Реєструйся

Провідний інспектор без стажу роботи


Чи можна призначити працівника (обслуговуючий персонал), якщо штатним розписом держустанови передбачена посада «провідний інспектор», а кандидат за кваліфікаційними вимогами відповідає цій посаді, за винятком стажу роботи? Крім того, чи буде доцільним застосовувати у цьому випадку таке положення Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП): похідне слово «Провідний» як кваліфікаційна категорія застосовується лише для професійних назв робіт, що містяться в розділі 2 «Професіонали» КП. Оскільки назва роботи «Інспектор» належить до категорії «Фахівці», код КП не змінюється (примітка 1 додатка В до КП)? Наприклад: враховуючи відсутність стажу роботи у кандидата, прийняти його на роботу на посаду інспектора (за рахунок посади провідного інспектора), встановивши нижчий тарифний розряд від передбаченого штатним розписом та випробувальний строк?

Відповідь. Ні, не можна.

Слід нагадати, що штатний розпис — це документ, який встановлює для підприємства, установи, організації структуру, штат і посадові оклади працівників.

При створенні будь-якого підприємства складається вищезазначений документ, що визначає, які посади займатимуть майбутні працівники, скільки необхідно робітників і яким буде розмір їхньої заробітної плати.

Отже, неможливо вільно поводитися із затвердженим в організації штатним розписом, наприклад, взявши на посаду інспектора за наявності вакансії провідного інспектора (наведені положення КП у цьому випадку недоречні).

Водночас у п. 11 «Загальних положень» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, передбачено:

ЦИТАТА

«особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу)».

Отже, як виняток, за рекомендацією атестаційної комісії особу без відповідного стажу роботи можна призначити на посаду провідного інспектора за умови, що вона має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на неї обов’язки.

Якщо ж із тих чи інших причин керівництво установи, зазначеної у запиті, не може прийняти працівника на посаду провідного інспектора, а прагне прийняти нового співробітника саме на посаду «інспектор», то це (за відсутності відповідної вакансії) можна зробити шляхом затвердження нового штатного розпису, де з’явиться потрібна вакантна посада.

Автор : Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Підвищена податкова соціальна пільга для студента: запитання — відповідь ДПС
Запитання: Який документ повинен надати студент роботодавцю для застосування підвищеної податкової соціальної пільги до заробітної плати? Відповідь: Відповідно до підпункту ...
До чого може призвести зловживання статусом безробітного?
Державна служба зайнятості попереджає осіб, які перебувають у статусі безробітного, отримуючи допомогу по безробіттю, і паралельно мають інший дохід, про ...