Реєструйся

Кейс для кадровика. Внесення змін до графіка відпусток


На сьогодні законодавством України не передбачено типової форми графіка відпусток. Тому кожне підприємство має право скласти його у довільній формі. Варто зазначити, що до графіка вносяться як щорічні основні, так і додаткові відпустки.

До графіка відпусток можуть вноситись зміни протягом усього періоду його дії.

Зміни до графіка відпусток вносяться шляхом видання організаційно-розпорядчого документа (наказу, розпорядження, змін до графіка). Тобто зміни до затвердженого графіка відпусток у сам графік не вносяться, а є додатками до нього.

Ініціювати зміни до графіка може як роботодавець, так і працівник.

Зміни, які вносяться до графіка відпусток

Зміни, які не вносяться до графіка відпусток:

  • прийняття на роботу нових працівників
  • зміна умов трудових договорів уже прийнятих осіб або звільнених

 

Міністерство соціальної політики у листі від 25 серпня 2015 року № 475/13/116-15 зазначає, що у випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення.

Зразок внесення зміни до графіка відпусток:


Перенесення всієї відпустки, визначеної графіком, на інший термін на підставах, не визначених статтею 11 Закону № 504, у т. ч. за погодженням сторін, не передбачено. Єдина можливість використати щорічну відпусткут(без порушення процедури її надання) в інший, ніж передбачено графіком, термін — це поділ її на частини.

Підставою для поділу відпустки на частини, як правило, є заява працівника, узгоджена з безпосереднім керівником, у якій працівник повинен вказати підстави для змін та нові терміни

відпустки.

Ініціатором перенесення відпустки може бути й роботодавець у разі виробничої потреби. Особа, відповідальна за ведення графіка відпусток та підготовку відповідних наказів, має реєструвати усі заяви у журналі реєстрації документів щодо відпусток.

Більше інформації в посібнику «Графік відпусток у період дії воєнного стану»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Посібник «Графік відпусток у період дії воєнного стану»

Матеріали до теми


Практиканти — здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві
Практика — не від’ємна частина процесу підготовки фахівців у закладах освіти. Тому на багатьох підприємствах час від часу з’являється молодь, ...
Живий журнал «КАДРОВИК.UA»: анонс червневого номера 2023 року
У свіжому випуску «КАДРОВИК.UA» № 6, 2023 у статтях порушуються актуальні питання про надання відпусток, працевлаштування, оформлення практикантів тощо. Експерти ...