Реєструйся

Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (щодо підвищення вимог до головних бухгалтерів фінансових установ)


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.11.2011

м. Київ

N 707

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1457/20195

Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (щодо підвищення вимог до головних бухгалтерів фінансових установ)

Відповідно до вимог пункту 19 статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпунктів 27, 93 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (далі – Професійні вимоги), що додаються.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Держфінпослуг в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. До штатних головних бухгалтерів фінансових установ, якщо у фінансовій установі створено бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, призначених на посади до набрання чинності цим розпорядженням, вимоги підпункту “в” пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог застосовуються з 1 липня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. Свищева

 

 

Протокол засідання Комісії
від 24 листопада 2011 р. N 683

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
24.11.2011 N 707

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2011 р. за N 1457/20195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

“Ці Професійні вимоги розроблені відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року N 157, а також вимог Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за N 122/8721″.

2. У розділі 1:

у пункті 1.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1.1. У цих Професійних вимогах нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:”;

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

“головний бухгалтер фінансової установи – головний бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу у фінансовій установі, штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не створено бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заступає, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку, як-то: позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми.”;

абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

“головних бухгалтерів фінансових установ.”.

3. У розділі 3:

у пункті 3.1:

підпункт “а” викласти в такій редакції:

“а) мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту;”;

підпункт “в” викласти в такій редакції:

“в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років;”.

 

Заступник Голови

В. Левченко

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...