...
Реєструйся

Про нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду (від 30.06.2010 р. N 11187/03-30)


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.06.2010 р. N 11187/03-30

<…> Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) об’єктом для нарахування страхових внесків для роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону страхові внески нараховуються у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Обчислення страхових внесків здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховуються страхові внески (частина 2 статті 20 Закону).

Враховуючи положення Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713, та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 N 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за N 1136/17152 (далі – Порядок), що регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року, суми донарахованої заробітної плати за січень – квітень 2010 року у наведеному прикладі відносяться до фонду оплати праці травня 2010 року.

При цьому обмеження виплат максимальною величиною, на які нараховуються страхові внески, що встановлюється законодавством, в даному випадку, здійснюється окремо за кожен місяць.

Зазначені суми заробітної плати та нарахованих страхових внесків відображаються страхувальником у рядках 1, 2, 4 та 3, 5, 8 розділу I таблиці 1 додатка 4 до Порядку за травень 2010 року.

Оскільки Порядок не передбачає коригування сум заробітку (доходу) застрахованих осіб за попередні періоди, для відображення сум донарахування заробітної плати за січень – квітень 2010 року, в зв’язку з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік”, додано код типу нарахувань 9 (9 – суми донарахувань заробітку (доходу) за січень – квітень 2010 року, в зв’язку з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет на 2010 рік”) в таблиці 7 додатка 4 до Порядку.

Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень – квітень 2010 вносяться окремо до поля відповідного місяця.

Даний код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень – квітень 2010 року як додатні, так і від’ємні значення. Суми страхових внесків із заробітку (доходу) до реквізиту 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для коду типу нарахувань 9 не вносяться.

 

Заступник
Голови правління 

 
В. Короневський 

 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

 

Матеріали до теми