...
Реєструйся

«Медичні» посади на підприємствах, не підпорядкованих МОЗ


СИТУАЦІЯ

Підприємство не належить до закладів охорони здоров’я. Чи прописано у законодавстві, що посада акушера може бути лише в закладах, підвідомчих Міністерству охорони здоров’я України?

 

РІШЕННЯ

Основними нормативно-правовими (нормативно-технічними) актами з питань професійної класифікації в Україні є Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). При цьому в зазначених документах фактично не встановлено обмежень стосовно внесення до штатних розписів підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) будь-яких назв посад та/або професій за дотримання певних умов.

УМОВИ, за яких відповідна назва посади може застосовуватися у штатному розписі підприємства:

  • така назва відповідає КП (певній професійній назві роботи з відповідним кодом КП);
  • фактично виконувані на практиці завдання та обов’язки працівника на відповідній посаді (за відповідною професією), а також потрібний кваліфікаційний рівень для їх виконання відповідають кваліфікаційній характеристиці цієї посади (професії), що міститься у відповідному галузевому випуску ДКХП

Слід зауважити, що на сьогодні у КП передбачено професійну назву роботи «Акушерка (акушер)», яка належить до класифікаційного (професійного) угруповання «Помічники професіоналів-акушерів» з кодом КП 3232. Кваліфікаційна характеристика цієї посади міститься у Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117. Нижче наведено витяги з кваліфікаційної характеристики зазначеної посади.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Акушерка (акушер)

Завдання та обов’язки:

Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги дорослому й дитячому населенню. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно. Застосовує сучасні методи обстеження вагітних. Забезпечує прийом нормальних і ведення патологічних пологів, профілактику ускладнень при пологах. Асистує при малих акушерських та гінекологічних операціях. Надає швидку акушерську і гінекологічну допомогу, невідкладну долікарську допомогу новонародженим. Бере участь у моніторингу здоров’я населення, сприяє поширенню знань з питань охорони материнства та дитинства, етики сімейних відносин та планування сім’ї, особистої гігієни, контрацепції, індивідуального обстеження молочної залози та впровадження здорового способу життя. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах тощо

Кваліфікаційні вимоги:

Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи

 

Читати статтю повністю

Далі у статті:

  • Способи, у які може здійснюватися забезпечення медичною допомогою працівників підприємства
  • Як законодавство трактує поняття «медична допомога», «медичне обслуговування», «заклад охорони здоров’я»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Спецкурс для кадровиків «Трудові відносини в умовах воєнного стану»

Олександр Клименко
Олександр Клименко
консультант із соціально-трудових відносин

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...