Передплати журнал

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08 липня 2013 року N 583


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2013 року N 966

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08 липня 2013 року N 583

Відповідно до підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, наказую:

1. Затвердити зміни до наказу МОЗ України від 08 липня 2013 року N 583 “Про затвердження технічних описів бланків до деяких форм первинної облікової документації”, що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій взяти до відома та встановити постійний контроль за використанням форм первинної облікової документації, що виготовляються відповідно до технічного опису.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) встановити постійний контроль за використанням форм первинної облікової документації, що виготовляються відповідно до технічного опису.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр

Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
11.11.2013 N 966

Зміни,
що вносяться до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08 липня 2013 року N 583 “Про затвердження технічних описів бланків до деяких форм первинної облікової документації”

1. Підпункт 2.3 пункту 2 Технічного опису бланка до форми первинної облікової документації N 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927, викласти в такій редакції:

“2.3. На першій сторінці в лівому верхньому куті зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України”.

2. Підпункт 2.5 пункту 2 Технічного опису бланка до форми первинної облікової документації N 140/о “Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року N 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за N 586/2390, викласти в такій редакції:

“2.5. На лицьовому боці форми N 140/о у верхній частині праворуч зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України”.

3. Підпункт 2.5 пункту 2 Технічного опису бланка до форми первинної облікової документації N 127/о “Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи”, визначеної додатком 1 до пункту 1 Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 жовтня 1999 року N 252, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за N 768/4061, викласти в такій редакції:

“2.5. На лицьовому боці бланка форми 127/о у верхній частині праворуч зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України”.

4. Підпункт 2.4 пункту 2 Технічного опису бланка до форми первинної облікової документації N 122-2/о “Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів”, визначеної додатком 3 до пункту 13 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382, викласти в такій редакції:

“2.4. На лицьовому боці бланка N 122-2/о у верхній частині праворуч зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України”.

5. Внести до Технічного опису бланка до форми первинної облікової документації “Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом”, визначеної додатком 1 до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, що затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року N 65/80, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за N 308/22840, такі зміни:

5.1 Підпункти 2.2, 2.4 пункту 2 викласти в такій редакції

“2.2. На першій сторінці лицьового боку бланка зверху зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України”.

“2.4. Нумерація бланка складається з однієї або двох послідовно розміщених цифр, напису “Серія”, три великих літери, та номера із шести цифр”.

5.2. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“У першому абзаці після напису “найменування закладу охорони здоров’я” під ним нижче на відстані 2 мм міститься напис “Код закладу за ЄДРПОУ”, за ним праворуч на відстані 1 мм розміщена таблиця довжиною 28 мм, висотою 4 мм із восьми послідовно з’єднаних квадратів;

у абзаці десятому після напису “М. П.” праворуч на відстані до 7 мм міститься напис із однієї або двох послідовно розміщених цифр, напис “Серія” та три великих літери, а нижче під ним розташована нумерація бланка із шести цифр”.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління спеціалізованої
медичної допомоги Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

Є. Мороз

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...
Український ветеранський фонд: які зміни ухвалено щодо його функціонування
27 серпня на засіданні Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ...