Передплати журнал

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р. N 613

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2110; 2008 р., N 53, ст. 1776; 2013 р., N 41, ст. 1477) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2013 р. N 613

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 908

1. У постанові:

1) у назві постанови слова “поранення (контузії, травми або каліцтва)” замінити словами “травми або поранення, захворювання”, а слова “органів та підрозділів” – словом “служби”;

2) у вступній частині слова і цифри “Відповідно до статті 56 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” замінити словами і цифрами “Відповідно до статті 118 Кодексу цивільного захисту України”;

3) у пункті 1 слова “поранення (контузії, травми або каліцтва)” замінити словами “травми або поранення, захворювання”, а слова “органів та підрозділів” – словом “служби”;

4) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Державній службі з надзвичайних ситуацій здійснювати згідно з цією постановою виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі.”.

2. У Порядку та умовах виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві Порядку та умов слова “поранення (контузії, травми або каліцтва)” замінити словами “травми або поранення, захворювання”, а слова “органів та підрозділів” – словом “служби”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Розмір одноразової грошової допомоги визначається виходячи з окладу за спеціальним званням, відсоткової надбавки за вислугу років, посадового окладу за останньою посадою, яку займала особа рядового або начальницького складу на день загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання, установлення інвалідності, а особа, звільнена із служби, – на день звільнення.”;

3) у тексті Порядку та умов слова “поранення (контузія, травма або каліцтво)” в усіх відмінках замінити словами “травма або поранення, захворювання” у відповідному відмінку.

___________

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...