...
Реєструйся

Працівник захворів у період соціальної відпустки: дії кадровика


Ситуація

Жінка пішла у соціальну відпустку (має 2 дітей віком до 15 років), але в період цієї відпустки захворіла. Чи продовжувати працівниці відпустку після того, як їй закриють листок непрацездатності?

Рішення

Соціальна відпустка працівниці, яка має 2 дітей віком до 15 років, надається на підставі статті 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) як додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 504 тривалість додаткової оплачуваної відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, — 10 календарних днів щорічно без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП). За наявності декількох підстав для надання зазначеної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (частина друга ст. 19 Закону № 504). Відповідно до частини сьомої статті 20 Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону № 504, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 Закону № 504.

Дочитати статтю можна після швидкої оплати.
Вартість статті — 70 грн.

Сплатити в 1 клік

Після сплати посилання на завантаження статті прийде на електронну пошту.

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...