Передплати журнал

Щодо заповнення заявки-розрахунку при донарахуванні декретних


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 22.08.2013 р. N 04-29-2268

Щодо заповнення заявки-розрахунку при донарахуванні декретних

Виконавча дирекція Фонду розглянула ваше звернення щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах та в межах свої компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до статей 38 і 39 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 N 2240 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, у розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Розмір цієї допомоги розраховують сумарно і надають застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Сума страхових виплат застрахованій особі розраховується шляхом множення суми денної допомоги на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Якщо бухгалтерією підприємства при обчисленні середньоденного розміру заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі була допущена помилка, у зв’язку з чим виникла недоплата такої допомоги, то у такому разі необхідно здійснити перерахунок допомоги та провести доплату.

У разі донарахування страхувальником суми допомоги по вагітності та пологах по раніше профінансованому листку непрацездатності, сума доплати вказується у заяві-розрахунку, форма якої затверджена постановою правління Фонду від 22.12.2010 N 26 “Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”, в графах N 9, 10 без відображення кількості днів, що підлягають оплаті. При цьому також заповнюються дані про застраховану особу, номер листка непрацездатності, період непрацездатності та її причина.

Що стосується нарахування та утримання єдиного соціального внеску з донарахованої суми допомоги по вагітності та пологах, то надання роз’яснення з зазначеного питання не входить до компетенції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Заступник директора

Т. А. Нагорна

Матеріали до теми