Чи можна надати батькові дитини відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо мати дитини — приватний підприємець?


Чи можна надати батькові дитини відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо мати дитини — приватний підприємець? Які документи треба надати батькові дитини у відділ кадрів, щоб оформити таку відпустку?

На запитання відповідає начальник відділу режимів праці, нормування та професійної класифікації департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Тетяна СТАШКІВ

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) та статті 179 КЗпП відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може використати повністю або частинами також батько дитини, баба, дід чи інший родич, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та один із прийомних батьків.

Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону № 504 підставою для надання такої відпустки згаданим вище особам є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплату їй допомоги по догляду за дитиною припинено (із зазначенням дати).

Отже, лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини згідно з установленими законодавством вимогами статтею 2 Закону № 504 гарантовано право батька дитини, бабусі чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, на отримання відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги).

Із зазначеного вище випливає, що право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати своє право на відпустку вище переліченим особам.

Разом з тим згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) задля досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку.

Статтею 2 Закону № 504 визначено, що право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Відповідно до зазначеного, дружина працівника, як приватний підприємець, не має права на будь-який вид відпусток, зокрема і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона не перебуває у трудових відносинах.

Таким чином, у наведеному випадку нема підстав для надання працівникові (батькові дитини) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Журнал "Довідник кадровика", №7, 2011