Реєструйся

Облік робочого часу


Працівник Б працює сторожем на заводі. Для сторожів запровадженно підсумований облік робочого часу. Обліковий період складає 3 місяці. Місячна норма робочого часу за обліковій період складає 487 год., до закінчення облікового періоду залишається 15 календарних днів. У межах складеного графіка строжем фактично буде відпрацьовано 447 год., оскільки 5 робочих днів він хворів. Директор підприємства викликав Вас, як директора з персоналу і попросив оформити проект наказу про внесення змін до графіка роботі працівника Б, і добавити додатково 5 робочих змін до закінчення облікового періоду з тим, щоб вийти на встановлену норму робочого часу 487 год. Ваші дії?