...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?


СИТУАЦІЯ

Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; 1994 – 2006 — 2-а категорія, 1-а категорія.

У 2018 році на звернення до начальника з проханням про підвищення працівник отримав пропозицію звільнитися.

Чи правомірне розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати? Чи може керівник відмовити працівникові скористатися правом просування по службі?

 

РІШЕННЯ

Відповідно до статті 31 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором.

 

Виконання роботи, передбаченої трудовим договором

Хоча частина перша статті 21 КЗпП не містить вказівки на обов’язок працівника виконувати роботу за певною спеціальністю (посадою), а покладає на працівника обов’язок виконувати роботу, передбачену трудовим договором, за основу щодо кола обов’язків працівника береться саме спеціальність (посада), яка визначається трудовим договором.

Своєю чергою трудовий договір оформлюється наказом про прийняття на роботу, в якому відповідно до типової форми № П-1, затвердженої наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 489, зазначається спеціальність (посада).

Якщо вже визначено назву спеціальності (а також кваліфікації) або посади, тоді обов’язки працівника уточнюють, вони можуть бути значно ширшими, ніж це нормативно встановлено щодо відповідної спеціальності (посади), а можуть бути звужені.

Відеоконсультація: Планується звільнення працівника і прийняття на інше підприємство.

Професія і трудова функція

Відповідно до статті 4-1 КЗпП, професія (вид занять) — це сукупність близьких за трудовими функціями видів трудової діяльності, що можуть вимагати певної професійної та/або освітньої кваліфікації працівника, а трудова функція — це інтегрований, переважно автономний набір трудових дій, що визначається характерним для нього технологічним процесом та передбачає наявність певних компетентностей, необхідних для їх виконання.

Трудова функція працівник описана у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) або в професійному стандарті, з огляду на що складається посадова інструкція конкретного працівника.

 

Розширення кола обов’язків працівника

Право роботодавця розширити коло обов’язків працівника обмежене. Для цього є лише два варіанти:

1) або отримати згоду працівника;

2) або (за наявності підстав) використати порядок, встановлений частиною третьою статті 32 КЗпП.

Читайте також: Похідні слова до назв посад та професій: особливості застосування

Відповідно до Загальних положень ДКХП зазначені зміни або доповнення можуть бути внесені лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника.

Такий наказ зазвичай видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Працівник не дає згоди на зміни в посадовій інструкції

Якщо ж працівник не згоден із змінами до своєї посадової інструкції і відмовляється підписувати її нову редакцію, то вирішити цю проблему роботодавець може лише тоді, коли зміни посадових інструкціях пов’язані із змінами в організації виробництва і праці, які своєю чергою обумовлюють зміну «істотних умов його праці».

Зокрема, у статті 32 КЗпП зазначено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці у разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Про зміну істотних умов праці працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

 

Читайте також: ДКХП. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: нова редакція

Якщо попередні істотні умови праці не можна зберегти, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 КЗпП та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

 

Тобто працівники можуть бути попереджені про зміну істотних умов праці відразу після прийняття роботодавцем відповідного рішення про таку зміну, але не пізніше допуску до роботи зі зміненими умовами праці.

Відмова працювати в нових умовах праці тягне за собою наслідки у вигляді звільнення на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП.

 

Висновок експерта

Таким чином, ваш роботодавець має право змінити посадові обов’язки працівника в бік збільшення шляхом додавання нових обов’язків, раніше не передбачених посадовою інструкцією, без відповідного збільшення оплати праці — і це буде вважатися істотною зміною умов праці. Але він має працівника про це попередити до початку вашої роботи.

Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

У разі відмови працювати в нових умовах має бути розпочата процедура звільнення. У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Наявність у цьому випадку інвалідності не впливає на описані процедури. Питання просування по службі вирішуються керівником підрозділу з урахуванням показників професійних якостей та наявності вакансій.

Джерело: журналу «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Вікторія Ліпчанська
Вікторія Ліпчанська
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Чи беруться в розрахунок місяці роботи після призупинення трудового договору під час розрахунку «декретних» виплат?
СИТУАЦІЯ Із працівницею, яка йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, призупинено дію трудового договору. Чи беруться в ...
Забезпечення середньої зарплати працівників на відповідному рівні — одна з підстав для віднесення підприємства до переліку критично важливих
Законом України  від 09 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (стаття 8) встановлено рівень мінімальної ...