...
Реєструйся

Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому (стаття з журналу «Довідник кадровика»)


Види дисциплінарних стягнень

Частиною другою статті 140 Кодеку законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що до окремих несумлінних працівників застосовуються заходи дисциплінарного й громадського впливу.

Відповідно до статті 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до загального кола працівників може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення:

1) догана;
2) звільнення.

Разом із тим законодавством, статутами й положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, статтею 66 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889) передбачено види дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися до державних службовців, а також визначено умови їх застосування залежно від вчиненого державним службовцем дисциплінарного проступку.

Згідно з частиною 1 статті 66 Закону № 889 до державних службовців може застосовуватися один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.

Зауваження, догана й попередження про неповну службову відповідність є дисциплінарними стягненнями особистого немайнового характеру. Вони полягають у негативній оцінці й засудженні поведінки державного службовця в трудовому колективі. Такий моральний осуд покликаний примусити державного службовця в подальшому належним чином виконувати свої службові обов’язки. В окремих випадках зазначені дисциплінарні стягнення можуть бути передумовою для звільнення  державного службовця або позбавлення його певних матеріальних благ (премій, заохочень тощо).

Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення, яке допускається лише у визначених частиною 5 статті 66 Закону № 889 випадках.

Варто зазначити, що поняття «дисциплінарне стягнення» вужче, ніж поняття «заходи дисциплінарного впливу». Дисциплінарними стягненнями є лише ті заходи, які зазначені в статті 147 КЗпП та, відповідно, у частині 1 статті 66 Закону № 889. Інші заходи, такі як позбавлення премії, передбаченої системою оплати праці, тощо, є заходами впливу, а не стягненнями.

Органи, які застосовують дисциплінарні стягнення

Частиною 1 статті 63 Закону № 889 передбачено, що керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону № 889 повноваження керівника державної служби здійснюють:

у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Кабінету Міністрів України;
у міністерстві — державний секретар міністерства;
в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;
у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;
в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка обіймає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).

Керівник державної служби, який в установленому Законом № 889 порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріалів про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, відповідно до частини 4 статті 63 Закону № 889 несе відповідальність згідно із законом.

Статтею 68 Закону № 889 передбачено, що право застосовувати дисциплінарні стягнення до державних службовців має суб’єкт призначення.

Таке дисциплінарне стягнення, як зауваження, накладається (застосовується) суб’єктом призначення самостійно, а інші види дисциплінарних стягнень — з урахуванням пропозиції комісії з питань вищого корпусу державної служби (на державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А») або за поданням дисциплінарної комісії (на державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В»).

Зі змісту статті 66 Закону № 889 вбачається, що дисциплінарні стягнення до державних службовців може застосовувати суб’єкт призначення або керівник державної служби.

Відповідно до частини 3 статті 63 Закону № 889 безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання керівникові державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

Повний текст статті — у журналі «Довідник кадровика», № 12, 2016.

  Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, адвокат

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Кейс для кадровика. Як визначити розмір виплат мобілізованим працівникам, якщо роботодавець вирішив зберігати ці виплати
Визначення розміру добровільних виплат мобілізованим працівникам можна здійснювати на основі середньої заробітної плати виходячи з виплат за останні 2 календарні ...
Кейс для кадровика. Оплата надурочних робіт при підсумованому обліку робочого часу
Згідно зі статтею 61 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) на безперервно діючих підприємствах, в окремих виробництвах, цехах тощо та на деяких видах робіт, ...