Передплати журнал

Щодо обов’язковості штатного розпису


Як зазначено у пункті 1 частини першої статті 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

З наведеного випливає, що скорочення штату працівників без штатного розпису здійснити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язку з наведеними вище умовами. Отже, для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються Наказом № 286, дія якого поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, що використовують найману працю.

Про штатний розпис згадується і в розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців» Випуску 1 ДКХП Зокрема, посадові інструкції розробляються та затверджуються з урахуванням особливостей штатного розпису підприємства. Інструкції складаються для працівників всіх посад, вказаних у штатному розписі. B штатному розписі потрібно використовувати повні назви посад відповідно до ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію.

Найголовніша подія року: Всеукраїнський кадровий форум – 2022

Отже, хоч штатний розпис, з огляду на норми законодавства, не є обов’язковим документом, він необхідний у роботі з персоналом. Саме на підставі штатного розпису, а також керуючись правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими (робочими) інструкціями:

  • роботодавець ухвалює рішення з питань персоналу, зокрема про:
    — прийняття, переведення працівників на іншу роботу;
    — встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові відповідно до посади, яку він обіймає (його кваліфікації);
  • служба персоналу здійснює добір персоналу, оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, аналізує якісний склад працівників, вносить роботодавцеві пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує відповідну статистичну звітність.

Розглянемо значення штатного розпису у системі бухгалтерського та управлінського обліку (таблиця 1).

Таблиця 1

Значення штатного розпису у системі бухгалтерського
та управлінського обліку

Складання штатного розпису
Бухгалтерський облік Мотив Доцільність
Бухгалтерія підприємства Підстава для відповідних нарахувань та відрахувань Підставою для відповідних нарахувань та відрахувань є накази. Штатний розпис є допоміжним засобом відслідковування руху кадрів на підприємстві, а не формою обліку та звітності
Управлінський облік Мотив Доцільність
Оптимізація фінансових та трудових ресурсів Необхідність ретельніше планувати підбір персоналу та ФОП З огляду на одну з основних функцій менеджменту — планування — ведення штатного розпису допоможе керівнику підприємства чіткіше підходити до питань набору персоналу та планувати витрати (ФОП, робота, пов’язана з аутсорсингом, функції підбору та навчання персоналу), які належать до загального бюджету підприємства
Чисельність працівників Значна кількість працівників Штатний розпис є зведеною формою відображення розподілу праці між персоналом, що допомагає ефективно управляти великим підприємством
Підбір та переведення персоналу Необхідність мати укомплектований штат У штатному розписі зазначаються вакантні посади, і на підставі цього документа планується необхідна чисельність працівників

 

Отже, наявність штатного розпису є запорукою уникнення непорозумінь з представниками органів контролю за виконанням законодавства про працю, податкових органів, а також можливих трудових спорів з працівниками.

Докладніше читайте у Штатний розпис. Спецвипуск № 1′2020

Матеріали до теми


Табелювання мобілізованого працівника та працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати
Ситуація У табелі обліку робочого часу мобілізованим працівникам робочі дні проставляємо «ІН», вихідні — пусте значення. Відпустку без збереження заробітної ...
Мінцифри запрошує взяти участь в онлайн-конференції про цифрове підприємництво
28 листопада Європейська Комісія проведе онлайн-конференцію, присвячену розвитку стартапів й інноваційного підприємництва під керівництвом жінок. Розвиток жіночого інноваційного підприємництва у ...