...
Реєструйся

Чи обов’язково оформляти накази в типових формах № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»


Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 року № 2614-XII органи державної статистики зобов’язані затверджувати типові форми первинної облікової документації, статистичну методологію та звітно-статистичну документацію, потрібні для проведення державних статистичних спостережень. Керуючись зазначеним вище, Державний комітет статистики України наказом від 5 грудня 2008 року № 489 (далі — Наказ № 489) затвердив типові форми первинної облікової документації зі статистики праці, які введено в дію з 1 січня 2009 року. Нові типові форми первинного обліку розроблено задля систематизації та визначення стандартного уніфікованого переліку показників, потрібних для складання форм державних статистичних спостережень із праці. Вимоги нововведених типових форм полягають в обов’язковому веденні первинного обліку показників, зазначених у цих формах, респондентами. При цьому респонденти, якщо треба, можуть вести облік і інших показників, скажімо тих, які визначені раніше затвердженими наказами Міністерства статистики України. Нарівні можуть використовувати як формати, в яких представлено затверджені форми, так і інші згідно із загальноприйнятими правилами ведення діловодства. Зокрема форми наказів про переведення на іншу роботу можуть визначатися у форматі старого зразка наказу або іншим способом. Слід зауважити, що форми наказів, складених відмінно від типових, повинні враховувати вимоги Національного стандарту України (ДСТУ 4163–2003). Також не є порушенням порядку ведення первинного обліку використання бланків старого зразка, але за умови обов’язкового ведення на підприємстві первинного обліку показників, зазначених у нині діючих формах первинного обліку. Що стосується запровадження на підприємстві нових форм первинного обліку, зокрема форми № П-2 «Особова картка працівника», то можливий такий порядок. Особові картки працівників, прийнятих у поточному році, оформляються відповідно до Наказу № 489. Раніше оформлені картки обліку також застосовуються, але при цьому їх треба доповнити новими показниками, що не зазначені в старій формі.

Матеріали до теми


Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...