...
Реєструйся

Про сумісництво посадових осіб державних і комунальних установ та соціальні гарантії інвалідів


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
16.09.2010 р. N 294/13/116-10

Про
сумісництво посадових осіб державних і комунальних установ та соціальні
гарантії інвалідів

(Витяг)

<…>

1. Робота за сумісництвом
працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється постановою
Кабінету Міністрів України “Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій” від 3 квітня 1993 року N 245
і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці
України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28
червня 1993 року N 43.

На час прийняття і дії
цих нормативно-правових актів відповідно до Закону України “Про
власність” до державної власності відносились загальнодержавна власність і
власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).
Зазначені нормативно-правові акти врегульовували питання роботи працівників на
умовах сумісництва як на державних (комунальних) підприємствах, так і в
державних (комунальних) установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів
всіх рівнів.

Незважаючи на втрату
чинності Закону України “Про власність” (Закон України “Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України” від
27.04.2007 р. N 997), зазначені нормативно-правові акти врегульовують питання
роботи на умовах сумісництва в установах, організаціях, що фінансуються з
бюджетів всіх рівнів.

Отже, дія зазначеної
постанови поширюється не тільки на державні, а і на комунальні підприємства,
установи і організації. Тому керівники комунальних підприємств, установ і
організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів,
відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права працювати за
сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої
діяльності).

Сумісництво – це
виконання працівником, крім основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на
умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи
на іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина по найму.
Тобто працівник не може одночасно (наприклад, з 9-ї до 18-ї год.) виконувати
роботу за основним місцем роботи і за сумісництвом.

<…>

За цивільно-правовим
договором, зокрема за трудовою угодою, договором підряду, яким фактично є
трудова угода, оплачується не процес праці, а її результати. Він визначається,
як правило, після закінчення роботи та оформляється актами здавання-приймання
виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата та
інше.

Порядок укладення
цивільно-правових договорів регулюється нормами цивільного законодавства. Роз’яснення
порядку укладення таких договорів не належить до компетенції Мінпраці.

2. Статтею 17 Закону
України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
передбачено, що відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по
службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу
роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком
випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я
перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці
інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу
загрожує погіршенню здоров’я інвалідів.

Роботодавець може
звільнити працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП у разі виявленої невідповідності
працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що
перешкоджає продовженню даної роботи лише у таких випадках:

• у разі відсутності
вакантного робочого місця, посади, на які повинен перевести роботодавець
працівника відповідно до медичного висновку;

• за умови відмови
працівника від переведення на іншу роботу згідно з рекомендаціями медичного
висновку;

• якщо, згідно з
медичним висновком, працівник визнається непрацездатним і не визначаються види
робіт, які він може виконувати в силу такої його працездатності та необхідності
охорони його здоров’я.

За п. 5 ст. 40 КЗпП
звільнення провадиться у разі нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох
місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по
вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк
збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.

Підставою для
розірвання трудового договору є нез’явлення на роботу протягом вказаного строку
підряд. Вихід на роботу хоч би на один день перериває такий строк. У наступному
чотирьохмісячний строк повинен відраховуватись знову. Підсумовуватися періоди
неявки на роботу протягом менше чотирьох місяців не можуть.

На підставі п. 5 ст. 40
КЗпП України не можуть бути звільнені працівники, які втратили працездатність у
зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням. За ними робоче
місце (посада) повинне зберігатися до видужання.

 

Директор
Департаменту
 

О.
Товстенко
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...