Передплати журнал

Кейс для кадровика: відсторонення як підстава для звільнення


За рішенням наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю директора цього товариства відсторонено від виконання посадових обов’язків. Чи потрібно в цьому випадку достроково розривати контракт із директором відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП?

 

Правильна відповідь

 

Згідно з ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України повноваження члена виконавчого органу господарського товариства можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (Закон № 2275) до компетенції наглядової ради товариства, з-поміж іншого, може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.

Рішення про припинення повноважень члена виконавчого органу товариства чи відсторонення його від виконання повноважень має бути вмотивованим, пов’язаним із потребою захисту інтересів товариства.

Частиною 4 ст. 39 Закону № 2275 передбачено, що виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону № 2275 члени виконавчого органу є посадовими особами товариства.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України (КЗпП) роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір із працівником, що є посадовою особою, у зв’язку з припиненням його повноважень.

На думку науковців, посадову особу, повноваження якої припинено, можна звільнити за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП у випадках, коли для звільнення з ініціативи роботодавця будуть відсутні інші, передбачені законодавством та /або контрактом підстави.

Звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП не є дисциплінарним стягненням. Для такого звільнення працівника згоди профспілкового органу не потрібно. Відповідно до ст. 44 КЗпП у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у п. 5 ст. 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Рішення наглядової ради господарського товариства про припинення повноважень посадової особи — це ще не звільнення, а лише підстава для звільнення за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП. Таке звільнення оформляється наказом, на підставі якого вносять відповідний запис до трудової книжки працівника.

Відсторонення від виконання повноважень є тимчасовим заходом і його не можна ототожнювати з припиненням корпоративних відносин. У разі відсторонення посадової особи від виконання повноважень лише призупиняється на певний час виконання цим працівником трудових обов’язків за займаною посадою. Строк відсторонення зазвичай встановлюється до усунення причин, що його викликали. На період відсторонення працівник може бути переведений за його згодою (з урахуванням спеціальності й кваліфікації) на іншу роботу. Якщо згодом причини, які послугували приводом для відсторонення, буде усунуто, відповідний орган товариства може ухвалити рішення про повернення члена виконавчого органу до виконання своїх обов’язків. Рішення про відсторонення не є самостійною підставою для припинення трудових відносин, крім випадку, коли ця підстава для звільнення передбачена в контракті, наприклад, із керівником товариства. У такому випадку працівника може бути звільнено за п. 8 ст. 36 КЗпП (підстави, передбачені контрактом).

Припинення повноважень посадової особи, на відміну від відсторонення від виконання повноважень, має незворотний характер, тобто в цьому випадкуне передбачаєтьсяповернення цього працівника до виконання своїх обов’язків за займаною посадою. Його може бути переведено за його згодою на іншу роботу. Проте закон не зобов’язує роботодавця це робити.

Отже, підставою для дострокового розірвання контракту, укладеного з директором товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП може слугувати рішення наглядової ради цього товариства лише про припинення повноважень цієї посадової особи. Відповідно не може бути підставою для такого звільнення його тимчасове відсторонення від виконання посадових обов’язків. Проте рішення наглядової ради господарського товариства про відсторонення директора товариства від виконання посадових обов’язків може слугувати підставою для його звільнення, якщо це буде передбачено в укладеному з ним контракті. У такому разі працівника може бути звільнено за п. 8 ст. 36 КЗпП (підстави, передбачені контрактом).

Підготовано за матеріалами газети «КАДРИ і ЗАРПЛАТА»

Матеріали до теми


Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю під час воєнного стану
СИТУАЦІЯ Усім працівникам з інвалідністю у табелі обліку використання робочого часу проставлено «НЗ» за весь місяць. Чи вплине це якось ...
Про право на прогул під час воєнного стану
Наше законодавство продовжує захищати нас від незаконного звільнення, зокрема за таке порушення трудової дисципліни, як прогул, якщо останній обумовлено поважними ...
Виплата аліментів у разі тривалої непрацездатності працівника
СИТУАЦІЯ Із заробітної плати працівника щомісяця утримують суми на виплату аліментів на дитину. Працівникові відкрили листок непрацездатності. Через важку травму ...