Чи можна звільнити працівницю за ст. 36 КЗпП, якщо вона має статус одинокої матері?


У закладі вищої освіти в процесі реорганізації кафедру іноземних мов приєднано до кафедри філології. У зв’язку із цим зі штатного розпису було виведено посаду завідувача кафедри іноземних мов, натомість введено посаду доцента. Роботодавець вважав, що при цьому скорочення чисельності або штату працівників не відбулося, оскільки кількість посад і штатних одиниць не зменшилася, а змінилася лише назва посади. Тому працівницю, яка обіймала посаду завідувача кафедри іноземних мов, відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП за 2 місяці попередили про зміну назви посади. Проте вона відмовилася працювати на посаді доцента. Чи можна звільнити таку працівницю за п. 6 ст. 36 КЗпП, якщо вона має статус одинокої матері?

Перелік основних посад науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти викладено в ч. 1 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Закон № 1556). У цьому переліку, з-поміж інших, містяться посади «Завідувач кафедри» і «Доцент». Проте це різні посади з різними функціональними обов’язками, правовим статусом та посадовими окладами. Так, відповідно до ч. 7 ст. 35 Закону № 1556 завідувач кафедри здійснює керівництво кафедрою, забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Основними функціональними обов’язками доцента відповідно до ст. 58 Закону № 1556, зокрема, є забезпечення викладання на високому науково-теоретичному й методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю. Доцент належить до особового складу кафедри, є підпорядкованим та підконтрольним завідувачеві кафедри. А отже, й посадовий оклад завідувача кафедри в межах одного й того ж закладу має бути вищим, ніж у доцента.

Повне рішення кейсу читайте в номері газети «Кадри і зарплата», №11 (131) від 4 червня.

ПРИДБАТИ ГАЗЕТУ

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...