...
Реєструйся

Деякі питання державного управління у сфері міграції


КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2010 р. N 559

Київ

Деякі
питання державного управління у сфері міграції

З
метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції Кабінет
Міністрів України
постановляє:

1. Припинити ліквідацію
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб.

2. Ліквідувати Державну
міграційну службу.

3. Установити, що
правонаступниками Державної міграційної служби з питань громадянства,
реєстрації фізичних осіб та імміграції є Міністерство внутрішніх справ, а з
питань міграції в межах, визначених законодавством про біженців, – Державний
комітет у справах національностей та релігій.

4. Утворити комісію з
ліквідації Державної міграційної служби.

Затвердити головою
зазначеної комісії Голову Державної міграційної служби Репешка Ігоря
Володимировича.

Голові комісії:

затвердити персональний
склад комісії і забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації Державної
міграційної служби;

поінформувати у
шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

5. Відновити дію
постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Внести до актів
Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Визнати такими, що
втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.

 

Прем’єр-міністр
України
 

М.
АЗАРОВ
 


Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 559 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що відновлюють дію

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня
2002 р. N 844 “Про утворення Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 25, ст. 1210).

2. Пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1968 “Про внесення
зміни до Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст.
2387).

3. Пункт 60 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003
р., N 30, ст. 1546).

4. Пункт 93 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003
р., N 37, ст. 1981).

5. Пункт 6 змін, що
вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1573 (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 40, ст. 2111).

6. Пункт 7 змін, що
вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1197 (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 50, ст. 3126).

7. Пункт 5 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 “Про створення Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752).

8. Постанова Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2007 р. N 889 “Про внесення зміни до пункту
8 Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 49, ст.
2027).

9. Абзац другий пункту
1 Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419).

10. Постанова Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1347 “Про внесення зміни до
Положення про Державний комітет України у справах національностей та
релігій” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3271).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 559 


ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У
Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон
і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення,
затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158;
Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N
18, ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) в абзаці другому
пункту 2 слова “міграційної служби” замінити словами “Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб”;

2) абзац другий пункту
5 викласти в такій редакції:

“управлінь
(відділів) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі (далі – територіальні органи), відділів (секторів) у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних
управлінь, відділів МВС (далі – підрозділи) за місцем проживання в Україні або
міжрегіональних центрів видачі паспортних документів незалежно від місця
проживання в Україні;”;

3) у пункті 13 слово
“ДМС” замінити словом “МВС”;

4) в абзаці першому
пункту 25 слова “міграційної служби,” виключити;

5) абзац третій пункту
26 викласти в такій редакції:

“Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб;”;

6) в абзаці першому
пункту 28 слово “ДМС” замінити словами “Державний департамент у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

7) у пункті 10 додатка
2 до Правил:

в абзаці першому
підпункту “а” слова “міграційної служби” замінити словами
“Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб”;

останній абзац викласти
в такій редакції:

“Коди підрозділів
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб визначаються МВС;”;

8) пункт 1 додатка 21 до Правил викласти в такій редакції:

“1. Централізоване
оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянина України для виїзду за
кордон (далі – паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюються
управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, відділами (секторами) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних
управлінь, відділів МВС (далі – територіальний орган чи підрозділ) за місцем
проживання громадян в Україні або міжрегіональними центрами видачі паспортних
документів незалежно від місця проживання в Україні, на базі яких утворюються
вузли місцевого рівня (у районах, районах у містах, містах обласного значення)
та вузли регіонального рівня (в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі), Головним обчислювальним центром Державної інформаційної
системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у
складі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб (далі – Головний обчислювальний центр), і державним підприємством
“Державний центр персоналізації документів” (далі – Центр).

Оформлення,
виготовлення та видача паспортів громадянам України, які постійно проживають,
перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за
контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном, здійснюються МЗС,
дипломатичними представництвами та консульськими установами України, на базі
яких утворюються відповідні вузли регіонального та місцевого рівня Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування.”.

2. У Положенні про
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. N 610 (ЗП України,
1995 р., N 12, ст. 268; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) у першому реченні
абзацу першого пункту 7 слова “міграційної служби” замінити словами
“Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб”;

2) у тексті Положення
слово “ДМС” замінити словом “МВС”.

3. У Правилах в’їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний
вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954; 2001 р., N 40, ст. 1798; 2003 р., N 31,
ст. 1617, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2015; 2005 р., N 32, ст. 1948;
2006 р., N 16, ст. 1203, N 27, ст. 1951; 2007 р., N 52, ст. 2117; 2008 р., N
31, ст. 971; 2009 р., N 33, ст. 1159, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157, ст. 2171;
2010 р., N 41, ст. 1344, N 45, ст. 1467):

1) у пункті 8:

в абзаці другому слова
“органами міграційної служби оформлюється посвідка на тимчасове проживання
в порядку, встановленому ДМС” замінити словами “територіальними
органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб оформлюється посвідка на тимчасове
проживання в порядку, встановленому МВС”;

в абзаці третьому слова
“органами міграційної служби, оформлюється посвідка на тимчасове
проживання в порядку, установленому ДМС” замінити словами
“територіальними органами або підрозділами Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб оформлюється
посвідка на тимчасове проживання в порядку, встановленому МВС”;

2) у пункті 9 слова
“відповідними територіальними органами міграційної служби” замінити
словом “Держкомнацрелігій”;

3) у першому реченні
пункту 27 слова “територіальними органами міграційної служби в порядку,
встановленому ДМС” замінити словами “територіальними органами або
підрозділами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб в порядку, встановленому МВС”;

4) у пункті 41:

в абзаці другому слова
“органів міграційної служби,” виключити;

абзац четвертий
викласти в такій редакції:

“На час затримання
паспортного документа іноземцю та особі без громадянства територіальним органом
або підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб оформлюється тимчасовий дозвіл на перебування в
Україні, форма якого затверджується МВС.”;

5) у тексті Правил
слова “орган міграційної служби” в усіх відмінках і формах числа
замінити словами “орган внутрішніх справ” у відповідному відмінку і
числі.

4. У Положенні про
прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних
закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998
р. N 1238 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1186; 2009 р., N 59,
ст. 2073):

1) у пункті 7 слова
“в органах міграційної служби” та “органу міграційної
служби” замінити відповідно словами “територіальним органом або
підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб” та “територіального органу або підрозділу
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб”;

2) в абзаці другому
пункту 8 слово “ДМС” замінити словом “МВС”.

5. В абзаці третьому
пункту 24 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,
мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N
1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст.
3521), слова “Державної міграційної служби” замінити словами
“Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб”.

6. У Правилах
оформлення візових документів для в’їзду в Україну, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227 “Про запровадження
нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну”
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 285; 2000 р., N 18, ст. 753, N 36,
ст. 1534; 2001 р., N 6, ст. 231, N 9, ст. 365, N 33, ст. 1543; 2002 р., N 52,
ст. 2388; 2003 р., N 31, ст. 1617; 2004 р., N 32, ст. 2152; 2007 р., N 86, ст.
3163; 2009 р., N 50, ст. 1703, N 59, ст. 2073, N 61, ст. 2157, ст. 2171; 2010
р., N 43, ст. 1409):

1) в абзаці другому
пункту 12 слова “органами ДМС” замінити словами “територіальними
органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

2) у першому реченні
абзацу третього пункту 19 слова “Органами міграційної служби в порядку, що
визначається ДМС” замінити словами “Територіальними органами або
підрозділами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб у порядку, що визначається МВС”;

3) у пункті 22 слово
“ДМС” замінити словом “МВС”.

7. У Положенні про
Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р.
N 844 “Про утворення Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2002
р., N 25, ст. 1210, N 52, ст. 2387; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981, N
40, ст. 2111; 2005 р., N 50, ст. 3126; 2006 р., N 11, ст. 752; 2007 р., N 49,
ст. 2027):

1) пункти 1 і 2
викласти у такій редакції:

“1. Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(далі – Департамент) є урядовим органом, що функціонує у системі МВС,
відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний
Міністрові внутрішніх справ.

Департамент, управління
(відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі (далі – територіальні органи), відділи (сектори) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних
управлінь, відділів МВС (далі – підрозділи), пункти тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,
становлять службу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб,
керівним органом якої є Департамент.

2. Департамент у своїй
діяльності керується Конституцією та законами України, а також актами
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим
Положенням, наказами Міністра внутрішніх справ та іншими нормативно-правовими
актами.”;

2) підпункт 10
пункту 4 викласти у такій редакції:

“10) організовує в
межах компетенції роботу з реєстрації осіб, які подали заяви про надання їм
статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання їм статусу біженця, яким надано такий статус та
які оскаржили рішення щодо статусу біженця;”.

8. У графі
“Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних
за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13
вересня 2002 р. N 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна”
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):

1) у пункті 1:

у позиції
“Управління Верховного комісара ООН у справах біженців” слова
“Державна міграційна служба” замінити словом “МВС”;

у позиції “Комітет
з питань економічного співробітництва та інтеграції (КЕСІ)” слово
“ДМС,” виключити;

2) у пункті 3 слово
“ДМС,” виключити.

9. У тексті Положення
про проїзний документ біженця для виїзду за кордон, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1526 (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 42, ст. 1939; 2007 р., N 55, ст. 2218; 2009 р., N 59, ст.
2073), слово “ДМС” замінити словом “Держкомнацрелігій”.

10. У тексті Положення
про посвідчення біженця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1527 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст.
1940; 2007 р., N 55, ст. 2218; 2009 р., N 59, ст. 2073), слово “ДМС”
замінити словом “Держкомнацрелігій”.

11. У порядках,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. N 1983
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2400; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) у Порядку формування
квоти імміграції:

у пункті 2:

в абзаці першому слова
“Державної міграційної служби” замінити словами “Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб”;

в абзаці шостому слово
“ДМС” замінити словом “Держкомнацрелігій”;

у пункті 3 слова
“Державною міграційною службою” замінити словами “Державним
департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб”;

у пункті 4 слова
“Державною міграційною службою” замінити словом “МВС”;

2) у Порядку
провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його
скасування та виконання прийнятих рішень:

у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в
такій редакції:

“1) Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(далі – Департамент) – стосовно іммігрантів, які є:”;

в абзаці п’ятому слова
“міграційна служба” замінити словом “Департамент”;

у підпункті 2:

в абзаці першому слова
“територіальні органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі (далі – територіальні органи)” замінити
словами “управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – територіальні
органи)”;

в абзаці сьомому слова
“міграційна служба” замінити словом “Департамент”;

в абзаці першому
підпункту 3 слова “територіальні підрозділи міграційної служби в містах з
районним поділом та районах у м. Києві (далі – територіальні підрозділи)”
замінити словами “відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь МВС (далі – територіальні
підрозділи)”;

у пункті 7, абзаці
першому пункту 9, абзацах першому і сьомому пункту 11, абзаці третьому пункту
12, абзацах третьому і четвертому пункту 13, пункті 15, абзацах першому і
другому пункту 17, пунктах 18, 23, 25 та абзаці першому пункту 26 слова
“міграційна служба” в усіх відмінках замінити словом
“Департамент” у відповідному відмінку;

3) у Порядку оформлення
і видачі посвідки на постійне проживання:

пункт 2 викласти в
такій редакції:

“2. Оформлення і
видача посвідок здійснюються територіальними органами і підрозділами Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
(далі – територіальні підрозділи) за місцем проживання іммігрантів.”;

в абзаці другому пункту
4 слова “Державною міграційною службою (далі – міграційна служба)”
замінити словами “Державним департаментом у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі – Департамент)”;

в абзаці другому пункту
6 слова “міграційною службою” замінити словом
“Департаментом”;

в абзаці другому пункту
9 слова “міграційну службу” замінити словом “Департамент”;

у пункті 11 слова
“міграційної служби” замінити словом “МВС”;

в абзаці другому
пунктів 12 і 13 слова “міграційною службою” замінити словом
“МВС”.

12. Абзац третій
додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N
132 “Про використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб’єктів формування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку
фізичних осіб та їх документування” – із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327 (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 11, ст. 752) і від 29 липня 2009 р. N 810 (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 59, ст. 2073), викласти в такій редакції:

“Управління (відділи) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС 

МВС”. 


13. У Правилах
оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1111 (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367; 2009 р., N 59,
ст. 2073):

1) у пунктах 4 і 16
слово “ДМС” замінити словами “Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

2) в абзаці другому
пункту 5, пунктах 11 і 17 слово “ДМС” замінити словом
“МВС”.

14. У постанові
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 491 “Про затвердження
Правил оформлення і видачі міграційною службою свідоцтва про належність до
громадянства України” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1053;
2006 р., N 11, ст. 752; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) у назві та
постановляючій частині постанови слова “міграційною службою”
виключити;

2) у Правилах,
затверджених зазначеною постановою:

у назві Правил слова
“міграційною службою” виключити;

абзац перший пункту 4
викласти в такій редакції:

“4. Прийом
документів та видача свідоцтва здійснюються управліннями (відділами) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь
МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі –
територіальні органи), відділами (секторами) у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС (далі –
підрозділи) за місцем проживання.”;

в абзаці другому пункту
5 і пункті 13 слово “ДМС” замінити словом “МВС”.

15. У Положенні про
Головний обчислювальний центр Державної інформаційної системи реєстраційного
обліку фізичних осіб та їх документування, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 573 (Офіційний вісник України, 2004
р., N 17, ст. 1197; 2005 р., N 22, ст. 1198; 2006 р., N 11, ст. 752; 2007 р., N
48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) у пункті 1 слово
“ДМС” замінити словами “Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

2) у підпункті 16
пункту 3 слова “міграційної служби” замінити словами “служби
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

3) в абзаці шостому
пункту 4 слово “ДМС” замінити словами “Державний департамент у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

4) пункт 5 після слова
“начальник” доповнити словами “, який є заступником директора
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб”;

5) пункт 6 викласти в
такій редакції:

“6. Штатний розпис
та структуру Головного обчислювального центру затверджує Міністр внутрішніх
справ за поданням директора Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб.”.

16. У складі
відповідальних за виконання заходу, визначеного пунктом 4 Програми облаштування
осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до
2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2004 р. N 1573 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3056; 2007 р., N
55, ст. 2218; 2009 р., N 59, ст. 2073), слово “ДМС” замінити словом
“МВС”.

17. В абзаці другому
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 327
“Про створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку
фізичних осіб та їх документування” (Офіційний вісник України, 2006 р., N
11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073) слова
“Державну міграційну службу” замінити словами “Міністерство
внутрішніх справ”.

18. У Положенні про
Міністерство внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 2006 р. N 1383 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40,
ст. 2687; 2008 р., N 16, ст. 416, N 35, ст. 1174; 2009 р., N 59, ст. 2073):

1) в абзаці другому
пункту 1 слова “протидії незаконній міграції” замінити словами
“громадянства, реєстрації фізичних осіб, імміграції та протидії
нелегальній міграції”;

2) пункт 3 доповнити
підпунктами 9 і 10 такого змісту:

“9) забезпечення
реалізації державної політики з питань громадянства;

10) забезпечення
проведення паспортної, реєстраційної та імміграційної роботи;”;

3) підпункт 19 пункту 4
викласти в такій редакції:

“19) у межах своїх
повноважень вирішує питання громадянства, проводить імміграційну роботу та веде
боротьбу з нелегальною міграцією, здійснює реєстрацію та облік фізичних осіб за
місцем їх проживання (перебування), забезпечує видачу громадянам України, які
постійно проживають на її території, паспортних документів, іноземцям та особам
без громадянства – документів для в’їзду в Україну, перебування в ній та виїзду
за межі України або постійного проживання на її території, а також здійснює
контроль за додержанням правил паспортної системи;”.

19. У пункті 1
постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 418 “Про
затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату
Міністерства внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18,
ст. 726; 2009 р., N 59, ст. 2070) цифри “3825” замінити цифрами
“3900”.

20. У Порядку видачі,
продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців
та осіб без громадянства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 26, ст. 871, N
59, ст. 2073):

1) у пункті 3:

в абзаці першому слово
“ДМС” замінити словами “органів внутрішніх справ”;

в абзаці другому слово
“ДМС” замінити словом “МВС”;

2) в абзаці другому
пункту 11 і пункті 12 слова “органу міграційної служби” замінити
словами “територіального органу або підрозділу Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб”;

3) у пункті 17 слова
“органі міграційної служби” замінити словами “територіальному
органі або підрозділі Державного департаменту у справах громадянств, імміграції
та реєстрації фізичних осіб”;

4) у тексті Порядку
слова “орган міграційної служби” в усіх відмінках і формах числа
замінити словами “орган внутрішніх справ” у відповідному відмінку і
числі.

21. У додатку до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 “Про
затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів
виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних
органів” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226, N 59, ст.
2070) позицію “ДМС 102/224* 6133/6633*” виключити.

22. У Концепції
розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та
їх документування, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17
червня 2009 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 48, ст. 1628, N 59,
ст. 2073):

1) абзаци третій –
п’ятий розділу “Структура, склад і функції ДІС” викласти в такій
редакції:

“центральний
рівень – вузли, створені в структурі МВС, зокрема Головний обчислювальний
центр, резервний банк даних та державне підприємство “Державний центр
персоналізації документів”;

регіональний рівень –
вузли, створені в управліннях (відділах) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, у МЗС та структурних
підрозділах інших суб’єктів формування ДІС;

місцевий рівень –
вузли, створені у Державному департаменті у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб, в управліннях (відділах) у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділах
(секторах) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
міських, районних управлінь, відділів МВС, у МЗС, дипломатичних представництвах
та консульських установах України за кордоном, структурних підрозділах інших
суб’єктів формування ДІС.”;

2) у тексті Концепції
слово “ДМС” замінити словом “МВС”.

23. У пункті 3
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 895 “Про
заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону України “Про
Державний реєстр виборців” слова “Державній міграційній службі разом
з” виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 559 


ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р.
N 643 “Про утворення Державної міграційної служби України” (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1670).

2. Постанова Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 750 “Питання Державної
міграційної служби України” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст.
1881).

3. Пункти 3 – 5
постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 807 “Деякі
питання організації діяльності Державної міграційної служби” (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2070).

4. Пункт 20 змін, що
вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 810 (Офіційний вісник України, 2009
р., N 59, ст. 2073).

5. Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 958 “Питання переведення
системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні
носії”.

6. Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 188 “Про заходи щодо реалізації
державної політики з питань громадянства” (Офіційний вісник України, 2010
р., N 14, ст. 667).

7. Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 189 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 750”
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 14, ст. 668).

8. Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 190 “Про забезпечення виконання
функцій з реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2010 р., N
14, ст. 669).

9. Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 361 “Про передачу
цілісних майнових комплексів пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб
без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, до сфери управління
Державної міграційної служби”.

10. Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 362 “Про передачу цілісних
майнових комплексів пунктів тимчасового розміщення біженців до сфери управління
Державної міграційної служби”.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...