Реєструйся

Надурочні роботи в період воєнного стану


Застосування надурочних робіт завжди породжує багато запитань. Вони були актуальні в період карантину і не втрачають її і під час воєнного стану.

У період воєнного стану регулювання трудових відносин має свої особливості, передбачені не тільки Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), а й Законом України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про особливості трудових відносин під час воєнного стану» (далі — Закон № 2136).

При цьому період воєнного стану не надає права роботодавцеві використовувати працю працівників без обмеження тривалості робочого часу, що встановлена нормами КЗпП і Законом № 2136, а також залучати працівників до надурочних робіт у випадках, не передбачених законодавством, та з порушенням відповідного порядку.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

 

Нормативне регулювання застосування надурочних робіт

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61 КЗпП).

Під робочим днем відповідно до статті 62 КЗпП мається на увазі встановлена правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності тривалість щоденної роботи.

Поняття надурочної роботи поширюється на працівників з нормальною і скороченою тривалістю робочого часу.

Надурочні роботи в період воєнного стану

У статті 6 Закону № 2136 визначено, що нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу в період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу відповідно до частин 1 та 2 Закону № 2136 також буде надурочною роботою. При цьому 5-денний або 6-денний робочий тиждень встановлюється роботодавцем, час початку та закінчення щоденної роботи (зміни) визначає роботодавець. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

 

Щодо працівників підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), які не належать до об’єктів критичної інфраструктури, роботодавці не наділені повноваженнями збільшення робочого часу, і мають дотримуватися тривалості робочого часу, передбаченої статями 50, 51 КЗпП.

Наведена вище норма часто сприймається неправильно з огляду не неправильне розуміння застосування норми частини 6 статті 6 Закону № 2136. Застосування надурочних робіт регулюється відповідними статтями КЗпП (див. таблицю вище), а згідно з частиною 6 статті 6 Закону № 2136 на період дії воєнного стану в частині регулювання надурочних робіт не застосовуються норми частини першої статті 65 КЗпП. Таким чином, у період дії воєнного стану призупинено норму, якою визначено, що надурочні роботи не повинні перевищувати для працівника 4 годин протягом 2 днів підряд і 120 годин на рік.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

Однак під незастосуванням норми частини першої статті 65 КЗпП слід розуміти не залучення до роботи працівників без дотримання розмежування робочого часу протягом тижня, його тривалості та перерви на відпочинок, а можливість залучення до надурочних робіт у порядку, визначеному законодавством, з можливістю працювати надурочно більше ніж 4 години протягом 2 днів підряд і 120 годин на рік.

Отже, решта статей щодо регулювання надурочних робіт зберігають свою чинність у період воєнного стану та регулюють порядок запровадження надурочних робіт.

 

Пропонуємо розглянути дії роботодавця щодо залучення працівників до надурочних робіт, зокрема для виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення…

Кадрова система «КАДРИ.UA» — сучасний інструмент кадрових рішень
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Далі у статті:

  1. У яких випадках роботодавець може застосовувати надурочні роботи
  2. ЗРАЗОК службової записки про необхідність застосування надурочних робіт
  3. Про одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства для проведення надурочних робіт. ЗРАЗОК подання про надання дозволу на проведення надурочних робіт
  4. ЗРАЗОК заяви працівника про надання згоди на залучення до надурочних робіт
  5. ЗРАЗОК наказу про залучення до надурочних робіт
  6. Облік надурочних робіт

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Вікторія Ліпчанська
Вікторія Ліпчанська
шеф-редактор кадрового напряму групи компаній «МЕДІА-ПРО» та журналу «КАДРОВИК.UA», президент Всеукраїнської асоціації кадровиків, головний координатор Академії Трудових Відносин

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна заборонити працівнику бути фізичною особою — підприємцем?
СИТУАЦІЯ Керівник наполягає включити до колективного договору пункт, що працівники підприємства не можуть бути ФОП. Чи правомірна така вимога? Чи ...
Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»
Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, ...
Чи можна перевести працівника на іншу посаду під час його перебування у щорічній оплачуваній відпустці?
З 24 березня 2022 року діє Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — ...