...
Реєструйся

Про порядок використання донорами днів відпочинку


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.04.2010
р. N 90/13/116-10

Про
порядок використання донорами днів відпочинку

Відповідно до статті 6
Закону України “Про донорство крові та її компонентів” керівники
підприємств, установ, організацій зобов’язані безперешкодно відпускати з місця
роботи за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати донорами, у дні
відповідного медичного обстеження і здавання крові та (або) її компонентів.

Статтею 14 цього Закону
України передбачено, що особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її
компоненти, зобов’язана не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження,
що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити
письмовою заявою адміністрацію за місцем роботи чи навчання або командування
військової частини, де вона проходить службу, про свій намір пройти таке
обстеження і здати кров та (або) її компоненти. У такій заяві зазначена особа
має визначити додатковий день відпочинку, передбачений частинами другою та
третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 цього Закону.
Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати
кров або її компоненти, перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її
кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому, та
у випадках, передбачених частиною першою статті 19 цього Закону.

Згідно зі статтею 9
Закону України “Про донорство крові та її компонентів” в день давання
крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник,
який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на
підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із
збереженням за ним середнього заробітку.

Після кожного дня
давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у
вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку
із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день
може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом
року після дня давання крові чи її компонентів.

Згідно з частиною
четвертою статті 9 Закону України “Про донорство крові та її
компонентів” у разі давання крові та (або) її компонентів у період
щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з
урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день
давання крові. Тобто у разі давання крові у період щорічної відпустки її
тривалість потрібно продовжити на два дні.

Якщо за погодженням з
керівництвом підприємства, установи, організації в день давання крові донор був
залучений до роботи, йому за бажанням надається інший день відпочинку із
збереженням за ним середнього заробітку. У цьому випадку працівнику надається
роботодавцем два дні відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку, ці
дні він може також приєднати до щорічної відпустки.

У разі коли такого
погодження з роботодавцем не було і працівник не писав заяву про звільнення
його в день давання крові від роботи, йому надається один додатковий день
відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.

У разі давання крові
працівником у свій вихідний день, наприклад, коли зміна закінчилася о 8 год.
ранку і він здає кров о 10 год. ранку цього дня, йому надається один день
відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку або за його бажанням цей
день може бути приєднано до щорічної відпустки чи використано в інший час
протягом року після дня давання крові.

Підставою для надання
таких пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження
чи давання крові та її компонентів.

 

Директор
Департаменту
 

О.
Товстенко
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...