...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору


Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) і Законом України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).

Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору

Виплата працівникові грошової компенсації за невикористані дні відпустки є безумовним обов’язком роботодавця (частина перша ст. 24 Закону № 504), але, за згодою сторін трудового договору, працівник, що не використав належну йому відпустку, у разі звільнення може піти у відпустку, отримати «відпускні» і звільнитися після її закінчення (ст. 3 Закону 504).

У загальному випадку працівник, прийнятий на роботу за строковим трудовим договором, має ті самі права на відпустку, як і будь-який інший. Право працівника на використання відпустки з наступним звільненням передбачено статтею 3 Закону № 504. Таке право не залежить від того, який саме трудовий договір уклав працівник: безстроковий або строковий, однак залежить від виду відпустки, яку бажає використати працівник перед звільненням. Це відпустки, за які передбачено виплату компенсації працівнику (ст. 24 Закону № 504):

 • щорічна основна відпустка;
 • щорічні додаткові відпустки;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I.

Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору

 

Компенсація чи відпустка?

Відпустка з наступним звільненням надається тільки за бажанням працівника. Роботодавець не має права наполягати, працівник самостійно вибирає, що для нього більш прийнятно — отримати невикористану щорічну відпустку (ст. 3 Закону № 504) чи грошову компенсацію за неї (ст. 24 Закону № 504).

Для роботодавця нема особливої різниці: виплатити працівникові компенсацію за невикористані дні відпустки або надати відпустку та виплатити «відпускні». Але для працівника другий варіант має низку переваг.

Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору

Стаття 3 Закону № 504 передбачає, що у разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана частина щорічної відпустки може бути за його бажанням надана й тоді, коли період відпустки повністю або частково виходить за межі строку трудового договору. Ніяких інших застережень законодавець не зробив.

 

Навіть коли працівник звернувся до роботодавця з проханням надати йому відпустку з наступним звільненням в останній день строкового трудового договору, це можливо зробити. Останній день, коли може розпочатися відпустка, — останній день строкового трудового договору (останній день роботи). При цьому дія трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Умовою надання відпустки є факт звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, тому строковий трудовий договір не перетворюється на безстроковий.

Із спецвипуску «Строкові трудові договори»

 

Читайте далі у матеріалі

 • Звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору можна в період перебування його у відпустці
 • Працівник може використати перед звільненням не всю відпустку
 • Про право роботодавця на виплату компенсації замість надання відпустки
 • ЗРАЗОК заяви працівника про надання відпустки з наступним звільненням
 • ПРИКЛАД із практики про визначення дати звільнення (останній день відпустки)
 • Особливості оформлення надання відпустки з наступним звільненням
 • ЗРАЗОК наказу про надання щорічної основної відпустки
 • ЗРАЗОК наказу про звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору

 

Придбати спецвипуск

 

Джерело: проєкт «КАДРОВИК.UA»

Строкові трудові договори. Спецвипуск №4′ 2022

Матеріали до теми


Чи правомірне скасування додаткових та компенсаційних виплат, передбачених колективним договором, під час дії воєнного стану?
Відповідно до статті 13 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) зміст колективного договору визначається сторонами в межах ...
Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...