...
Реєструйся

Щодо виплати лікарняних за відсутності коштів у страхувальника


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від
19.08.2010 р. N 07-35-1599

Щодо
виплати лікарняних за відсутності коштів у страхувальника

Виконавчою дирекцією
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянуто
<…> лист, та в межах компетенції повідомляється наступне.

Згідно із ч. 4 ст. 50
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням”
від 18.01.2001 р. N 2240-III (далі – Закон 2240), якщо через
відсутність коштів на своїх банківських рахунках або через їх арешт
страхувальник має заборгованість із виплати матеріального забезпечення,
передбаченого цим Законом, більше ніж за один календарний місяць понад строки,
встановлені статтею 52 цього Закону, за заявою застрахованої особи чи осіб, які
мають право на одержання матеріального забезпечення, фінансування такого
забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем
реєстрації страхувальника з наступним відшкодуванням страхувальником виплачених
Фондом коштів
.

Виплата матеріального забезпечення особам, зазначеним в абзаці
першому цієї частини, провадиться за списком (відомістю), наданим
страхувальником, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок цих осіб
(за їх заявою) через банківські установи
.

Витрати за послуги
банків здійснюються за рахунок коштів відділення Фонду з наступним
відшкодуванням їх страхувальником.

Страхувальник
щокварталу звітує перед виконавчою дирекцією відділення Фонду про компенсування
витрат Фонду на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

Підставою для виділення
виконавчою дирекцією відділення Фонду коштів на фінансування матеріального
забезпечення є надана страхувальником виписка банківської установи про
відсутність коштів на банківських рахунках, довідка-розрахунок про суму
допомоги, яку необхідно профінансувати, завірена в установленому порядку
відповідними підписами посадових осіб та печаткою страхувальника, та заяви
застрахованих осіб чи осіб, які мають право на одержання матеріального
забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення.

Окрім того, п. 5 ч.
першої ст. 27 Закону 2240 визначено, що страхувальник має право на додаткове
фінансування з коштів Фонду
в разі перевищення суми фактичних витрат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, над сумою
нарахованих страхових внесків.

Разом з тим, відповідно
до п. 6.8 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. N 16,
страхувальники-роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги у
випадках, коли сума нарахованих страхових внесків та інших платежів до Фонду не
покриває фактичних витрат з виплати допомоги.

 

Директор 

С.
Санченко
 

Матеріали до теми


Виплата лікарняних суміснику і за основним місцем роботи і сумісництвом — новий проєкт закону
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 10017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. ...