Передплати журнал

Про затвердження Типової посадової інструкції головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря)


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 листопада 2013 року N 145

Про затвердження Типової посадової інструкції головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря)

На виконання рішення XI з’їзду суддів України від 22.02.2013 р. щодо запровадження в судах посади прес-секретаря, на підставі статей 146, 147 та 149 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, статті 12 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, з метою забезпечення максимально прозорого доступу суспільства до інформації про діяльність судів, підтримки відносин між судами та громадськістю, а також для зміцнення авторитету та підвищення іміджу судової влади України наказую:

1. Затвердити Типову посадову інструкцію головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря), що додається.

2. Управлінню з питань судового діловодства розмістити текст цього наказу та Типову посадову інструкцію головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря) на офіційному веб-порталі судової влади України.

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати текст цього наказу та Типову посадову інструкцію головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря) до апеляційних судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

4. Керівникам апаратів апеляційних судів затвердити до 1 січня 2014 року посадову інструкцію головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря).

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати текст цього наказу та Типову посадову інструкцію головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря) до місцевих судів для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України В. Півторака.

Голова Р. Кирилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
06.11.2013 N 145

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря)

1. Загальні положення

Посадова інструкція головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря) визначає обсяг посадових обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та межі відповідальності особи, яка займає посаду головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (далі – прес-секретар).

Прес-секретар є посадовою особою апарату суду, правовий статус якої визначається Законом України “Про державну службу”, Положенням про апарат суду та цією посадовою інструкцією.

Прес-секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства України про державну службу.

Застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до прес-секретаря здійснюється керівником апарату суду.

На посаду прес-секретаря призначається особа, яка має вищу освіту відповідного напряму з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи на посадах державної служби чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

У своїй роботі прес-секретар керується законодавством України та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Прес-секретар з метою забезпечення зв’язків з засобами масової інформації:

 • координує процес розробки комунікаційної стратегії суду з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду;
  здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач;
 • забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду;
 • забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду;
  забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;
 • бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;
 • бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції;
 • досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду;
 • координує проведення інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства;
 • готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ;
 • направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду;
 • розробляє за погодженням із керівництвом суду плани заходів щодо оперативного інформування громадськості та ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових справ;
 • бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;
 • організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері;
 • проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ;
 • дійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті в судах;
 • координує присутність представників ЗМІ на судових процесах;
 • аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ;
 • постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності;
 • виконує інші доручення керівництва суду.

3. Права

Прес-секретар для виконання покладених на нього обов’язків має право:

 • на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;
 • користуватися правами і свободами, передбаченими законодавством України;
 • брати участь у нарадах та зборах колективу суду;
 • підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату суду;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи суду у сфері зв’язків з громадськістю та ЗМІ;
  брати участь у плануванні роботи суду у межах своєї компетенції;
 • отримувати в установленому порядку від посадових осіб суду документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків;
 • залучати в установленому порядку керівників структурних підрозділів суду, спеціалістів до підготовки документів та заходів у сфері зв’язків з громадськістю та ЗМІ;
 • представляти інтереси суду в ЗМІ.

4. Відповідальність

Прес-секретар відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неналежне, несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав, порушення Правил поведінки працівників суду та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

Прес-секретар не несе відповідальності за некоректне висвітлення, перекручення у ЗМІ інформації щодо діяльності суду або його керівництва, що сталися не з його вини.

5. Взаємовідносини за посадою

Прес-секретар безпосередньо підпорядковується голові суду та керівникові апарату суду.

Прес-секретар не має у безпосередньому підпорядкуванні працівників апарату суду.

____________

Матеріали до теми