Організація вакцинації працівників на підприємстві


 

З приходом холодної пори року в Україні різко зростає захворюваність населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Захищеність людей від інфекційних хвороб гарантує безпеку держави, адже висока захворюваність працівників буквально паралізує роботу підприємств. Тому, щоб якось запобігти можливому форс-мажору, роботодавці все частіше вдаються до профі­лактичних заходів — масової вакцинації працівників. Отже, як це документально організувати?

Проведення вакцинації (профілактичних щеплень) працівників проти інфекційних хвороб, зокрема грипу, передбачено статтею 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ (далі — Закон № 4004) та статтею 12 Закону України від «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ (далі — Закон № 1645).
Згідно із Законом № 4004 та Законом № 1645 профілактичні щеплення працівників проти інфекційних хвороб можуть бутиобов’язковими та необов’язковими (добровільними).

Обовязковими є профілактичні щеплення проти таких інфекційних хвороб, як дифтерія, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк, правець та кір. Згідно зі статтею 27 Закону № 4004 та статтею 12 Закону № 1645 з метою запобігання поширенню інших інфекційних захворювань обов’язковим профілактичним щепленням підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної роботи. Зокрема, Міністерством охорони здоров’я України визначено окремі групи населення та категорії працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. Для цього наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 03.02.2006 № 48» від 19 травня 2011 року № 296 (далі — Наказ № 296) затверджено Календар профілактичних щеплень, розроблений на виконання Закону № 4004 та Закону № 1645, визначено порядок проведення профілактичних щеплень і терміни їх виконання.

Згідно з розділом 3 Календаря профілактичних щеплень щеплення проти грипу включено до переліку щеплень, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями, за визначеними групами медичного ризику, групами епідемічного ризику івисокої можливості захворювання грипом, до яких, зокрема, належить персонал підприємств, установ, організацій (далі— підприємство) (аби запобігти спалахам).

Згідно з приміткою до розділу 3 Календаря профілактичних щеплень перелік ендемічних і ензо­отичних територій визначається Міністерством охорони здоров’я України.

До групи медичного ризику, щодо якої згідно з розділом 3 Календаря профілактичних щеплень установлено обов’язкові профілактичні щеплення проти грипу, належать:

– особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин);

– особи віком понад 60 років;

– особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо).

До груп епідемічного ризику, щодо яких розділом 3 Календаря профілактичних щеплень установлено обов’язкові профілактичні щеплення проти грипу, належать:

– діти дошкільного віку, школярі, підлітки, студенти середніх та вищих навчальних закладів;

– персонал медичних закладів;

– персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та осіб похилого віку тощо;

– робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а також особи, що перебувають у контакті з великою кількістю людей;
– персонал підприємств (аби запобігти спалахам).

Згідно з абзацом третім статті 12 Закону № 1645 обов’язкова вакцинація за епідемічними показниками можлива в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах.

Звернути увагу
Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах ухвалюють головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону, Служби безпеки України.

Перелік категорій осіб, яким профілактичні щеплення (зокрема, проти грипу) є необовязковими (рекомендованими) наведено у розділі 4 Календаря профілактичних щеплень. До них належать:

 • – військовослужбовці, будівельники, працівники Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ тощо;
 • – особи, які доглядають хворих на грип удома;
 • – діти дошкільних закладів та школярі;
 • – трудові колективи підприємств;
 • – жінки, які, ймовірно, перебуватимуть у 2-му чи 3-му триместрі вагітності під час епідемії грипу.

Звернути увагу
Ініціатором проведення добровільної вакцинації працівників проти грипу може бути як підприємство, так і сам працівник.

Згідно зі статтею 8 Закону № 1645 профілактичні щеплення проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, перед­бачених законом, — за рахунок коштів підприємств будь-якої форми власності, а також коштів фізичних осіб. Підприємство може оплачувати вартість вакцинації повністю або частково.

 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ

На підприємстві проведення вакцинації працівникам оформляється відповідним наказом керівника підприємства (додаток). У наказі про проведення вакцинації зазначається:

 • – прізвища, імена та по батькові працівників, яким проводиться вакцинація;
 • – відповідальні особи за проведення вакцинації;
 • – строки її проведення;
 • – медичний заклад, який здійснюватиме вакцинацію тощо.

Звернути увагу
Якщо вакцинація проти грипу здійснюється на прохання працівників, підставою для цього будуть відповідні заяви таких працівників. Про це також треба вказати в наказі про вакцинацію, а також вказати й умови фінансування — за рахунок підприємства, чи за рахунок працівника, чи часткова оплата.

Згідно зі статтею 12 Закону № 1645 профілактичні щеплення проводяться повно­літнім дієздатним громадянам лише за їхньою згодою, а неповнолітнім — за згодою їхніх батьків або інших законних представників.

Якщо вакцинацію працівників проти грипу оплачує підприємство, такий захід треба передбачити у колективному договорі підприємства.
Згідно з пунктом 13 Положення про організацію та проведення профілактичних щеплень, затвердженого Наказом № 48, про здійснення працівникам підприємства профілактичних щеплень проти грипу медична установа, яка їх проводила, видає відповідну довідку, в якій вказується:

– вид препарату;
– доза;
– серія;
– контрольний номер.

У разі використання імпортного препарату вноситься оригінальне найменування препарату українською мовою. Довідка засвідчується підписом і печаткою лікаря або особи, яка займається приватною медичною практикою. На вимогу керівника така довідка може бути подана на підприємство.

Грип— високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але набагато небезпечніший. Перші ж симптоми ГРВІ потребують особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4–5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі люди в радіусі двох метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це в середньому 7 днів.
Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу (www.moz.gov.ua).

Календар профілактичних щеплень — нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, яким установлюється перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення (ст. 1 Закону № 1645).

Зразок наказу про вакцинацію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕСЕЛКА»

НАКАЗ

25.11.2010                               м. Чернівці                                 № 152

Про проведення вакцинації
працівників підприємства

Відповідно до вимог законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ, «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ та наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» від 9 вересня 2010 року № 765

НАКАЗУЮ:

1. Провести в період з 1 грудня 2010 року до 31 грудня 2010 року:

 • — обов’язкову вакцинацію проти грипу обслуговуючого персоналу готельного комплексу «Еней» та кафе «Енеїда»;
 • — добровільну вакцинацію проти грипу бухгалтера Москальчук О. І. та начальника відділу кадрів Касапчук В. О. (підстава — заяви Москальчук О. І. та Касапчук В. О.). Фінансування витрат на добровільну вакцинацію провести за рахунок підприємства.

2. Юридичному відділу укласти договір з Центральною міською лікарнею щодо проведення вакцинації працівників.

3. Бухгалтерії оплатити витрати на вакцинацію відповідно до поданих рахунків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Малайдах К. М.

 

Директор                                  Ковальчук                             О. О. Ковальчук

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...