...
Реєструйся

Мінрегіонбуд: Наказ Про затвердження Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон


МІНІСТЕРСТВО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 червня 2010 року N 240

Про
затвердження Порядку проведення службових відряджень у межах України та за
кордон

З
метою удосконалення виконавської дисципліни та встановлення єдиних вимог щодо
оформлення та реєстрації документів про службові відрядження у межах України та
за кордон працівників Міністерства, керуючись
постановами
Кабінету Міністрів України від 11.12.92 р. N 698 “Про вдосконалення
порядку здійснення службових відряджень за кордон”, від 23.04.99 р. N 663
“Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за
кордон”, від 15.03.2002 р. N 337 “Про службові відрядження в межах
України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів
України”, наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59
“Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та
за кордон” та Положенням про Міністерство регіонального розвитку та
будівництва України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16.05.2007 р. N 750, наказую:

1. Затвердити та ввести
в дію з 29.06.2010 р. Порядок проведення службових відряджень у межах України
та за кордон працівниками Мінрегіонбуду (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам
структурних підрозділів Міністерства в тижневий термін довести цей наказ до
відома працівників підпорядкованих структурних підрозділів.

3.
Адміністративно-господарському департаменту (Мороко О. Б.) забезпечити
розміщення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
(www.minregionbud.gov.ua).

4. Визнати таким, що
втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 27.12.2007 р. N 391 “Про затвердження Порядку проведення службових
відряджень у межах України та за кордон”.

5. Контроль за
виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший
заступник

Міністра 

 
М. П. Сорока 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінрегіонбуду
29.06.2010 N 240 


ПОРЯДОК
проведення службових відряджень у межах України та за кордон працівниками
Мінрегіонбуду

1.
Загальні положення

1.1.
Порядок проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками Мінрегіонбуду України (далі – Порядок) розроблено відповідно до
Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. N
322-VIII, постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.92 р. N 698 “Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон”, від
23.04.99 р. N 663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах
України та за кордон”, від 15.03.2002 р. N 337 “Про службові відрядження
в межах України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету
Міністрів України”, наказу Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N
59 “Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України
та за кордон”, наказів Державної податкової адміністрації України від
28.07.97 р. N 260 “Про затвердження форми посвідчення про
відрядження” та від 19.09.2003 р. N 440 “Про затвердження форми Звіту
про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку
складання вказаного Звіту”.

1.2. Працівники
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (далі –
Мінрегіонбуд, Міністерство) направляються в службове відрядження у межах
України та за кордон (далі – відрядження) відповідно до наказу керівництва
Міністерства з метою виконання основних завдань і функцій Мінрегіонбуду або для
участі представників Міністерства в нараді (семінарі, навчанні, конференції,
конкурсі, урочистостях тощо).

2.
Оформлення документів про відрядження

2.1.
При вибутті у відрядження працівників Міністерства оформляються такі документи
(далі – документи про відрядження):

2.1.1. У разі
відрядження у межах України:

– плановий кошторис
витрат на відрядження (у разі отримання авансу на відрядження);

– наказ про
відрядження;

– посвідчення про
відрядження.

2.1.2. У разі
відрядження за кордон:

– директиви/технічне
завдання/вказівки;

– плановий кошторис
витрат на відрядження (у разі отримання авансу на відрядження);

– наказ про
відрядження;

– посвідчення про
відрядження.

Рішення про відрядження
приймають:

– Прем’єр-міністр
України, перші віце-прем’єр-міністри та віце-прем’єр-міністри України: щодо
Міністра при відрядженнях у межах України та за кордон;

– Міністр: щодо перших
заступників Міністра, заступників Міністра та керівників структурних
підрозділів Міністерства при відрядженнях у межах України. Крім того, Міністр
має право приймати рішення про відрядження всіх працівників Міністерства за
кордон;

– перші заступники
Міністра та заступники Міністра: щодо працівників Міністерства відповідно до
розподілу функціональних обов’язків. Крім того, Перші заступники Міністра,
заступники Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків
погоджують необхідність відрядження працівників Міністерства при відрядженні за
кордон.

2.2. Оформлення
планового кошторису витрат на відрядження.

У разі отримання авансу
на відрядження обов’язково до Фінансово-економічного департаменту надається
плановий кошторис витрат на відрядження (додаток 1), який оформляється
відповідним структурним підрозділом, працівник якого направляється у
відрядження, та погоджується Фінансово-економічним департаментом і
затверджується керівництвом Міністерства відповідно до розподілу функціональних
обов’язків.

2.3. Оформлення
директив, технічного завдання/вказівок.

У разі вибуття у
відрядження за кордон керівництва Міністерства та/або працівників центрального
апарату Мінрегіонбуду в обов’язковому порядку оформляються директиви або
технічне завдання/вказівки (додатки 2, 3).

Управлінням
міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку оформляються директиви
або технічне завдання/вказівки на відрядження за кордон керівництва
Міністерства, а при вибутті у відрядження за кордон працівників центрального
апарату Мінрегіонбуду директиви або технічне завдання/вказівки оформляються
відповідним структурним підрозділом, працівник якого направляється у
відрядження, та погоджуються управлінням міжнародного співробітництва та
інвестиційного розвитку.

Підписані Міністром або
особою, що виконує його обов’язки, директиви подаються управлінням міжнародного
співробітництва та інвестиційного розвитку на погодження Міністерству
закордонних справ України (далі – МЗС) обов’язково у паперовому та електронному
вигляді не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів, а технічне завдання/вказівки, підписані
відповідним структурним підрозділом, працівник якого направляється у
відрядження, та управління міжнародного співробітництва та інвестиційного
розвитку і затверджені Міністром або особою, що виконує його обов’язки, – не
пізніше, ніж за десять днів до початку відрядження разом із супровідними
матеріалами (проектами документів, які передбачається розглянути або
підписати).

Погоджені МЗС директиви
або технічне завдання/вказівки у п’ятиденний строк з дати їх надходження до МЗС
повертаються разом із супровідним листом до Міністерства.

У разі відрядження за
кордон керівництва Міністерства, директиви або технічне завдання/вказівки,
погоджені МЗС, подаються управлінням міжнародного співробітництва та
інвестиційного розвитку на затвердження до Кабінету Міністрів України не
пізніше, ніж за десять днів до початку відрядження разом із необхідними
супровідними матеріалами.

2.4. Оформлення наказу
про відрядження.

Рішення про відрядження
у межах України та за кордон оформляється наказом про відрядження (додаток 4)
із зазначенням:

– пункту призначення;

– назви підприємства,
установи, організації, куди відряджається працівник;

– строку відрядження
(але не більше 30 календарних днів у межах України та не більше 60 календарних
днів за кордон);

– мети відрядження;

– порядку відшкодування
витрат, пов’язаних з відрядженням;

– управління роботи з
персоналом готує накази на відрядження Міністру, першим заступникам Міністра та
заступникам Міністра;

– накази на відрядження
працівників готуються в самостійних структурних підрозділах Міністерства.

2.5. Оформлення
посвідчення про відрядження.

Посвідчення про
відрядження (додаток 5) оформляє відповідний структурний підрозділ, працівник
якого направляється у відрядження, та підписує відповідно Міністр, перші
заступники Міністра або заступники Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.

У відмітках про вибуття
та прибуття з відрядження зазначається дата прибуття та вибуття, яка, як
правило, повинна відповідати датам, зазначеним у проїзних документах (квитки на
потяг, літак, автобус тощо).

Відмітки про вибуття та
прибуття з відрядження в посвідченні про відрядження є підставою для
відшкодування працівникові добових витрат, фінансування яких здійснюють за
рахунок коштів Міністерства.

Якщо в посвідченні про
відрядження відсутні відмітки про вибуття та прибуття з відрядження, то добові
не виплачуються.

Фактичний час
перебування працівника у відрядженні визначається за відмітками в посвідченні
про відрядження щодо вибуття з місця роботи й прибуття до місця роботи. Якщо
працівника відряджено до різних населених пунктів, то відмітки про день
прибуття й день вибуття проставляються в кожному пункті.

Днем вибуття у
відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого
транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем
прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної
роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї
години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0-ї
години і пізніше – наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані
за межами населеного пункту, де працює відряджений, у строк відрядження
зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту.
Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця
постійної роботи.

2.6. Після прибуття із
закордонного відрядження відповідний структурний підрозділ, працівник якого
прибув з відрядження, у триденний строк подає на погодження до управління
міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку та затвердження
керівництву Міністерства відповідно до розподілу функціональних обов’язків звіт
(додаток 6) та копії документів, підготовлених за результатами відрядження.

У разі закордонного
відрядження керівництва Міністерства зазначений звіт складає управління
міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку.

Після затвердження
звіту керівництвом Міністерства управління міжнародного співробітництва та
інвестиційного розвитку у десятиденний строк після прибуття із закордонного
відрядження передає його копію до МЗС, а оригінал – до Кабінету Міністрів
України.

2.7. За час затримки в
місці перебування у відрядженні без поважних причин працівникові не
виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на
наймання житлового приміщення та інші витрати.

2.8. Документи про
відрядження (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) оформляються відповідним структурним
підрозділом, працівник якого направляється у відрядження, та Управлінням
міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку (додатки 1, 2, 3, 6).

2.9. Наказ про
відрядження, погоджений у встановленому порядку відповідними структурними
підрозділами центрального апарату Міністерства (Фінансово-економічний
департамент, Управління роботи з персоналом, управління правової та
законопроектної роботи, Управління міжнародного співробітництва та
інвестиційного розвитку, головний спеціаліст з режимно-секретної роботи) у разі
відряджень за кордон, підписує Міністр.

У разі необхідності
наказ про відрядження може погоджуватися з іншими структурними підрозділами
центрального апарату Міністерства.

2.10. Наказ із
позначкою “СВ” (службове відрядження) та посвідчення про відрядження
після підписання керівництвом Міністерства реєструється загальним відділом
адміністративно-господарського департаменту (додаток 7).

2.11. Після реєстрації
посвідчення про відрядження, підпис Міністра, першого заступника або
заступників Міністра на лицьовій стороні скріпляється гербовою печаткою.

2.12. Відмітки про
вибуття та прибуття з відрядження на зворотній стороні посвідчення про
відрядження проставляються загальним відділом адміністративно-господарського
департаменту.

2.13. У разі вибуття у
відрядження за кордон керівництва Міністерства Управління міжнародного
співробітництва та інвестиційного розвитку здійснює організацію відрядження, а
саме: бронює транспортні квитки та резервує житлові приміщення, оформляє візу
для відрядження, замовляє зал у ДП “Зал офіційних делегацій” тощо.

У разі вибуття у
відрядження за кордон працівників центрального апарату Мінрегіонбуду Управління
міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку оформляє візу для
відрядження.

3.
Оформлення документів про відрядження керівництва Міністерства

3.1. У
разі відрядження у межах України та за кордон документи про відрядження:

– Міністра:
оформляються управлінням забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
(додатки 1, 4, 5, 8) та управлінням міжнародного співробітництва та
інвестиційного розвитку (додатки 1, 2, 3, 6);

– заступників Міністра:
оформляються працівниками приймальних заступників Міністра (додатки 1, 4, 5, 8)
та управлінням міжнародного співробітництва та інвестиційного розвитку (додатки
1, 2, 3, 6).

3.2. При оформленні
зазначених документів про відрядження керівництва Міністерства в межах України
та за кордон враховуються вимоги Указу Президента України від 28.08.93 р. N
357/93 “Про службові відрядження за кордон посадових осіб органів
виконавчої влади”, постанов Кабінету Міністрів України від 11.12.92 р. N
698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за
кордон” та від 15.03.2002 р. N 337 “Про службові відрядження в межах
України керівників органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів
України”.

4. Порядок
одержання коштів на відрядження

4.1.
Працівник, що відбуває у відрядження, не пізніше ніж за 3 доби до вибуття подає
Фінансово-економічному департаменту документи про відрядження: наказ про
відрядження разом з плановим кошторисом витрат на відрядження для виплати йому
грошового авансу. Посвідчення про відрядження працівник залишає у себе на
період відрядження для відміток про вибуття та прибуття з відрядження.

У разі відрядження
Міністра, до фінансово-економічного департаменту Управлінням забезпечення
діяльності Міністра (патронатна служба) додатково подається погодження Кабінету
Міністрів України.

4.2. У разі направлення
працівника у відрядження:

– за рахунок коштів
Міністерства – грошовий аванс видається, виходячи з вартості проїзду, граничних
норм відшкодування витрат на наймання житлового приміщення та установлених
згідно із законодавством норм добових витрат;

– за рахунок приймаючої
сторони – грошовий аванс не видається.

4.3. При порушенні
зазначеного в пункті 4.1 терміну подання документів відшкодування витрат на
відрядження проводять після прибуття з відрядження та надання звіту про
використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (додаток 8), з
додаванням відповідних документів.

4.4. Відшкодування
витрат, пов’язаних з перевищенням затверджених граничних норм на наймання
житлового приміщення, окремих витрат на проїзд, проводять на підставі службової
записки (пояснення) працівника, погодженої керівником структурного підрозділу і
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків, та
дозволу Міністра або першого заступника Міністра, на якого покладено
організацію роботи центрального апарату Міністерства.

При відрядженні за
кордон фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування витрат на
наймання житлового приміщення, на проїзд, проводять на підставі службової
записки (пояснення) працівника, погодженої керівником структурного підрозділу і
заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків, та
дозволу Міністра або особи, що виконує його обов’язки.

4.5. Рахунки
(квитанції) на наймання житлового приміщення у приватних підприємців, не
оформлені в установленому законодавством порядку, до оплати
Фінансово-економічним департаментом не приймаються.

4.6. Працівникам
Міністерства, які направляються у відрядження за рахунок коштів бюджету, за
наявності документів, що підтверджують понесені витрати, відшкодовуються такі
витрати:

– на проїзд (включаючи
попереднє замовлення квитків, оплату аеропортних зборів, перевезення багажу) до
місця відрядження і в зворотному напрямку;

– на оплату рахунків за
проживання в готелях (мотелях) або наймання інших житлових приміщень, а також
включених до таких рахунків витрат на побутові послуги (прання, чистка,
лагодження та прасування одягу, білизни, взуття), але не більше ніж 10
відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається працівник;

– на бронювання місць у
готелях у розмірах не більше ніж 50 відсотків вартості місця за добу;

– на користування
постільними речами в поїздах;

– на користування в
готелях (мотелях) холодильником, телевізором (крім каналів, за які встановлено
окрему плату), кондиціонером;

– на комісійні у разі
обміну валюти при перебуванні у закордонному відрядженні;

– на оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші
документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в
місці відрядження, включаючи будь-які збори та податки, що підлягають сплаті у
зв’язку зі здійсненням таких витрат.

Крім того, працівникам
Міністерства, які направляються у відрядження за кордон на термін до 60
календарних днів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його
оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування
витрат на:

– надання швидкої та
невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання
необхідних медикаментів;

– переміщення
страхувальника на територію України для надання медичної допомоги;

– відправлення труни з
тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та
інші пов’язані з цим витрати.

У разі коли правилами
в’їзду та перебування у країні, до якої відряджається страхувальник,
встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування
визначається мінімальна страхова сума. При цьому термін дії договору
страхування повинен відповідати терміну відрядження.

Якщо в країні, до якої
відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам
безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

4.7. Витрати на проїзд
працівників Міністерства у м’якому вагоні, в каютах, що оплачуються за 1 – 4
групою тарифних ставок, на суднах морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на
суднах річкового флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та
бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування
витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення понад 30 кілограмів
багажу, відшкодовуються в кожному випадку з дозволу керівництва Міністерства згідно
з документами, що підтверджують понесені витрати.

4.8. Витрати у зв’язку
з відрядженням, що не підтверджені оригіналами відповідних документів (крім
добових витрат), працівникові не відшкодовуються.

4.9. Витрати у зв’язку
з поверненням відрядженим працівником квитка на потяг, літак або інший
транспортний засіб можуть бути відшкодовані з дозволу Міністра або першого
заступника Міністра лише з поважних причин (рішення про відміну відрядження,
відкликання з відрядження тощо), за наявності документа, що підтверджує
витрати.

4.10. Рішення про
відміну відрядження, відкликання працівника з відрядження або збільшення
терміну відрядження оформляється відповідним наказом Міністерства.

У разі відрядження
керівництва Міністерства рішення про відміну відрядження, відкликання з
відрядження або збільшення терміну відрядження оформляється відповідним наказом
Міністерства і приймається Кабінетом Міністрів України, а саме:

– Прем’єр-міністр
України, Перші віце-прем’єр-міністри України та віце-прем’єр-міністри: щодо Міністра
при відрядженнях у межах України та за кордон;

– Міністр: щодо перших
заступників, заступників Міністра та керівників структурних підрозділів
Міністерства при відрядженнях у межах України. Крім того, Міністр має право
приймати рішення про відрядження всіх працівників Міністерства за кордон;

– перші заступники та
заступники Міністра: щодо працівників Міністерства відповідно до розподілу
функціональних обов’язків. Крім того, заступники Міністра відповідно до
розподілу функціональних обов’язків погоджують необхідність відрядження
працівників Міністерства при відрядженні за кордон.

5. Вимоги
до документів, які додають до звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт

5.1.
Після повернення з відрядження у межах України та з-за кордону працівники, які
отримали під звіт готівкові кошти на відрядження повинні до 11.00 год. третього
банківського дня, наступного за днем прибуття до Міністерства, для здійснення
остаточного розрахунку подати Фінансово-економічному департаменту звіт про використання
коштів, наданих на відрядження або під звіт (додаток 8) та оригінали таких
документів:

а) посвідчення про
відрядження з відмітками про вибуття та прибуття, завірені печаткою, яку
використовують у своїй господарській діяльності організації для засвідчення
підпису службової особи, якою було здійснено реєстрацію осіб, які вибувають у
відрядження та прибувають з нього. Посвідчення про відрядження з виправленнями
дат вибуття та прибуття приймають за скріпленим печаткою підписом службової
особи, яка здійснює реєстрацію працівників, які вибувають та прибувають з
відрядження;

б) оригінали квитків на
проїзд та інші проїзні документи (квитанції щодо оплати постільних речей, на
перевезення багажу тощо);

в) оригінал рахунків
(квитанцій) на наймання житлового приміщення, на бронювання місць у готелях та
отримання побутових послуг з чіткою печаткою організації (штампом
“сплачено”), фіскальним чеком або квитанцією до прибуткового касового
ордера;

г) дозвіл Міністра або
першого заступника Міністра, до обов’язків якого належить організація роботи
центрального апарату Міністерства, на відшкодування витрат понад встановлені
норми на наймання житлового приміщення, на проїзд тощо;

д) ксерокопії сторінок
закордонного паспорта з прізвищем відрядженого працівника, відмітками про
перетин кордону і візою країни відрядження (у разі відрядження до країн, з
якими встановлено візовий режим) – у разі відрядження працівника за кордон;

За необхідності
працівником можуть надаватись інші документи, що пов’язані зі службовим відрядженням.

5.2. За наявності
надміру витрачених коштів (залишок коштів понад суму, витрачену згідно зі
звітом про використання коштів, наданих на відрядження) їх сума повертається
працівником у касу Міністерства до або під час подання зазначеного звіту.

5.3. Якщо працівник
повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного терміну (до
закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому працівник
завершує відрядження), але не пізніше звітного місяця, на який припадає
останній день такого граничного терміну, то Фінансово-економічний департамент
нараховує штраф відповідно до діючого законодавства.

Якщо працівник не
повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який
припадає граничний термін (до закінчення третього банківського дня, наступного
за днем, у якому працівник завершує відрядження), то така сума підлягає
оподаткуванню (відповідно пункту 7.1 статті 7 Закону України “Про податок
з доходів фізичних осіб” за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після
його оподаткування) працівника та нарахуванню штрафу.

Якщо у майбутніх
податкових періодах працівник повертає суму надміру витрачених коштів або вона
стягується з такого працівника за рішенням суду, перерахунок податкових
зобов’язань такого платника податку не здійснюється, а сума штрафу не
відшкодовується.

5.4. Штраф та
оподаткована сума стягуються за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу
(після його оподаткування) працівника за відповідний місяць, а при
недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних
звітних місяців, до повної сплати нарахованих сум.

5.5. Якщо працівник
припиняє трудові відносини з Міністерством, то нараховані суми утримуються за
рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного
розрахунку, а при недостатності суми такого доходу непогашена частина податку
включається до складу податкового зобов’язання працівника за наслідками
звітного податкового року.

Якщо повне утримання
такої суми податку є неможливим внаслідок смерті працівника або визнання його
за рішенням суду безвісно відсутнім або померлим, то така сума утримується при
нарахуванні доходу за останній для такого працівника податковий період, а в непогашеній
частині визнається безнадійною до сплати.

6.
Гарантії і компенсації під час службових відряджень

6.1.
Відповідно до
статті 121 Кодексу законів про
працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших
компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями.

6.2. Працівникам, які
направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у
відрядженні, відшкодовуються вартість проїзду до місця призначення і назад та
витрати з найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених
законодавством.

6.3. За відрядженими
працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи
(посада) і середній заробіток.

6.4. Якщо працівник
спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то
компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства
(статті 72, 107 Кодексу законів про працю України).

Якщо наказом про
відрядження передбачено вибуття працівника у відрядження або повернення
працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові надається інший день
відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання трудових відносин
(статті 72, 107 Кодексу законів про працю України).

6.5. У разі тимчасової
непрацездатності відрядженого працівника йому на загальних підставах
відшкодовуються витрати на наймання житлового приміщення (крім випадків, коли
відряджений працівник перебуває на стаціонарному лікуванні) і сплачуються
добові протягом усього часу, поки він не може за станом здоров’я приступити до
виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця
свого постійного проживання, але на строк не більше двох місяців.

Тимчасова
непрацездатність відрядженого працівника, а також неможливість за станом
здоров’я повернутися до місця постійного проживання повинні бути засвідчені в
установленому порядку.

За період тимчасової
непрацездатності відрядженому працівникові на загальних підставах виплачується
допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не
включаються до строку відрядження.

7. Інші
умови

7.1. У
разі виникнення спірних питань щодо службових відряджень працівників
Міністерства, що не врегульовані цим Порядком, такі питання розглядаються
відповідними структурними підрозділами центрального апарату Міністерства (Фінансово-економічний
департамент, Управління роботи з персоналом, Управління міжнародного
співробітництва та інвестиційного розвитку, Управління правової та
законопроектної роботи) в установленому законодавством України порядку.

За результатами
розгляду порушених питань зазначені структурні підрозділи готують відповідні
пропозиції для прийняття Міністром або першим заступником Міністра, до
обов’язків якого належить організація роботи центрального апарату Міністерства,
остаточного рішення.

 

Директор
фінансово-економічного
департаменту 

 
 
А. В. Касіяник 


 

Додаток 1
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ПОГОДЖЕНО

Директор
Фінансово-економічного департаменту
_________________________________
                     
(ініціали, прізвище)

___ __________ 20__ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр (перші заступники Міністра, заступники
Міністра) регіонального розвитку та будівництва України
_________________________________
                     
  (ініціали, прізвище)

___ __________ 20__
М. П. 


ПЛАНОВИЙ
КОШТОРИС
витрат на відрядження згідно з наказом Мінрегіонбуду від _________ N ____
“СВ”

N з/п 

Посада,
П. І. Б. працівника
 

Термін
та місце відрядження
 

Стаття
витрат
 

Сума,
грн.
 

Примітка 

А 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу
___ __________ 20__

або 

____________ 

Начальник
Відділу міжнародного співробітництва
___ __________ 20__ 

 
____________ 


Примітки. При складанні кошторису розрахунки проводяться відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. N 663 “Про
норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”.

 

Додаток 2
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ПОГОДЖЕНО

_________________________________
         (Міністр закордонних справ України)
 
___ __________ 20__
М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
 (Президент України або Прем’єр-міністр
України чи віце-прем’єр-міністр України)
___ __________ 20__
М. П. 


ДИРЕКТИВИ
делегації (посадової особи) Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України на (назва заходу/заходів, місце та дата проведення)

1.
ВСТУПНА ЧАСТИНА:

– обґрунтування
доцільності участі делегації (представника) Мінрегіонбуду у заході;

– склад делегації
Мінрегіонбуду;

– нормативно-правові
акти, якими необхідно керуватись під час заходу, а також посилання на
міжнародні договори України та інші документи міжнародного характеру;

– мета проведення
заходу, порядок денний, інформація про участь делегацій інших держав тощо;

– опис основних
завдань делегації Мінрегіонбуду, включаючи кінцеву мету участі у заході;

– окремі доручення
главі та кожному члену делегації Мінрегіонбуду.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА:

– позиція
Мінрегіонбуду з кожного питання порядку денного;

– нова редакція
статті, зміни до статей (якщо захід з підготовки проекту міжнародного
договору).

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА:

– очікувані
результати участі у заході;

– фінансове
забезпечення відрядження;

– зобов’язання щодо
звітування.

Додатки (у разі потреби).

МІНІСТР

 

Додаток 3
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ПОГОДЖЕНО

____________________________________
(Міністр закордонних справ України або заступник
            Міністра закордонних справ України)
___ __________ 20__
М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________
       (Міністр регіонального розвитку та
                     
будівництва України)
___ __________ 20__
М. П. 


Технічне
завдання/вказівки
делегації (посадової особи) Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України на (назва заходу/заходів, місце та дата проведення)

1.
ВСТУПНА ЧАСТИНА:

– обґрунтування
доцільності участі делегації (представника) Мінрегіонбуду у заході;

– склад делегації
Мінрегіонбуду;

– нормативно-правові
акти, якими необхідно керуватись під час заходу, а також посилання на
міжнародні договори України та інші документи міжнародного характеру;

– мета проведення
заходу, порядок денний, інформація про участь делегацій інших держав тощо;

– опис основних
завдань делегації Мінрегіонбуду, включаючи кінцеву мету участі у заході;

– окремі доручення
главі та кожному члену делегації Мінрегіонбуду.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА:

– позиція
Мінрегіонбуду з кожного питання порядку денного;

– нова редакція
статті, зміни до статей (якщо захід з підготовки проекту міжнародного
договору).

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА:

– очікувані
результати участі у заході;

– фінансове
забезпечення відрядження;

– зобов’язання щодо
звітування.

Додатки (у разі потреби).

Керівник структурного підрозділу
___ __________ 20__ 

____________ 


 

Додаток 4
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


 

МІНІСТЕРСТВО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________________________________________

НАКАЗ

___ __________ 20__ 

м.
Київ
 

N ___
“СВ”
 

Про відрядження
_________
________________________
________________________

     
 З метою
________________________________________________________________________,
                   
                     
                     
                     
          (зазначається мета відрядження)

керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.92 р. N
698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за
кордон”, від 23.04.99 р. N 663 “Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон”, від 15.03.2002 р. N 337
“Про службові відрядження в межах України керівників органів виконавчої
влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України”, наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.98 р. N 59 “Про затвердження Інструкції про
службові відрядження в межах України та за кордон” та Положенням про
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750,

НАКАЗУЮ:

     
 1. Відрядити
____________________________________________________________________
                   
                     
                     
               (назва посади,
прізвище, ім’я, по батькові)

до
________________________________________________________________________________
           
         (найменування підприємства, установи,
організації та його місце розташування (адреса)

на термін ___ календарних
днів з ___ __________ 20__ року по ___ __________ 20__ року з урахуванням
часу перебування в дорозі.

     
2.
____________________________________________________________________________
                   
      (назва посади, прізвище, ім’я, по батькові працівника,
що направляється у відрядження)

у встановлені
нормативно-правовими актами строки подати до Фінансово-економічного
департаменту звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під
звіт, відповідно до встановленого зразка.

(у разі отримання
працівником авансу на відрядження):

   3.
Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А. В.) у встановленому
законодавством порядку забезпечити:

   3.1.
Видачу зазначеному працівнику центрального апарату Міністерства грошового
авансу для здійснення витрат, пов’язаних зі службовим відрядженням.

   3.2.
Прийняття звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під
звіт, підготовлених працівника центрального апарату Міністерства, що прибув з
відрядження.

(у разі вибуття у
відрядження без грошового авансу з відшкодуванням фактичних витрат після
повернення з відрядження):

  4.
Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А. В.) у встановленому
законодавством порядку забезпечити прийняття звітів про використання коштів,
наданих на відрядження або під звіт, та здійснити витрати, пов’язані з
відрядженням працівником центрального апарату Міністерства, що прибув з
відрядження.

(у разі
відрядження за рахунок приймаючої сторони):

Пункт 2 викласти у
такій редакції:

   2.
Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А. В.) взяти до відома, що
перебування (посада, прізвище, ім’я, по-батькові у цьому відрядженні)
здійснюється за рахунок сторони, що запрошує.

Пункт 3 виключити.

      5. Контроль за виконанням
цього наказу покласти на __________________________________. 


 

Додаток 5
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
(Мінрегіонбуд України)

___ __________ 20__
N ______ 

Видано _____________________________________________________
                   
               (прізвище, ім’я, по
батькові працівника, назва посади)

Відрядженому
до

____________________________________________
____________________________________________________________
           (найменування підприємства,
установи, організації та його місце

                   
                     
           розташування (адреса))

Термін
відрядження _____ календарних днів:

           
     з ___ __________ 20__ до ___ __________ 20__.

Підстава: наказ Мінрегіонбуду України від ___ __________ 20__ N
___ “СВ”.

Посвідчення про
відрядження дійсне
за пред’явлення
паспорта серії ______ N ________, виданого
___________________________________
_____________________________________________________________, або службового
посвідчення ___ __________ 20__ N _____, виданого Мінрегіонбудом України.

Міністр
(Перші заступники Міністра,
заступники Міністра)              
                     
   
_______________
                     
                     
                     
                     
                   
 (ініціали, прізвище)

М.
П.
 


Зворотна
сторона посвідчення про відрядження

Відмітки
про прибуття в пункти призначення та вибуття з них:

 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Прибув до м. _____________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Прибув до м. ______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                       
   підпис 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Вибув з м. _______________________
___ __________ 20__

М. П.            
                     
     підпис 

Примітка. При виїзді в декілька пунктів відмітки про прибуття та
вибуття робляться окремо в кожному з них. 


 

Додаток 6
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ПОГОДЖЕНО

______________________________
       (начальник Відділу міжнародного
                   
співробітництва)

___ __________ 20__ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________
    (Міністр регіонального розвитку та
               будівництва України)

___ __________ 20__

М. П. 


ЗВІТ
делегації (посадової особи) Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України про участь у (назва заходу/заходів, місце та дата проведення) та
виконання директив, технічного завдання/вказівок делегації для участі у заході

1.
ВСТУПНА ЧАСТИНА.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

3. ВИСНОВОК ПРО
ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВ, ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ/ВКАЗІВОК.

4. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
З ПРОПОЗИЦІЯМИ.

Додатки (у разі потреби/ для МЗС – обов’язково план заходів з
реалізації досягнутих домовленостей).

Керівник структурного підрозділу
___ __________ 20__

або 

____________ 

Начальник
Відділу міжнародного співробітництва
___ __________ 20__ 

 
____________ 


 

Додаток 7
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень про відрядження

Номер посвідчення 

Дата
реєстрації
 

Прізвище,
ініціали
 

Посада 

Місце
відрядження
 

Мета
відрядження
 

Дата,
номер наказу
 

Дата
вибуття у відрядження
 

Дата
прибуття з відрядження
 

Кількість
днів
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЖУРНАЛ
реєстрації наказів про відрядження

Номер наказу 

Дата
реєстрації
 

Зміст
наказу
 

Хто
підписав

(підготував) 

 

 

 

 


 

Додаток 8
до Порядку проведення службових відряджень у межах України та за кордон
працівниками центрального апарату Мінрегіонбуду України, затвердженого
наказом Міністерства
29.06.2010 N 240 


 

Розрахунок штрафу та
сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження
або під звіт:

При несвоєчасності
повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (до
закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник
податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої
цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під
звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого
граничного терміну:

Сума штрафу ____
(грн.) = несвоєчасно повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.

При неповерненні
суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає
граничний термін повернення:

Сума податку _____
(грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х ставка оподаткування (пункт 7.1 статті
7 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”) : 100.

Сума штрафу ____
(грн.) = не повернута сума ____ (грн.) х 15 : 100.

Підпис особи, що склала розрахунок
___________
 

Дата складання розрахунку ___ __________ 20__
р.
 

З розрахунком ознайомлений: підпис
________________________________ Дата ______________

                   
                     
                     
                     
                (прізвище, ім’я, по
батькові)
 


Зворотна сторона звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт

Дата 

Пор.
N
док. 

Кому,
за що і на підставі якого документа заплачено
 

Сума 

Дебет 

рахунок 

карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 


Підпис підзвітної особи
_________________________ 

Дата _________ 

Матеріали до теми


Процес проведення перевірок листків непрацездатності пропонується вдосконалити
Кабінетом Міністрів зареєстровано у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо ...