...
Реєструйся

Про надання інформації [щодо порядку звернень податкових органів із запитом про отримання інформації]


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.12.2014 р. N 9081/6/99-99-10-03-02-16

Про надання інформації

Державна фіскальна служба України розглянула лист <…> про надання роз’яснення щодо питання порядку звернень податкових органів із запитом про отримання інформації та чи може платник податків відмовити в наданні інформації, якщо така інформація вже була надана, і в межах компетенції повідомляє таке.
Пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та пунктом 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1245 (далі – Порядок), визначено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави видання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Письмовий запит про надання інформації підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності підстав, зазначених у пункті 73.3 статті 73 Кодексу.
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).
Згідно з пунктом 10 Порядку у запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.
У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов’язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту (пункт 14 Порядку).
У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому пункту 73.3 статті 73 Кодексу, у пунктах 9 і 10 Порядку, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит, при цьому інші підстави для звільнення від цього обов’язку Кодексом та Порядком не встановлені.
Кількість запитів, які можуть бути направлені контролюючими органами платнику податків з підстав, зазначених у пункті 73.3 статті 73 Кодексу та у пункті 12 Порядку, Кодексом та Порядком не обмежена.

Голова

І. О. Білоус

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...