...
Реєструйся

Деякі питання оплати праці працівників Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. N 597

Київ

Деякі питання оплати праці працівників Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139, N 35, ст. 1172, N 43, ст. 1417, N 56, ст. 1866, ст. 1867; 2009 р., N 39, ст. 1305, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 1, ст. 24, N 27, ст. 1063, N 43, ст. 1403, ст. 1415, N 50, ст. 1658, N 86, ст. 3024; 2011 р., N 4, ст. 204, N 8, ст. 373, N 27, ст. 1130, N 28, ст. 1179, ст. 1193, N 35, ст. 1455, N 83, ст. 3029, N 85, ст. 3105; 2012 р., N 3, ст. 95, N 44, ст. 1697, N 54, ст. 2173, N 56, ст. 2244, N 71, ст. 2870; 2013 р., N 30, ст. 1031, N 35, ст. 1244) зміни, що додаються.

2. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру заробітної плати (без премії), грошового забезпечення (без премії) в окремих працівників, умови оплати праці яких визначені цією постановою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), грошовим забезпеченням (без премії), визначеними за умовами оплати праці згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545; 2006 р., N 22, ст. 1646; 2011 р., N 28, ст. 1179) такі зміни:

1) у пункті 1 у графі “Найменування посади” слова “Голова Державної митної служби, Голова державної податкової служби,” виключити;

2) абзаци шостий і сьомий пункту 3 виключити.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 4 липня 2013 р. N 405-VII “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

1. У пункті 1 слова “та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання” замінити словами “та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання”.

2. Абзац другий підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 викласти у такій редакції:

“керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи); керівним працівникам і спеціалістам, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, протидію контрабанді та порушенню митних правил, особам начальницького складу податкової міліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів; керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років.”.

3. Доповнити постанову пунктом 3 1 такого змісту:

“3 1.  Виплачувати працівникам Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів у межах затвердженого фонду оплати праці доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22-ї години до 6-ї години наступного дня.”.

4. У додатку 13 до постанови:

1) доповнити додаток розділом такого змісту:

“Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354 – 2461

Начальник самостійного управління, управління

2087 – 2247

Начальник самостійного відділу

1980 – 2087

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1766 – 1873

Завідувач самостійного сектору

1589 – 1632

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471 – 1525

Головний державний ревізор-інспектор

1295 – 1348

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

1177 – 1231

Старший державний інспектор

1027 – 1059

Державний інспектор

910 – 942

“.

5. Доповнити постанову додатком 13 4 такого змісту:

“Додаток 13 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів спеціалізованих департаментів Міндоходів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

1887 – 2354

Начальник самостійного управління, управління

1742 – 2100

Начальник самостійного відділу

1678 – 1980

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1524 – 1766

Завідувач самостійного сектору

1373 – 1589

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1271 – 1471

Головний державний інспектор

1230

Головний спеціаліст

1017 – 1177

Старший державний інспектор

1027 – 1059

Державний інспектор

910 – 942

Провідний спеціаліст

865 – 936

Спеціаліст I категорії

827 – 856

Спеціаліст II категорії

733 – 760

Спеціаліст

669 – 696

“.

6. У додатку 14 до постанови розділ “Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової служби, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль” викласти у такій редакції:

“Керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354 – 2461

Начальник самостійного управління, управління

2087 – 2247

Начальник самостійного відділу

1980 – 2087

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1766 – 1873

Завідувач самостійного сектору

1589 – 1632

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471 – 1525

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1295 – 1348

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1177 – 1231

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1027 – 1059

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

910 – 942

“.

7. Додатки 15, 25, 26, 30 і 31 до постанови викласти у такій редакції:

“Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник головного управління, начальник самостійного управління, директор (начальник) департаменту

2354 – 2461

Перший заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, начальника самостійного управління

2247

Заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, самостійного управління

2087 – 2247

Начальник управління (самостійного відділу) у складі головного управління, департаменту, самостійного управління; начальник штабу управління

1980 – 2087

Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту

1766 – 1873

Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ

1471 – 1525

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

1177 – 1231

Старший: оперуповноважений, слідчий

1027 – 1059

Старший інспектор; оперуповноважений

910 – 942

Інспектор

856 – 877

“;

 

“Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, митниць, спеціалізованих державних податкових інспекцій Міндоходів та керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим, поза групою,
м. Київ

за групами областей

I

II,
м. Севастополь

Начальник державної фінансової інспекції

2119

2001

1883

Перший заступник начальника державної фінансової інспекції

2012

1899

1787

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1905

1798

1696

Начальник управління, самостійного відділу

1331 – 1573

1271 – 1513

1210 – 1331

Начальник відділу у складі управління

1084 – 1111

1067 – 1100

1056 – 1089

Помічник начальника державної фінансової інспекції

922 – 957

887 – 922

864 – 899

Завідувач самостійного сектору

1004 – 1039

957 – 992

934 – 969

Завідувач сектору у складі управління, відділу

974 – 1008

929 – 962

906 – 940

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

969 – 992

922 – 957

899 – 934

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

829 – 864

794 – 829

770 – 805

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

747 – 782

747 – 782

712 – 747

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677 – 712

677 – 706

677 – 706

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил, Міндоходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1883 – 2119

Перший заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1787 – 2012

Заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці, заступник начальника Головного управління (міжрегіонального головного управління, митниці) – начальник управління, начальник спеціалізованої податкової інспекції

1696 – 1905

Заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції – начальник відділення

1611 – 1810

Начальник управління, самостійного відділу

1210 – 1573

Начальник митного посту

1175 – 1200

Начальник відділу: у складі управління, митного посту

1056 – 1150

Помічник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

864 – 957

Завідувач самостійного сектору

934 – 1039

Завідувач сектору у складі управління, відділу

906 – 1008

Головний державний ревізор-інспектор

899 – 992

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

805 – 864

Старший державний інспектор

712 – 782

Державний інспектор

677 – 712

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, спеціалізованих державних податкових інспекцій Міндоходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник (заступник): начальника головного управління, начальника міжрегіонального головного управління

1787 – 2012

Начальник управління, штабу, самостійного відділу

1210 – 1573

Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління

1122 – 1524

Начальник відділу у складі управління; начальник відділу у складі спеціалізованої державної податкової інспекції

1056 – 1111

Завідувач сектору

934 – 1039

Начальник відділення у складі управління, відділу, старший слідчий з особливо важливих справ

899 – 992

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

770 – 864

Старший: оперуповноважений, слідчий

712 – 782

Старший інспектор

677 – 712

Інспектор

665 – 700

“;

“Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах, об’єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя) та державних податкових інспекцій (об’єднаних) Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

поза групою

I, об’єднана у районі та місті державна фінансова інспекція

II

III

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті

1241

1156

1145

1070

1011

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1115

1128

1117

1045

990

Начальник відділу у складі управління

880 – 913

858 – 891

847 – 880

831 – 864

803 – 836

Завідувач сектору

836 – 869

825 – 858

814 – 847

792 – 825

770 – 803

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

817 – 852

794 – 829

794 – 829

759 – 794

724 – 759

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

759 – 794

735 – 770

735 – 770

700 – 735

689 – 724

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689 – 724

689 – 724

689 – 724

683 – 718

683 – 718

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677

677

677

677

677

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, Міндоходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник державної податкової інспекції

1011 – 1241

Заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної), заступник начальника державної податкової інспекції (об’єднаної) – начальник управління (відділення)

990 – 1155

Начальник управління

979 – 1040

Начальник самостійного відділу

825 – 946

Начальник відділу у складі управління

803 – 913

Завідувач сектору

770 – 869

Головний: державний ревізор-інспектор

724 – 852

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

689 – 794

Старший: державний інспектор

683 – 724

Державний інспектор

677

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об’єднаних державних податкових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник (заступник) начальника державної податкової інспекції

1117 – 1155

Начальник відділу, штабу

913

Начальник відділення, завідувач сектору

847 – 913

Старший слідчий

794 – 852

Старший: оперуповноважений; слідчий

735 – 794

Оперуповноважений, старший інспектор

607 – 724

Інспектор

677

“.

8. У назві додатка 34 до постанови слова “міжрайонних державних податкових інспекцій,” виключити.

9. Додатки 35 – 37 і 58 до постанови викласти у такій редакції:

“Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у районах, районах у мм. Києві та Севастополі Міндоходів, керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у районах, які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у районах, міжрайонних державних фінансових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

район у м. Києві

район, район у м. Севастополі

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у районі

1166

1124

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1124

1081

Начальник самостійного відділу

924 – 957

891 – 924

Завідувач сектору

875 – 910

829 – 864

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

829 – 864

794 – 829

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

747 – 782

735 – 770

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

700 – 735

689 – 724

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689

677

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник державної податкової інспекції

1124 – 1166

Заступник начальника державної податкової інспекції

1081 – 1124

Начальник управління

941 – 1012

Начальник самостійного відділу

891 – 957

Начальник відділу у складі управління

847 – 924

Завідувач сектору

829 – 910

Головний: державний ревізор-інспектор

794 – 864

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

735 – 782

Старший державний інспектор

689 – 735

Державний інспектор

677 – 689

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник (заступник) начальника державної податкової інспекції, начальник відділу

1081

Начальник відділення, штабу, завідувач сектору

891 – 924

Старший слідчий

794 – 829

Старший оперуповноважений; слідчий

735 – 770

Оперуповноважений, старший інспектор

689 – 724

Інспектор

677

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник (заступник) начальника державної податкової інспекції, начальник відділу

1124

Заступник начальника відділу

952 – 1012

Начальник відділення, штабу, завідувач сектору

902 – 935

Старший слідчий

829 – 864

Старший оперуповноважений; слідчий

747 – 782

Оперуповноважений, старший інспектор

700 – 735

Інспектор

 689

“;

“Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597)

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за спеціальні звання керівним працівникам і спеціалістам Міндоходів та його територіальних органів та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання

Спеціальні звання

Розмір надбавки (окладу), гривень

Головний державний радник податкової та митної справи

160

Державний радник податкової та митної справи I рангу

150

Державний радник податкової та митної справи II рангу

145

Державний радник податкової та митної справи III рангу

140

Радник податкової та митної справи I рангу

135

Радник податкової та митної справи II рангу

130

Радник податкової та митної справи III рангу

125

Інспектор податкової та митної справи I рангу

120

Інспектор податкової та митної справи II рангу

115

Інспектор податкової та митної справи III рангу

110

Інспектор податкової та митної справи IV рангу

105

Молодший інспектор податкової та митної справи

65

Генерал-полковник податкової міліції

150

Генерал-лейтенант податкової міліції

145

Генерал-майор податкової міліції

140

Полковник податкової міліції

135

Підполковник податкової міліції

130

Майор податкової міліції

125

Капітан податкової міліції

120

Старший лейтенант податкової міліції

115

Лейтенант податкової міліції

110

Старший прапорщик податкової міліції

65

Прапорщик податкової міліції

60

Рядовий податкової міліції

30

“.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 597

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592 “Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1239 “Про надбавки за особливий характер роботи та інтенсивність праці Голові та заступникам Голови Державної податкової служби” (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1766).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 497 “Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1114).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 767 “Про умови оплати праці працівників митної служби” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1646).

5. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 395 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1179).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 676 “Деякі питання оплати праці працівників митної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 56, ст. 2255).

____________

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...