...
Реєструйся

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 466/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за N 349/26794

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що додається;
Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, що додається.
2. Установити, що:
виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу;
у виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зазначаються відомості, визначені пунктом 13 розділу II Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого цим наказом;
суди отримують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року N 1556/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за N 1324/23856 (із змінами);
до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно до розділу VII Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2105/22417.
3. Унести до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (із змінами), такі зміни:
у розділі I:
абзац третій пункту 3 глави 4 викласти в такій редакції:
“У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.”;
у пункті 1 глави 5 слова “що підтверджується інформацією відповідних державних реєстрів та документами” замінити словами “відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та документів,”;
підпункт 3.11 пункту 3 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:
“3.11. Факт смерті наймача (орендаря, користувача) підтверджується свідоцтвом про смерть або витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, факт ліквідації юридичної особи підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та документів.”.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1846/5 “Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2105/22417 (із змінами), крім розділу VII, який втрачає чинність з 01 жовтня 2015 року;
наказ Міністерства юстиції України від 07 квітня 2014 року N 598/5 “Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2014 року за N 396/25173 (із змінами);
наказ Міністерства юстиції України від 16 березня 2012 року N 420/5 “Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за N 423/20736;
наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1283/5 “Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1086/23618;
наказ Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року N 2305/5 “Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за N 1897/24429;
наказ Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5 “Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 року за N 2114/24646;
наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2014 року N 1043/5 “Про внесення змін до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за N 742/25519;
наказ Міністерства юстиції України від 10 липня 2014 року N 1105/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 806/25583;
наказ Міністерства юстиції України від 18 липня 2014 року N 1158/5 “Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 847/25624;
наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2015 року N 2/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2015 року за N 27/26472.
5. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
6. Державному підприємству “Інформаційно-ресурсний центр” (Волошина О. В.) забезпечити:
доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням вимог цього наказу;
укладання відповідних договорів з банками, небанківськими фінансовими установами або іншими суб’єктами господарювання, які згідно із законодавством уповноважені надавати окремі види послуг у платіжній системі з переказу коштів, з метою внесення плати через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за отримання відомостей з цього реєстру;
надання на погодження проекту договору про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015 року N 191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)”, крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування цього наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
31 березня 2015 року N 466/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за N 349/26794


Порядок
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) (крім виписок з Єдиного державного реєстру, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”) з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
виписка з Єдиного державного реєстру (далі – виписка), витяг з Єдиного державного реєстру (далі – витяг), довідка з Єдиного державного реєстру (далі – довідка) – документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, визначені цим Порядком, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру – запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, запит про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
запитувач – особа (юридична особа, фізична особа, їх уповноважені представники), яка подає відповідно до цього Порядку запит про надання виписки, витягу або довідки;
Реєстраційний портал – програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, перегляду запитувачем інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання запитувачем електронних документів.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
3. Розпорядником Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, яке забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру.
4. Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр” (далі – технічний адміністратор), яке:
здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру;
забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру;
здійснює заходи з надання аналітичної та статистичної інформації на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру;
здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру;
здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу;
виконує інші функції, передбачені цим Порядком.
5. Користувачами Єдиного державного реєстру є:
розпорядник Єдиного державного реєстру та його територіальні органи, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп’ютерну мережу, отримують відомості з Єдиного державного реєстру у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та отримують відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, у порядку, визначеному розпорядником Єдиного державного реєстру;
суди загальної юрисдикції, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп’ютерну мережу та отримують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до статті 22 1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
бюро кредитних історій та банки, які на свій електронний запит отримують на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу.
6. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
7. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються:
1) у паперовій формі державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – державний реєстратор) у вигляді:
витягу;
довідки;
виписки;
2) в електронній формі:
у форматі бази даних або в іншому форматі відповідно до договору між технічним адміністратором та бюро кредитних історій або банком;
державним реєстратором через Реєстраційний портал у вигляді виписки, витягу та довідки, засвідчених його електронним цифровим підписом;
програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру у вигляді:
виписки щодо юридичної особи;
витягу та довідки;
доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру.
8. Виписка щодо юридичної особи, витяг та довідка надаються на запит будь-якої фізичної та юридичної особи.
Виписка щодо фізичної особи – підприємця надається на запит цієї фізичної особи – підприємця або її представника.
9. Запит про надання виписки, витягу та довідки подається незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
10. Запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюється українською мовою:
машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень – у разі подання запиту в паперовій формі;
за допомогою Реєстраційного порталу або офіційного веб-сайту розпорядника Єдиного державного реєстру – у разі подання запиту в електронній формі.
11. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру реєструються у базі даних Єдиного державного реєстру.
12. До Єдиного державного реєстру щодо запитів про надання виписок, витягів та довідок (крім запитів про надання виписок, витягів та довідок, які надаються через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру) вноситься така інформація:
вихідні дата та номер (за наявності) запиту, на підставі якого надаються відомості з Єдиного державного реєстру;
повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;
спосіб надходження запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру (особисто, поштовим відправленням, через Реєстраційний портал);
дані про те, що відомості надаються представнику юридичної особи або фізичної особи – підприємця – для виписок.
13. Присвоєння запиту вхідного номера, фіксація дати та часу реєстрації запиту здійснюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.
14. Номер, дата та час формування виписки, витягу, довідки, відомості про особу, яка сформувала виписку, витяг та довідку, фіксуються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.
15. У разі відсутності відомостей у Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі виписки, витягу або довідки вноситься запис “відомості відсутні”.
16. Виписки, витяги та довідки надаються у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит.
17. Пошук сформованих виписок, витягів та довідок здійснюється на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру за номером та датою їх формування.
18. Сформовані виписки, витяги та довідки зберігаються у Єдиному державному реєстрі протягом одного року.
Після спливу зазначеного строку в Єдиному державному реєстрі зберігаються відомості про факт формування виписки, витягу та довідки.
19. Запитувач може отримати відомості про хронологію реєстраційних дій шляхом отримання витягу з відомостями про хронологію таких дій з подальшим отриманням витягів на дату, яка передує даті певної реєстраційної дії, та на дату цієї реєстраційної дії.

II. Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі

1. Запит про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі подається запитувачем державному реєстратору особисто або надсилається поштовим відправленням.
2. Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі здійснюється на підставі:
1) запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
2) запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;
3) запиту про надання довідки з Єдиного державного реєстру за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
3. Під час подання запиту про надання виписки, витягу та довідки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу, відповідно до підпункту 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року N 1147 (із змінами).
У разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження, та надає його ксерокопію.
У разі надсилання запиту про надання виписки щодо фізичної особи – підприємця поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.
4. У запиті про надання виписки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про відокремлений підрозділ юридичної особи:
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи;
3) про фізичну особу – підприємця: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
5. У запиті про надання витягу зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичну особу:
повне найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи;
дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця; повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про фізичну особу – підприємця:
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
6. У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначається один з таких критеріїв пошуку:
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;
ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.
7. У запиті про надання довідки зазначається один з таких критеріїв пошуку:
1) про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та ідентифікаційний код юридичної особи;
2) про фізичних осіб – підприємців: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
8. До запиту про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі додаються:
ксерокопія документа, що підтверджує повноваження представника, – у разі подання запиту про надання виписки щодо фізичної особи – підприємця уповноваженою особою;
документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або довідки.
9. Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, витягу та довідки в паперовій формі, якщо:
запит про надання виписки щодо фізичної особи – підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;
у запиті про надання виписки, витягу або довідки відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі їх для формування;
запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плата внесена не в повному обсязі.
10. Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (додаток 4) направляється державним реєстратором у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
Разом з повідомленням про відмову в наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзацах другому та третьому пункту 9 цього розділу, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей.
11. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в паперовій формі у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, видає запитувачу виписку, витяг, довідку в паперовій формі або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті.
12. Виписка, витяг та довідка в паперовій формі виготовляються на білому папері формату А4 та засвідчуються підписом та печаткою державного реєстратора.
13. У виписці зазначаються:
1) найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;
2) ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця;
4) прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи – підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;
5) наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
6) відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органу державної фіскальної служби, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи – підприємця;
7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця – у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу – підприємця – у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи;
8) запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – у разі коли юридична особа перебуває у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця припинено;
9) номер, дата та час формування виписки;
10) відомості про особу, яка сформувала виписку.
14. У витязі зазначаються:
1) відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг;
2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
3) відомості щодо юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
організаційно-правова форма;
статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);
на вибір запитувача:
повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;
дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання;
дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера), країна громадянства, місце проживання;
дані про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника істотної участі, країна громадянства, місце проживання;
види діяльності;
відомості про органи управління юридичної особи;
прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
назва установчого документа;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника майна, санатора;
відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;
дані про юридичних осіб: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб – правонаступників, їх ідентифікаційні коди;
місцезнаходження реєстраційної справи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органу державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дата надходження від органу державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою;
дані про хронологію реєстраційних дій: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією;
4) відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
на вибір запитувача:
прізвище, ім’я та по батькові керівника органу державної влади;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органу державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дата надходження від органів державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
відомості про хронологію реєстраційних дій: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією;
5) відомості щодо фізичної особи – підприємця:
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
на вибір запитувача:
місце проживання;
види діяльності;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу – підприємця – у разі якщо державна реєстрація фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
місцезнаходження реєстраційної справи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця;
дані про перебування фізичної особи – підприємця в процесі банкрутства;
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення;
дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення;
інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем;
відомості про хронологію реєстраційних дій: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією;
6) номер, дата та час формування витягу;
7) відомості про особу, яка сформувала витяг.
15. У витязі про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначаються:
1) відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг;
2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дату та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
3) відомості щодо юридичної особи:
повне найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи.
4) відомості про відокремлений підрозділ:
ідентифікаційний код;
повне найменування;
місцезнаходження;
види діяльності;
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори;
дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу;
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку;
дані про основний вид діяльності;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи;
відомості про закриття відокремленого підрозділу;
5) номер, дата та час формування витягу;
6) відомості про особу, яка сформувала витяг.
16. У довідці зазначаються:
1) відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано довідку; найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається довідка;
2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі;
3) запис про наявність (із зазначенням повного найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи) або відсутність відомостей у Єдиному державному реєстрі;
4) запис про перебування юридичної особи у процесі припинення, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізичної особи – підприємця у процесі провадження у справі про банкрутство, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – у разі коли юридична особа перебуває у процесі припинення; юридична особа перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізична особа – підприємець перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство; юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця припинено;
5) номер, дата та час формування довідки;
6) відомості про особу, яка сформувала довідку.

III. Надання виписки, витягу та довідки в електронній формі

1. Запит про надання виписки, витягу та довідки в електронній формі подається запитувачем через Реєстраційний портал або офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру.
2. Надання виписки, витягу та довідки в електронній формі через Реєстраційний портал здійснюється на підставі:
1) запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
2) запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;
3) запиту про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
3. Надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі запиту, в якому вказуються критерії пошуку для їх формування.
4. У запиті про надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі з Єдиного державного реєстру на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування, визначених пунктами 4 – 7 розділу II цього Порядку.
5. До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:
1) через Реєстраційний портал:
відсканований документ, що підтверджує повноваження представника, – у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою;
відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача;
2) через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру – інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
Сканування паперових носіїв документів, передбачених підпунктом 1 цього пункту, здійснюється з урахуванням таких вимог:
формат зображення: чорно-біле;
роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
глибина кольору: 4 біти;
формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.
Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.
Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.
Кожний електронний документ, що подається через Реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.
6. Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, якщо:
запит про надання виписки щодо фізичної особи – підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;
у запиті про надання відомостей з Єдиного державного реєстру відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для формування виписки, витягу або довідки;
запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плата внесена не в повному обсязі.
7. Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (додаток 4) на запит, поданий через Реєстраційний портал, направляється державним реєстратором у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.
8. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, направляє запитувачу засвідчені виписку, витяг, довідку шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі.
9. Виписки, витяги та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, засвідчуються електронним цифровим підписом державного реєстратора.
10. Виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.
11. У виписці, витязі та довідці містяться відомості, визначені пунктами 13 – 16 розділу II цього Порядку.

IV. Безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру

1. Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.
2. Пошук інформації на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:
про юридичних осіб – за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи;
про фізичних осіб – підприємців – за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи – підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
про сформовані виписки, витяги та довідки – за номером та датою формування виписки, витягу та довідки.
3. На офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбаченими абзацами другим та третім пункту 2 цього розділу:
1) про юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
організаційно-правова форма;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;
місцезнаходження юридичної особи;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;
дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання;
дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера), країна громадянства, місце проживання;
дані про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник – юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника істотної участі; країна громадянства, місце проживання;
види діяльності;
відомості про органи управління юридичної особи;
прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
назва установчого документа;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвища, імена та по батькові розпорядника майна, санатора;
відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;
дані про юридичних осіб – правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;
місцезнаходження реєстраційної справи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);
інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою;
2) про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;
3) про фізичних осіб – підприємців:
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
місце проживання;
види діяльності;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу – підприємця – у разі коли державна реєстрація фізичної особи – підприємця була проведена до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;
місцезнаходження реєстраційної справи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органів державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця;
дані про перебування фізичної особи – підприємця в процесі банкрутства;
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення;
дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення;
дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи – підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);
інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем.

V. Надання відомостей на запит країн – учасниць Європейського бізнес-реєстру

1. Надання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру на запити країн – учасниць Європейського бізнес-реєстру забезпечується технічним адміністратором у порядку, визначеному відповідним договором, укладеним між технічним адміністратором та учасниками Європейського бізнес-реєстру.
2. Технічний адміністратор щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає розпоряднику Єдиного державного реєстру відомості про загальну кількість запитів, надісланих від учасників Європейського бізнес-реєстру, кількість наданих відповідей з наданими відомостями, загальну суму плати, отриманої за надання інформації з Єдиного державного реєстру.

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк


Додаток 1
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)


Вихідний N ___________
Дата “___” ____________
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_001.gif 

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.
2 Для запитів, які надійшли в паперовій формі.
3 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.


Додаток 2
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(підпункт 2 пункту 2 розділу II)


Вихідний N ___________
Дата “___” ____________


ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_002.gif 

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

1. Усі відомості, визначені пунктами 2 – 26.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

2. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

3. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; частки кожного із засновників (учасників).

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

4. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

5. Види діяльності.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

6. Відомості про органи управління юридичної особи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

7. Прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, або керівника органу державної влади.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

8. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

10. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про юридичну особу.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

11. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

12. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

13. Назва установчого документа.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

14. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

15. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

16. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

17. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

18. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

19. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

20. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

21. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

22. Дані про юридичних осіб – правонаступників.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

23. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

24. Місцезнаходження реєстраційної справи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

25. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, в яких юридична особа перебуває на обліку;
дата надходження від органів державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску – юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

26. Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

27. Відомості про хронологію реєстраційних дій.
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_030.gif 
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_031.gif 

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

1. Усі відомості, визначені пунктами 2 – 10.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

2. Види діяльності.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

4. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску – фізичної особи – підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

5. Дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі банкрутства.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

6. Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

7. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

8. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

9. Місцезнаходження реєстраційної справи.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

10. Інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем.

 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_003.gif 

11. Відомості про хронологію реєстраційних дій.
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_043.gif 

Додаток 3
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)


Вихідний N ___________
Дата “___” ____________
 Описание: C:Documents and Settingsmarket2Application DataLiga70ClientSessionre26794_img_044.gif 

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.
2 Для запитів, які надійшли в паперовій формі.
3 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.


Додаток 4
до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
(пункт 10 розділу II)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

На запит від “___” ____________ 20__ року N _____________, що надійшов від
_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
повідомляємо про відмову у наданні _____________________________________________________
                                                                                                      (виписки, витягу, довідки – необхідне зазначити)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з таких підстав: ____
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата видачі повідомлення “___” ____________ 20__ року.


Державний реєстратор
______________________________________
(найменування територіального органу Міністерства
                                     юстиції України)

 
______________
(підпис)
М. П.

 
________________
(ініціали, прізвище)
____________

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...