Реєструйся

Особливості звільнення деяких категорій працівників за п. 7(1)ст. 36 КЗпП


Останнім часом до КЗпП внесено значну кількість змін і доповнень. Це насамперед пов’язано з прийняттям Верховною Радою України низки нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією та очищення влади. Зокрема, частину першу статті 36 цього Кодексу, в якій викладено основні підстави припинення трудового договору, доповнено пунктами 71, 72 і 9, а статтю 41 КЗпП, в якій передбачено додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов, доповнено в частині першій пунктами 4 і 5 та частиною другою. Ми розпочинаємо цикл матеріалів, присвячених звільненню із зазначених підстав. У цій статті розглянемо звільнення за пунктом 71 статті 36 КЗпП.

Варто зазначити, що редакція пункту 71 статті 36 КЗпП неодноразово змінювалася у зв’язку з унесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики. Підставою припинення трудового договору згідно з цим пунктом (в останній редакції) є укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення.

Бойко Микола Дмитрович, доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат

Що слугує підставою для звільнення працівника за пунктом 71 статті 36 КЗпП? Які строки встановлено законодавством для проведення такого звільнення? Як правильно оформити наказ про звільнення та запис у трудовій книжці працівника? Відповіді на ці інші запитання можна отримати, ознайомившись зі статтею Миколи Бойка у журналі «Довідник кадровика» № 5, 2017.

Матеріали до теми


Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у період воєнного стану
Нині трудові правовідносини регулюються не тільки Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), а й Законом України від 15 ...
Працівник має російський диплом: чи може він працювати у закладі освіти?
СИТУАЦІЯ Уряд 25 березня 2022 року скасував угоди про визнання російських документів про освіту. У закладі є працівник з російським ...