Реєструйся

Гаряча лінія кадровика: відповіді на запитання читачів


  Чи має право на щорічну відпустку з 12 грудня 2016 року працівник, прийнятий на роботу 7 серпня 2016 року (з розрахунку, що щорічна основна відпустка становить 24 календарні дні)?

Порядок надання щорічних відпусток визначено статтею 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Право працівника на щорічні основну й додаткові відпустки повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 10 Закону № 504.

Так, щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на цьому підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
2) інвалідам;
3) особам віком до 18 років;
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
6) сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічної основної відпустки й не одержали за неї грошової компенсації;
9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
10) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Отже, якщо працівник не належить до перелічених категорій, він має право на щорічну відпустку пропорційно до відпрацьованого часу тривалістю 8 календарних днів.

  Чи має право на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням працівник, який навчається у ВНЗ не за профілем підприємства?

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР працівники, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки. При цьому нема значення, до якої сфери діяльності належить підприємство.

  Білоткач Галина Панасівна,
експерт гарячої лінії

Більше запитань та відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика»«Кадри. Гарячі запитання кадровика», № 12, 2016

Матеріали до теми


Призначення субсидії особі, що не має права виходу на пенсію, але досягла віку 60 років
ЗАПИТАННЯ Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не ...
За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...