...
Реєструйся

Єдиний соціальний внесок: нормативні акти, які набирають чинності 1 січня 2011 р.


Короткий огляд законодавчих нововведень щодо єдиного соцвнеску

З нового року набирає чинності Закон від 08.07.2010 № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Нормативним актом запроваджується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а функції щодо розпорядження внесками всіх фондів загальнообов’язкового держсоцстрахування передаються Пенсійному фонду.

Для реалізації Закону прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, які також набирають чинності з 1 січня 2011 року.

Нарахування та сплата єдиного соцвнеску здійснюватиметься в порядку, передбаченому Інструкцією (затвердженоюї постановою ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5). Документ дає визначення особам, які повинні сплачувати єдиний соцвнесок; визначає базу нарахування внеску та його розмір ( залежно від класу професійного ризику виробництва); регулює питання добровільної сплати єдиного внеску та інше. Згідно з Інструкцією порушення порядку сплати єдиного внеску тягне за собою фінансові санкції у вигляді штрафу та пені.

Постановою правління ПФУ від 27 вересня 2010 року № 21-1 затверджено Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів. Переплата за внеском або помилкова його сплата зараховується в рахунок майбутніх платежів, однак може бути повернута платнику за його заявою, поданою до ПФ. Орган ПФ протягом трьох днів після отримання заяви готує висновок про повернення надміру сплаченої суми або про відмову, про що платник повинен бути письмово повідомлений.

Формувати та надавати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальники будуть в порядку, встановленому постановою Правління ПФУ від 8 жовтня 2010 року № 22-2. Звіти подаються фізособами особисто, страхувальниками або відповідальними особами фізосіб і страхувальників за місцем взяття останніх на облік органами ПФУ. Форма подачі – електронна з використанням електронного цифрового підпису; на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації; або тільки на паперових носіях (якщо кількість застрахованих осіб не більше п’яти).

Постановою Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14.10.2010 р. № 215 затверджено Порядок списання фінансових санкцій (штрафів, пені) за несвоєчасність сплати страхових внесків. Умова списання: погашення до 1 січня 2011 року заборгованості зі сплати страхових внесків, що виникла до 1 липня 2010 року. Списанню підлягає заборгованість з фінсанкції, не погашена до 1 січня 2011 року. Для списання необхідна заява (до центру зайнятості) платника внесків у довільній формі з проханням про списання та проведенняі перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків. Платнику необхідно також надати розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду.

Кабмін постановою від 01.12.2010 № 1080 затвердив Порядок покриття тимчасових касових розривів ПФУ, пов’язаних з виплатою пенсій. Тимчасовий касовий розрив – це неможливість ПФ за рахунок залишків власних коштів, поточних власних надходжень і надходжень з держбюджету здійснити планове фінансування виплати пенсій. У разі виникнення подібної ситуації ПФ письмово звертається до Держказначейства, яке зобов’язане протягом одного дня розглянути це звернення. З урахуванням власної платоспроможності та ризиків, Держказначейство надає ПФ безвідсотковий кредит, який Фонд повинен погасити до кінця поточного бюджетного періоду.

ПФ, ДПАУ, Виконавчі дирекції фондів соцстрахування і Державний центр зайнятості повинні провести звірку платників страхових внесків (за допомогою обміну електронними файлами). На підставі отриманої інформації ПФ створить Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порядок звірки платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено спільним наказом ПФ і ДПАУ № 27-1/886 від 23 листопада 2010 року.

За матеріалами news.ligazakon.ua