Чи присвоюються класи сторожам?


Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, передбачено класність для сторожів: 1-й клас (5-й тарифний розряд) та 2-й клас (3-й тарифний розряд). Хто і коли присвоює класи сторожам?

Наказом № 557 не передбачено класності для професії «Сторож». Питання щодо оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ регламентуються:
— постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Постанова № 1298);
— наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (далі — Наказ № 557).

Пунктом 7 Наказу № 557 передбачено, що з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом № 557.

Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад робітників навчальних закладів і установ освіти, науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій (додаток 12 до Наказу № 557) професія «Сторож» належить до 1–2-го тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1 до Постанови № 1298). Наказом № 557 не передбачено класності для професії «Сторож».

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.

Більше запитань від читачів та вичерпних відповідей на них — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика» № 9, 2017, у рубриці «Запитайте фахівця».

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Грошова компенсація частини щорічної відпустки керівнику навчального закладу
ЗАПИТАННЯ: Керівник навчального закладу збирається у відпустку (у нього є 56 к. дн., рік ще не пропрацьований). Чи може він ...