Реєструйся

Про надання роз’яснення [щодо документів, які мають бути надані при прийнятті на роботу найманим працівником фізичній особі – підприємцю]


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від
18.02.2011 р. N 1751

Про
надання роз’яснення

Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваше
звернення від 16 січня 2011 року, отримане з Урядової гарячої лінії
(реєстраційний індекс СК-604855), щодо надання роз’яснення стосовно документів,
які мають бути надані при прийнятті на роботу найманим працівником фізичній
особі – підприємцю та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відносини суб’єкта
господарювання і найманих працівників регулюються трудовим законодавством.

Угода між працівником і
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену
цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю і
угодою сторін, є трудовим договором.

Статтею 24 Кодексу
законів про працю України (далі – КЗпП) визначено, що трудовий договір
укладається, як правило, в письмовій формі. Форма трудового договору між
працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001
року N 260.

При укладенні
трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу, та трудову книжку, а у випадках, передбачених
законодавством
, – також документ про
освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх
партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання
чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством (стаття
25 КЗпП).

Додатково зауважимо, що
відповідно до статті 241 КЗпП у разі укладення трудового договору
між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням
уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір
у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному
Міністерством праці та соціальної політики України.

При укладенні трудового
договору (контракту, угоди) фізична особа – підприємець зобов’язана забезпечити
належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та
її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи
соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до
законодавства України.

 

Заступник
Голови
 

О. Т.
Сохар
 

Матеріали до теми


Військовозобов’язаних стане більше: кого можуть мобілізувати через зниження граничного віку
Ухвалений 30 травня 2023 року народними депутатами законопроєкт № 9281 зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з ...
Верховна Рада України прийняла Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку
Верховна Рада України 30 травня 2023р. прийняла у першому читанні за основу та в цілому законопроєкт № 9281 «Про внесення ...