...
Реєструйся

Чи має право фізична особа — підприємець на щорічну відпустку?


Ні, не має.

Право на відпочинок усім працівникам, зокрема й іноземцям, гарантується законодавством України, а саме: статтею 45 Конституції України, Кодексом законів про працю України, Законом України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) й іншими нормативно-правовими актами.

Так, згідно зі статтею 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Іноземці й особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Водночас не мають права на відпустки громадяни, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, укладення яких регулюється нормами цивільного права, та приватні підприємці (фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників), оскільки вони не перебувають у трудових відносинах.

Ця стаття — частина журналу «КАДРОВИК.UA». Оформте піврічну передплату тут.

Галина Білоткач
Галина Білоткач
експерт гарячої лінії та автор статей журналу «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...