...
Реєструйся

Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” (щодо плати за видачу роботодавцям дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства на тимчасове працевлаштування)


Проект
вносять народні депутати
України Мірошниченко І. М.,
Мирний О. Б.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” (щодо плати за видачу роботодавцям дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства на тимчасове працевлаштування)

Верховна Рада України постановляє:
I. Частину 3 статті 42 Закону України “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 63, ст. 2565) після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:
“Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на одну особу встановлюється в залежності від виду професій таких осіб згідно із затвердженим законодавством класифікатора і не може бути нижчим від:
двадцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, – за видачу дозволу на особу, яка виконує роботу високої кваліфікації;
десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, – за видачу дозволу на особу, яка виконує роботу середньої кваліфікації;
двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, – за видачу дозволу за один календарний місяць на особу, яка виконує роботу низької кваліфікації.
Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземця та особи без громадянства, яка здійснює діяльність у сфері спорту (професійні спортсмени) не може бути нижчим від сорокакратного розміру заробітної плати, встановленої законом.”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити порядок встановлення плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

 

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...