...
Реєструйся

Актуальні питання обліку ВПО в центрі зайнятості під час воєнного стану


Питання оформлення на облік у центрі зайнятості не втрачають своєї актуальності, тим паче в період дії воєнного стану, коли люди часто під впливом обставин втрачають роботу та засоби для існування. Особливо це стосується осіб, які були вимушені змінити своє місце проживання та набути статусу внутрішньо переміщеної особи (далі — ВПО). На жаль, доволі часто такі особи не мають можливості взяти із собою всі документи. Або ж у процесі переїзду вони втрачаються і тоді може постати питання, як же діяти у їхній ситуації, чи зможуть вони зареєструватися як безробітні та отримувати допомогу? Чи передбачені для таких переміщених осіб якісь додаткові заходи, що мають на меті допомогу чи спрощення процедури працевлаштування для них?

 

Найпроблемніші ситуації, з якими можуть стикатися ВПО

Особа має статус ВПО, виїхала із зони ведення бойових дій та не має на руках усіх документів, наприклад, немає трудової книжки, чи можна стати на облік у центрі зайнятості?

За загальним правилом, коли особа подає заяву на отримання статусу безробітного, то до неї потрібно подати цілий пакет документів. Ці питання регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року № 446 «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (далі — Постанова).

ВПО, які не мають усіх документів, які необхідно подати за звичайної процедури взяття на облік відповідно до пунктів 18-20 Постанови, отримують статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. Це означає, що у разі відсутності тих чи інших документів центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у відповідних реєстрах:

 • Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 

Читайте також: Звільнення працівника після відпустки, наданої «авансом»: як утримати зайві нарахування

 • Єдиній інформаційній системі МВС;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року, чи річній звітності за 2021 рік.

Чи має така особа зі статусом ВПО право на допомогу по безробіттю, якщо нею не подано всіх необхідних документів через їхню втрату чи з інших причин?

Так, допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного. Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, що складає 2500 грн (відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року № 60 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю»)

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Що робити особі, якщо центр зайнятості відмовляє у постановці на облік?

Рішення про надання статусу зареєстрованого безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості в день подання особисто особою, яка шукає роботу. З таким рішенням особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

Якщо особа зверталась щодо отримання статусу безробітного онлайн, то інформування особи про прийняте рішення здійснюється центром зайнятості шляхом надсилання повідомлення засобами Порталу Дія, а у разі технічної можливості — засобами офіційного вебсайту Державного центру зайнятості протягом двох календарних днів.

Також Постановою передбачено, що у разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу зареєстрованого безробітного, особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Окрім того, особа має право подати письмове звернення на ім’я керівника центру зайнятості, з метою отримання відповіді із посиланням на чинне законодавство про причину відмови у постановки на облік. Згідно з положеннями ЗУ «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження

 

Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу зареєстрованого безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку

Згідно з положеннями пунктів 1, 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

ПРИКЛАД
У рішенні Донецького окружного адміністративного суду від 28 лютого 2023 року у справі № 200/5254/22 вказано: «відповідачем не досліджувалось питання щодо наявності підстав для надання позивачу статусу безробітного, а також не прийняття відповідного рішення про відмову, суд доходить висновку, що відповідачем не вчинено відповідних дій, визначених чинним законодавством, а отже допущена протиправна бездіяльність при розгляді заяви позивача».

Тому, якщо ви вважаєте, що відмова у наданні статусу безробітного була безпідставною або права були порушені іншим чином при зверненні до центру зайнятості, то маєте право звернутися до суду для відновлення порушених прав.

 

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Чи мають ВПО право на додаткові соціальні послуги у центрі зайнятості чи заходи сприяння зайнятості населення?

Відповідно до Постанови, ВПО мають право на першочергове формування резюме, розміщення його на офіційному вебсайті Державного центру зайнятості, профорієнтацію, інформаційно-консультаційні послуги та послуги з пошуку роботи з метою працевлаштування під час воєнного стану.

Окрім того, заходи сприяння зайнятості ВПО передбачені статтею 24-1 Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення». Є кілька видів таких заходів, які застосовуються до ВПО, які працевлаштовуються за направленням центру зайнятості:

 • компенсація зареєстрованому безробітному фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування;
 • компенсація зареєстрованому безробітному витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;
 • компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних;
 • компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб.

Важливо! Ці види компенсації витрат стосуються саме працевлаштування безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

Детальні умови та порядок щодо кожного виду заходів сприяння працевлаштування ВПО передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб».

Наприклад, у разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з-поміж ВПО до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, такій особі одноразово компенсуються фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування.

 

Така компенсація виплачується після працевлаштування особи за направленням центру зайнятості одноразово у розмірі вартості проїзду залізничним (крім вагонів купе та м’яких з двомісним купе), морським, річковим та автомобільним транспортом (крім таксі). Щоб її отримати, працевлаштована особа подає відповідні документи (завірена копія трудового договору, оригінали проїзних документів) та заяву на ім’я керівника центру зайнятості, де вона була зареєстрована. Звернутися можна до найбільш зручного для відвідування центру зайнятості, який своєю чергою протягом трьох робочих днів забезпечує відправлення отриманих документів на адресу центру зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, для прийняття рішення про виплату компенсації.

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

Рішення про компенсацію транспортних витрат приймається центром зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати отримання документів, що підтверджують фактичні витрати на переїзд.

Важливо! Йдеться про направлення на працевлаштування до іншої адміністративно-територіальної одиниці зареєстрованому безробітному тільки за його згодою. Також умовою є відсутність відповідної роботи та доступних видів навчання в адміністративно-територіальній одиниці, де така особа зареєстрована як безробітна.

 

Висновки

Отже, безробітним з-поміж ВПО, потрібно знати, що для постановки на облік у центрі зайнятості у разі відсутності чи втрати ними документів, вони мають право отримати статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. Отримання необхідних даних про їхню трудову діяльність буде відбуватися із використанням відповідних реєстрів. У разі відмови у постановці на облік особа має право оскаржити таку відмову у порядку передбаченому законодавством. Також для ВПО передбачено низку заходів сприяння у працевлаштуванні, наприклад, компенсація зареєстрованому безробітному фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування; компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб тощо.

Надія Йолкіна, юрист

Джерело: ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА

Передплата

Матеріали до теми


Штрафи за порушення правил військового обліку планують збільшити
Представники трьох різних парламентських фракцій розповіли, наскільки можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку для громадян України, інформує «Протокол». ...