...
Реєструйся

Процедура звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків


АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

  • Чи потрібно отримувати згоду виборного профспілкового органу на звільнення працівника?
  • Як правильно оформити наказ про звільнення?
  • Як сформулювати запис про звільнення у трудовій книжці працівника?

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Також громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Згідно зі статтею 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

Але що робити роботодавцеві, коли працівник систематично не виконує обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку?

Відповідно до пункту 3 статті 40 КЗпП у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, можливе розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення.

Оскільки невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків є дисциплінарним проступком, у разі звільнення працівника на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП мають, зокрема, застосовуватися положення статей 147, 148, 149, 151 КЗпП.

Отже, звільнення з роботи за вказаною підставою допускається лише у тому випадку, якщо із дня виявлення проступку минуло не більше 1 місяця (не враховуючи часу, коли працівник не працював у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці), а із дня його вчинення — не більше 6 місяців. Тобто невиконання працівником обов’язків не буде підставою для звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП, якщо із дня виявлення проступку минуло більше 1 місяця, а із дня вчинення — більше 6 місяців.

У разі якщо протягом року із дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Продовження читайте в Живому журналі «КАДРОВИК.UA». Оформити передплату можна за цим посиланням.

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Особливості звільнення директора за угодою сторін
Дострокове припинення контракту з директором можливе в будь-який час, коли між сторонами досягнуто про це взаємної згоди. Пропозиція про припинення ...