Розраховуємо страхові виплати за листком непрацездатності. Проблемні питання


Як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний?

Як розрахувати розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Як обчислити розмір допомоги по тимчасовій непраце­здатності, якщо страховий стаж працівника протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців?

Олександр САВЕНКО,
директор департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України

Микола ПОСТЕРНАК,
експерт з питань соціального страхування 

До редакції журналу «Довідник кадровика» надходять численні звернення читачів щодо правильного застосування норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загально­обо­в’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 (далі — Порядок № 1266), зокрема:

— як визначити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальний;
— як обчислити розмір допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— як визначити розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникові, страховий стаж якого протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців.

Для того щоб отримати відповіді на зазначені вище запитання, редакція журналу звернулася з відповідним запитом до Міністерства соціальної політики України,  яке згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 має право надавати роз’яснення щодо застосування вказаного Порядку, та до експерта з питань соціального страхування.
Далі наводимо роз’яснення міністерства (лист від 4 грудня 2015 року № 1844/18/99-15) та коментар експерта.

ЗАПИТАННЯ ПЕРШЕ
Щодо визначення розміру допомоги по вагітності
та пологах працівниці, яка отримує заробітну плату
в розмірі меншому, ніж мінімальний

Працівниця більше року працює на підприємстві на умовах непов­ного робочого дня (0,5 ставки). Розмір її заробітної плати становить 700 грн. 12 жовтня 2015 року їй було видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами на 126 календарних днів (по 14 лютого 2016 року). Як правильно визначити розмір допомоги по вагітності та пологах? 

Роз’яснення Мінсоцполітики

Статтею 26 Закону № 1105 передбачено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованим особам у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.
Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України (далі — Фонд), і не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку.
Допомогу по вагітності та пологах треба розраховувати в такій послідовності:
1) розраховується середньоденна заробітна плата, виходячи з фактичних виплат;
2) порівнюється сума денної виплати з мінімальною денною виплатою, розрахованою з мінімальної заробітної плати;
3) якщо сума денної виплати є меншою від мінімальної денної виплати, сума допомоги розраховується, виходячи з мінімальної денної виплати;
4) якщо сума допомоги, розрахована з мінімальної денної виплати, в окремих місяцях її отримання є меншою від мінімальної заробітної плати, у цих місяцях застосовується розмір мінімальної заробітної плати. 

Зважаючи на роз’яснення, надані міністерством, порядок визначення розміру допомоги по вагітності та пологах має поділятися на декілька етапів.

1-й ЕТАП
Визначаємо розмір середньоденної заробітної плати, виходячи з фактичних виплат:

Місяці
розрахункового періоду

Кількість календарних
днів, що беруться
до розрахунку

Нарахована
(фактична)
заробітна плата, грн.

1

2

3

Жовтень 2014

31

700,00

Листопад 2014

30

700,00

1

2

3

Грудень 2014

31

700,00

Січень 2015

31

700,00

Лютий 2015

28

700,00

Березень 2015

31

700,00

Квітень 2015

30

700,00

Травень 2015

31

700,00

Червень 2015

30

700,00

Липень 2015

31

700,00

Серпень 2015

31

700,00

Вересень 2015

30

700,00

Разом

365

8400,00

Розмір середньоденної заробітної плати, виходячи з нарахованої (фактичної) заробітної плати, становить:

8400,00 грн. : 365 = 23,01 грн.

2-й ЕТАП
Визначаємо розмір денної виплати з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку (1378,00 грн.):

1378,00 грн. : 30,44 = 45,27 грн.

3-й ЕТАП
Порівнюємо розміри середньоденної заробітної плати, визначеної з фактичної заробітної плати, і мінімальної денної виплати:

23,01 грн. < 45,27 грн.

Оскільки розмір середньоденної заробітної плати, визначеної з фактичних виплат, менший від розміру мінімальної денної виплати, допомогу по вагітності та пологах обчислюємо з мінімальної денної виплати.

4-йЕТАП
Визначаємо розмір допомоги по вагітності та пологах:

Місяці

Дні, що підля­гають оплаті

Нарахована сума
допомоги, грн.

Сума страхової виплати, обчислена з урахуванням вимог частини 2 статті 26 Закону № 1105 та пункту 2 Порядку № 1266, грн.

1

2

3

4

Жовтень 2015

20

45,27 • 20 = 905,40

905,40

Листопад 2015

30

45,27 • 30 = 1358,10 *

1378,00 *

1

2

3

4

Грудень 2015

31

45,27 • 31 = 1403,37

1403,37

Січень 2016

31

45,27 • 31 = 1403,37

1403,37

Лютий 2016

14

45,27 • 14 = 633,78

633,78

Разом

126

5704,02

5723,92

Таким чином, розмір допомоги по вагітності та пологах у наведеному вище прикладі становитиме 5723,92 грн.

ЗАПИТАННЯ ДРУГЕ
Щодо визначення розміру допомоги по вагітності та пологах працівниці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку

Працівниці, яка протягом двох років перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 29 вересня 2015 року видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами на 126 календарних днів. Посадовий оклад працівниці становить 3500 грн.
Згідно з пунктом 28 Порядку № 1266, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин або страховий випадок настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, у т. ч. унаслідок захворювання або травми, які пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, установленої на день настання страхового випадку.
Оскільки зазначеною вище нормою не встановлено порядку визначення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, просимо надати відповідні роз’яснення. 

Роз’яснення Мінсоцполітики

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням здійснюється відповідно до Порядку № 1266.

У пункті 28 Порядку № 1266 визначено особливості обчислення всіх видів виплат, зазначених у відповідному розділі, у разі якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи. При цьому в дужках уточнюється, що вказана норма застосовується для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, у т. ч. такої, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.
Отже, у разі коли середня заробітна плата обчислюється відповідно до пункту 28 Порядку № 1266, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається діленням тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44 (п. 5 Порядку № 1266).

У своїй відповіді на зазначене запитання спеціалісти Міністерства соціальної політики України чомусь не послалися на приклад 3 розділу ІІІ наказу Міністерства соціальної політики України № 1022, яким 21 жовтня 2015 року було затверджено «Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування». Цим прикладом загалом було доповнено пункт 28 Порядку № 1266 і встановлено порядок визначення розміру середньоденної заробітної плати для осіб, які перед настанням страхового випадку (вагітність і пологи) не мали заробітку з поважних причин.
Зважаючи на наведене вище, обчислюємо розмір допомоги по вагітності та пологах:

(3500 грн. : 30,44 = 114,98 грн. • 126 =) 14 487,48 грн.

 

ЗАПИТАННЯ ТРЕТЄ
Щодо визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникові, страховий стаж якого протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців

На підприємство 1 липня 2015 року влаштувався працівник. 29 липня 2015 року після завершення робочого дня, прямуючи у власних справах, він потрапив в автомобільну аварію, у результаті чого отримав тілесні ушкодження. Працівника доставили до лікарні, де йому було надано медичну допомогу. Листок непрацездатності видано з 29 липня 2015 року. Тимчасова непраце­здатність тривала по 18 вересня 2015 року.

Страховий стаж, набутий працівником на попередніх місцях роботи, становить понад 8 років. Однак перед тим, як улаштуватися на це підприємство, працівник більше року ніде не працював. Тобто страховий стаж протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язко­вого державного соціального страхування становить менше шести місяців.

За вказаних обставин середню заробітну плату для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності треба визначати, керуючись пунктом 29 Порядку № 1266.

Пунктом 5 Порядку № 1266 передбачено, що в разі коли середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється відповідно до пунктів 9, 10, 12, 20, 28 і 29 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) за один календарний день визначається діленням тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або їх частини (якщо особа працює в режимі неповного робочого дня або тижня), двократного розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюватиметься так:
1218 грн. : 30,44 = 40,01 грн. (середньоденна заробітна плата);
40,01 • 52 (кількість календарних днів за період тимчасової непрацездатності: 3 + 31 + 18) = 2080,52 грн. (розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності).

Чи не суперечить наведений вище розрахунок пункту 1 частини 4 статті 19 Закону № 1105, яким передбачено, що особам, які протягом року перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності надається, виходячи з нарахованої заробітної плати, із якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку? У місяці настання страхового випадку (липень 2015 року) розмір мінімальної заробітної плати становив 1218,00 грн., а розмір допомоги за серпень становить: 40,01 • 31 = 1240,31 грн. тобто на 22,31 грн. більше від розміру, визначеного положенням Закону № 1105.

Роз’яснення Мінсоцполітики

Відповідно до частини 4 статті 19 Закону № 1105 застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі, виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Згідно з пунктом 29 Порядку № 1266, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається, виходячи з нарахованої заробітної плати, із якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установлений законом у місяці настання страхового випадку.
У разі якщо сума виплати за повний місяць отримання допомоги перевищує розмір мінімальної заробітної плати, у цьому місяці слід застосовувати обмеження в розмірі мінімальної заробітної плати.

Керуючись роз’ясненнями міністерства, допомогу по тимчасовій непрацездатності визначатимемо так:

Період тимчасової непрацездатності
(29 липня 2015 року — 18 вересня 2015 року)

Дні тимча­сової непраце­здат­ності, що підля­гають оплаті

Нарахована сума
допомоги, грн.

Сума страхової виплати, обчислена з урахуванням вимог частини 4 статті 19 Закону № 1105, грн.

Липень 2015

3

1218 : 30,44 • 3 = 120,03

120,03

Серпень 2015

31

1218 : 30,44 • 31 = 1240,31

1218,00

Вересень 2015

18

1218 : 30,44 • 18 = 720,18

720,18

Разом

52

2080,52

2058,21

 

Таким чином, допомога по тимчасовій непрацездатності має виплачуватися в розмірі 2058,21 грн.

На перший погляд така незначна різниця в розмірах допомоги не варта уваги, однак у разі виявлення під час перевірки навіть такої дрібниці до підприємства будуть застосовані фінансові санкції, визначені частиною 6 статті 15 Закону № 1105. Так, указаною нормою передбачено, що в разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 % такої суми.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 % несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на суми несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 % зазначених сум коштів, розрахована за кожен день прострочення платежу.

Статтею 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) передбачено, що порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від восьми (17,00 грн. • 8 = 136,00 грн.) до 15 (17,00 грн. • 15 = 255,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, учинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій статті 1655 КУпАП, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 (17,00 грн. • 10 = 170,00 грн.) до 20 (17,00 грн. • 20 = 340,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття надана редакцією журнала «Довідник кадровика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків» 

Повний зміст №4, 2016 журналу «Довідник кадровика»

 

Матеріали до теми


Військовий стан та пільговий стаж роботи для працівників
Чи зараховується пільговий стаж роботи для працівників у разі неритмічної роботи підприємства чи організації в умовах військового стану? Так, пільговий ...
Роботодавцям розширено програму допомоги по частковому безробіттю
Починаючи із 7 травня 2022 року діє Закон України від 21.04.2022 р. № 2220-ІХ, який спрощує процедури реєстрації безробітних та надання ...