...
Реєструйся

Особливості звільнення деяких категорій працівників за п. 7(1)ст. 36 КЗпП


Останнім часом до КЗпП внесено значну кількість змін і доповнень. Це насамперед пов’язано з прийняттям Верховною Радою України низки нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією та очищення влади. Зокрема, частину першу статті 36 цього Кодексу, в якій викладено основні підстави припинення трудового договору, доповнено пунктами 71, 72 і 9, а статтю 41 КЗпП, в якій передбачено додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов, доповнено в частині першій пунктами 4 і 5 та частиною другою. Ми розпочинаємо цикл матеріалів, присвячених звільненню із зазначених підстав. У цій статті розглянемо звільнення за пунктом 71 статті 36 КЗпП.

Варто зазначити, що редакція пункту 71 статті 36 КЗпП неодноразово змінювалася у зв’язку з унесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики. Підставою припинення трудового договору згідно з цим пунктом (в останній редакції) є укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення.

Бойко Микола Дмитрович, доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат

Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 71 статті 36 КЗпП? Які строки встановлено законодавством для проведення такого звільнення? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника? Відповіді на ці інші запитання можна отримати, ознайомившись зі статтею Миколи Бойка у журналі «Довідник кадровика» № 5, 2017.

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...