...
Реєструйся

Про надання роз’яснень [з питань призначення та виплати допомоги з тимчасової непрацездатності та ін.]


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 31.03.2011 р. N 01-16-707

Про надання роз’яснень

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розглянувши листи виконавчих дирекцій відділень Фонду, надає роз’яснення з наступних питань.

Не визначений перелік документів, який необхідно надавати для призначення та виплати допомоги фізичним особам – підприємцям та особам, що забезпечують себе роботою самостійно (добровільно застраховані після 01.01.2011 року).

На даний час Порядок страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду від 02.06.2005 р. N 62, не втратив чинності і може застосовуватися в частині, що не суперечить нормам Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. N 2464 (далі – Закон N 2464).

Реєстрація і обрахунок заяв-розрахунків страхувальників в робочих органах Фонду здійснюється в ручному режимі, що вимагає великих затрат часу.

Виконавчою дирекцією Фонду ведеться робота щодо розроблення та введення в дію системи розподілу інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, по робочих органах Фонду та завантаженню облікових даних до локальних баз даних робочих органів Фонду. Розглядається питання приймання звітності по коштах Фонду в електронному вигляді та аналогічна система приймання заяв-розрахунків.

Чинним законодавством не передбачено з 01.01.2011 р. надання страхувальникам довідки про відсутність заборгованості по коштах Фонду робочими органами Фонду. Це не дає можливості здійснити контроль за страхувальниками, які ліквідуються та у яких була заборгованість по страхових внесках на 01.01.2011 року.

Верховною Радою України направлений на повторне друге читання законопроект N 7365, яким передбачена процедура видачі довідок про відсутність заборгованості фондами соціального страхування.

Абзацом 1 частини 3 статті 10 Закону N 2464 передбачено погодження договору на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в органах Фонду. Але бланк договору, затверджений Пенсійним фондом, не передбачає відмітки щодо цього погодження. З боку Фонду відсутній порядок цього погодження.

Договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування укладається відповідно до додатку 3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. N 21-5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 р. за N 994/18289 (далі – Інструкція N 21-5), яка була погоджена з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відмітка про погодження на договорі про добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні не передбачена.

З 1 січня 2011 року працівників фельдшерсько-акушерських пунктів, які в 2010 році фінансувались сільськими радами, перевели на фінансування в центральні районні лікарні. Як і ким мають оплачуватись лікарняні листки, які видані в 2010 році, але закриті в 2011 році?

Відповідь на це питання була надіслана редакції газети “Праця і зарплата” листом Виконавчої дирекції Фонду від 17.03.2011 р. N 02-24-539.

Не вирішено питання перерахування на рахунки 3712 та 4715.

Листом Виконавчої дирекції Фонду від 24.02.2011 р. N 01-16-322 було надіслано до відома та використання в роботі виконавчими дирекціями відділень Фонду лист Національного банку України від 04.02.2011 р. N 12-210/223-1999 щодо використання рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України для зарахування коштів, пов’язаних з фінансуванням страхувальників для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (щодо балансового рахунку 4715).

Щодо відкриття страхувальниками-роботодавцями окремого рахунку за балансовим рахунком 3712, то Виконавчою дирекцією Фонду направлено запит до Державного казначейства України щодо правомірності відкриття страхувальниками-роботодавцями цього та інших окремих рахунків для зарахування коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення.

Чи має право застрахована особа на оплату листка непрацездатності по вагітності і пологах, якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, а підприємство не працює і не сплачує єдиний соціальний внесок?

Відповідно до статті 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240 (далі – Закон N 2240) допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи.

Не встановлено періодичність надання заяв-розрахунків страхувальниками до робочих органів відділень Фонду.

Кількість заяв-розрахунків, які можуть подаватися роботодавцем протягом календарного місяця, законодавством не обмежена. З метою забезпечення своєчасності страхових виплат, відповідно до вимог частини першої статті 52 Закону N 2240, такі заяви подаються страхувальниками по мірі опрацювання документів, поданих застрахованими особами.

Чи необхідно на зворотній стороні заяви-розрахунку вказувати листки непрацездатності, які підлягають оплаті тільки за рахунок коштів підприємства (перші п’ять днів непрацездатності)?

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи тривала менше п’яти днів, то такі листки непрацездатності не підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду і, відповідно, не зазначаються страхувальником в заяві-розрахунку.

Який порядок передачі структурним підрозділам фінансування, отриманого від Фонду головним підприємством. Чи можливо перерахування коштів з окремого рахунку головного підприємства на поточні рахунки структурних підрозділів, на які перераховується заробітна плата працівникам?

Облік в органі Фонду головної організації означає, що саме головна організація здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам, в тому числі тим, хто працює у структурних підрозділах. Відповідно, виплата допомоги з окремого рахунку, на який отримано кошти Фонду, має бути здійснена застрахованій особі саме головною організацією.

Якщо виплата заробітної плати здійснюється у структурному підрозділі, то цей підрозділ має бути взятий на облік в органах Фонду як страхувальник, повинен відкрити у встановленому порядку окремий рахунок і з цього рахунку здійснювати виплату допомоги.

Чи можливо нараховані суми по листках непрацездатності включати до основної розрахунково-платіжної відомості, або необхідно відображати ці суми в окремій розрахунково-платіжній відомості?

Пунктом 9 Порядку N 26 передбачено, що після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені статтею 52 Закону N 2240, тобто у найближчий день, установлений для виплати заробітної плати. При цьому, слід зазначити, що після отримання коштів Фонду, виплата допомоги може бути здійснена страхувальником і раніше. Рекомендуємо відображати суми допомоги в окремій розрахунково-платіжній відомості.

Яким чином призначати виплати матеріального забезпечення застрахованим особам у разі відсутності коштів на рахунках страхувальника або через їх арешт (у зв’язку з вилученням із Закону 2240 пункту 4 статті 50)?

Фінансування необхідно здійснювати в порядку, визначеному законодавством, тобто через спеціально відкриті окремі рахунки. Кошти з цих рахунків можна використовувати лише для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

На який рахунок робочого органу (транзитний чи зворотнього фінансування) страхувальник повинен повертати невикористані страхові кошти? Чи повинен страхувальник повернути отриману суму матеріального забезпечення, за якою не з’явилась застрахована особа?

Страхувальник повинен повертати невикористані страхові кошти на рахунок зворотнього фінансування робочого органу Фонду, який здійснив фінансування. Суми матеріального забезпечення, не отримані застрахованою особою в строк (відрядження, хвороба), можуть бути віднесені на рахунок депонентів до отримання їх застрахованою особою.

Пунктом 1.2 Положення про комісію при робочих органах (районних (міжрайонних), міських виконавчих дирекціях) відділення Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 26.09.2002 р. N 47, передбачено, що комісія діє відповідно до пункту 2.1.14 Інструкції про порядок планування, обліку, видачі путівок санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 24.12.2001 р. N 51, яка втратила чинність. Відповідно до зазначеного пункту Інструкції, комісія працює лише з питаннями, пов’язаними із наданням соціальних послуг застрахованим особам, підготовкою проектів планів, аналізу заявок і таке інше. Чи передбачено створення комісій при робочих органах відділень Фонду?

Можливість створення комісій при робочих органах відділень Фонду визначена Положенням, затвердженим постановою правління Фонду від 26.09.2002 р. N 47. За необхідності, їх створення може бути затверджено рішенням правління відділення Фонду.

Відсутній єдиний у Фонді механізм звернення за частковим фінансуванням санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, організацій за кошти Фонду.

Порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду, затверджений постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. N 16. Пунктом 3.4 зазначеного Порядку передбачено механізм перерахування коштів Фонду санаторію-профілакторію виконавчою дирекцією відділення Фонду, відповідно до укладеного договору. Звернення (заявка) на часткове фінансування надається санаторієм-профілакторієм до виконавчої дирекції відділення Фонду.

Які критерії включення страхувальників до плану перевірок та які підстави для проведення позапланових перевірок?

До реєстрації в Міністерстві юстиції України постанови правління Фонду від 22.12.2010 р. N 29 слід керуватися Інструкцією про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою постановою правління Фонду від 19.09.2001 р. N 38.

Законом N 2240, в редакції, що діяла до 1 січня 2011 року, був визначений механізм “взаємозаліку”, і витрачання коштів Фонду здійснювалось страхувальниками самостійно за рахунок нарахованих страхових внесків з подальшим відображенням цих коштів у звітності за формою Ф-4 ФСС з ТВП. З 1 січня 2011 року Законом N 2464 змінено механізм фінансування та оплати допомоги за рахунок коштів Фонду, відповідно до якого страхувальники нараховують суми матеріального забезпечення і в подальшому звертаються до робочого органу за фінансуванням.

Враховуючи вищевикладене, просимо надати роз’яснення, чи мають право органи Фонду виносити рішення та не приймати до заліку витрати і застосовувати штраф по неправильно нарахованих, але не профінансованих Фондом сумах допомоги до і після 1 січня 2011 року?

Щодо питання застосування фінансових (штрафних) санкцій до 01.01.2011 р., то у 2011 році за Фондом зберігаються повноваження контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими він був наділений до набрання чинності Закону N 2464, в тому числі за відсутності заборгованості страхувальника перед Фондом станом на 01.01.2011 року.

Що стосується виявлення неправильних розрахунків у заяві страхувальника на фінансування, то фінансові (штрафні) санкції у цьому випадку не застосовуються, оскільки факт використання страхових коштів відсутній.

Який механізм погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011 року?

Черговість здійснення видатків на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання та інших видатків за рахунок коштів Фонду, передбачених законодавством, в тому числі погашення заборгованості за Фондом, яка має місце станом на 01.01.2011 р., визначена постановою правління Фонду від 04.03.2011 р. N 14 “Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2011 рік” (пункти 6, 7) та листом Міністерства соціальної політики від 11.02.2011 р. N 1483/0/14-11/8.

В першу чергу здійснюється фінансування робочими органами відділень Фонду страхувальників для виплати матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання). Ці допомоги, при нарахуванні після 1 січня 2011 року, мають бути задоволені протягом 10 днів від дня отримання органом Фонду заяви-розрахунку.

 

Директор 

Е. Д. Ушаков 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...