Реєструйся

Про затвердження Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування


Про
затвердження Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного
соціального страхування

Постанова
Правління Пенсійного фонду України

від 8 жовтня 2010 року N 22-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 2010 р. за N 1005/18300

Відповідно до статті 16
Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N
1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення
про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування
(далі – Положення), що додається.

2. Департаменту
персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Малецький О. М.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає
чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова
правління
 

Б.
Зайчук
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр
праці та

соціальної політики України 

 
В. Надрага 

Заступник
директора Виконавчої

дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності 

 
 
 
Т. В. Антоненко 

Директор
Державного центру

зайнятості – керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття 

 
 
 
 
В. Галицький 

Директор
виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
 
Ю. Мельников 

За
дорученням Першого заступника Керівника 

СПО, заступник Голови
Федерації профспілок України 

 
 
С. Я. Українець 

Голова
Державного комітету

України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
М. Бродський 

Президент
Спілки орендарів

і підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 

Голова
Спільного

представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні 

 
 
 
О. Мірошниченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
08.10.2010 N 22-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2010 р. за N 1005/18300 


ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування

I.
Загальні положення

1.1. У цьому Положенні
терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

Державний реєстр – Державний реєстр загальнообов’язкового державного
соціального страхування;

державний реєстратор – посадова особа, яка відповідно до Закону України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців” від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців;

ДРФО – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та
інших обов’язкових платежів;

єдиний внесок – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування;

ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців;

номер персональної
облікової картки застрахованої особи

номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає
ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб,
які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що
мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX –
три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи
відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: константа
“БК”, серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК” – константа, що
вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN” – дві українські
літери серії паспорта (верхній регістр); “XXXXXX” – шість цифр номера
паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але
працюють на території України і не мають ідентифікаційного номера, зазначаються
серія та номер документа, що засвідчує особу;

реєстр застрахованих
осіб
– автоматизований банк відомостей,
створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону
України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування” (далі – Закон);

реєстр
страхувальників
– автоматизований банк
відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску –
страхувальників;

страхувальники – роботодавці та інші юридичні та фізичні особи, які
відповідно до Закону зобов’язані нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний
внесок;

фонди
загальнообов’язкового державного соціального страхування
– Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.

1.2. Інші терміни
використовуються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Це Положення
визначає організацію ведення Державного реєстру з метою забезпечення ведення
обліку платників і застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та
автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску та про
набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат та порядок
здійснення обміну інформацією з Державного реєстру між фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

1.4. Суб’єктами
інформаційного обміну є:

Пенсійний фонд України,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття та Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності України.

1.5. Створення
Державного реєстру забезпечує:

облік платників і застрахованих
осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх
ідентифікацію;

накопичення, зберігання
та автоматизовану обробку інформації про сплату платниками єдиного внеску та
про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за
окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

нарахування та облік
виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального
страхування;

взаємодію з фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

1.6. Пенсійний фонд
України формує та веде Державний реєстр, який складається з реєстру
страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

1.7. До інформаційного
фонду Державного реєстру включаються дані:

системи
персоніфікованого обліку внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування;

системи обліку
надходження коштів від платників;

бази даних реєстру
страхувальників;

інших інформаційних
систем Пенсійного фонду України шляхом співставлення з базами даних платників
страхових внесків фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування та взаємного обміну між Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва та Пенсійним фондом України
інформацією, повідомленнями та відомостями з реєстраційних карток при вчиненні
реєстраційних дій, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

II.
Формування даних Державного реєстру

2.1. Джерела формування
Державного реєстру визначені статтею 18 Закону.

2.2. Облік платників
єдиного внеску у реєстрі страхувальників здійснюється в порядку, визначеному
статтею 5 Закону.

2.3.
Держкомпідприємництво та Пенсійний фонд, державні реєстратори здійснюють
взаємодію щодо надання відомостей з ЄДР, підтвердження відомостей про юридичну
особу та фізичну особу – підприємця.

Відомості з ЄДР,
отримані Пенсійним фондом, проходять контроль щодо:

коректності
використання ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ та ідентифікаційного номера з
ДРФО;

відповідності наданих
кодів класифікаційних ознак класифікаторам та довідникам.

Відомості з ЄДР, що
пройшли перевірки, вносяться до реєстру страхувальників.

2.4. До реєстру
страхувальників вносяться відомості, які необхідні для обліку платників, їх
зобов’язань та сплати єдиного внеску:

ідентифікаційний код
юридичних осіб;

ідентифікаційний номер
фізичних осіб – платників податків; для застрахованих осіб, які з релігійних
переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну
відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування; у разі якщо у такої застрахованої особи
відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
проводиться реєстрація за паспортними даними;

найменування (для
фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю,
– прізвище, ім’я, по батькові);

місцезнаходження (для
юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного
проживання (для фізичної особи);

форма власності;

види економічної
діяльності, в тому числі основний;

клас професійного
ризику виробництва;

кількість працівників
на дату подання звітності та осіб, які виконують роботи (надають послуги) за
цивільно-правовими договорами.

2.5. До реєстру
застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону,
а саме персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з
якої сплачено страхові внески, та інші відомості, які подаються до Пенсійного
фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими
частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та
компенсацію відповідно до законодавства.

Відомості про фізичних
осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, подаються
безпосередньо зазначеними особами.

Дані до реєстру застрахованих
осіб, зміни та уточнення до них вносяться на підставі звітів про нарахування
єдиного внеску, що подаються страхувальниками, відомостей про осіб, що
перебували на обліку як безробітні та отримували допомогу по безробіттю (крім
одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності)
та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації, та іншої інформації з джерел, зазначених у статті 18
Закону.

2.6. Взяття на облік
застрахованих осіб, внесення змін та уточнень щодо відомостей, внесених до
реєстру застрахованих осіб, здійснюються органами Пенсійного фонду за місцем
постійного проживання застрахованих осіб або за місцем отримання доходів на
підставі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що
видається відповідно до Порядку видачі та зразка свідоцтва про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 N 1306.

2.7. На кожну
застраховану особу заводиться персональна облікова картка, яка складається з
трьох частин та до якої включаються дані, які визначені статтею 20 Закону.

2.8. Внесення даних про
смерть до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відповідних відомостей
державного органу реєстрації актів цивільного стану, що подаються протягом
десяти робочих днів після реєстрації смерті особи відповідно до Правил
реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 18.10.2000 N 52/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції
Україні 18.10.2000 за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 22.11.2007 N 1154/5). Процедура надання фондам
загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про смерть особи
визначається відповідними спільними рішеннями суб’єктів інформаційного обміну,
які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього
Положення.

III.
Зберігання та використання інформації Державного реєстру

3.1. Персональна
облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом
усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років на паперових та/або
електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового
та електронного документів.

Відомості про
страхувальника зберігаються у реєстрі страхувальників протягом п’яти років з
моменту зняття його з обліку в органах Пенсійного фонду.

3.2. Інформація з Державного
реєстру використовується з додержанням вимог статті 23 Закону України “Про
інформацію” виключно для потреб, визначених статтею 17 Закону.

3.3. Індивідуальні
відомості про застраховану особу з Державного реєстру надаються страхувальникам
та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком до
цього Положення.

Застрахованій особі,
яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду, інформація надається при
пред’явленні паспорта, довідки податкових органів про присвоєння ідентифікаційного
номера або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи
пенсійного посвідчення.

3.4. Обмін інформацією
між Пенсійним фондом, що веде Державний реєстр, та фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється на
безоплатній основі на центральному рівні.

3.5. Структура, формат
відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем
та зміни до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними
спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на
підставі цього Положення.

3.6. Пенсійний фонд та
Державна податкова адміністрація України здійснюють обмін інформацією з
Державного реєстру та ДРФО в окремому порядку, встановленому Пенсійним фондом
спільно з Державною податковою адміністрацією України.

3.7. Пенсійний фонд
забезпечує захист інформації Державного реєстру відповідно до статті 21 Закону.

 

Директор
департаменту

персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
О. М. Малецький 


 

Додаток
до Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного
соціального страхування 


Форма ОК-7-з

Пенсійний
фонд України

ІНДИВІДУАЛЬНІ
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Номер
облікової картки П. І. Б.
________________

Відомості про
страхувальників застрахованої особи


Код 

Філія 

Орган
ПФУ
 

Повна
назва страхувальника
 

 

 

 

 


Звітний
рік: _________


Страхувальник 

Відомості
за звітний місяць (чисельник: сума заробітку, з якої сплачено єдиний внесок
(грн.); знаменник, ліва частина: кількість днів стажу в місяці; знаменник,
права частина: позначка про сплату єдиного внеску)
 

код 

філія 

код
типу

ставки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього,
грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах
макс. величини, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий
стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього за рік: 00.00 грн. 

Усього за рік у межах максимальної величини:
00.00 грн. Страхувальник 

Відомості
за звітний рік за спецстажем (за наявності даних)
 

звітний
рік
 

код 

філія 

N 

код
під-

стави 

місяць
завер-

шення 

оди-
ниця виміру 

місяців 

днів 

трудо-
дні 

години 

хви-
лини 

нормо-
зміни 

норма
трива-

лості 

Сезон 

 Страхувальник 

Відомості
за звітний рік за БСВ
(за наявності
даних)
 

звітний
рік
 

код 

філія 

код
підстави
 

тривалість
стажу, повних
 

дані
про трудові відносини в звітному році – початок
 

дані
про трудові відносини в звітному році – кінець
 

місяців 

днів 

початок 

кінець 


П. І. Б. (N ОК ЗО: ідентифікаційний номер) 

Дата
формування виписки: __.__._____ року 


Спеціаліст 

___________________________
(П. І. Б.) 

_________________________
(підпис)

М.
П. 

Начальник відділу
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж 

 
 
___________________________
(П. І. Б.) 

 
 
_________________________
(підпис) 


____________