Щодо обов’язковості штатного розпису


Як зазначено у пункті 1 частини першої статті 40 КЗпП, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

З наведеного випливає, що скорочення штату працівників без штатного розпису здійснити неможливо, він є необхідним документом для звільнення працівників у зв’язку з наведеними вище умовами. Отже, для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються Наказом № 286, дія якого поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб — підприємців, що використовують найману працю.

Про штатний розпис згадується і в розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців» Випуску 1 ДКХП Зокрема, посадові інструкції розробляються та затверджуються з урахуванням особливостей штатного розпису підприємства. Інструкції складаються для працівників всіх посад, вказаних у штатному розписі. B штатному розписі потрібно використовувати повні назви посад відповідно до ДКХП, включаючи кваліфікаційну категорію.

Найголовніша подія року: Всеукраїнський кадровий форум – 2022

Отже, хоч штатний розпис, з огляду на норми законодавства, не є обов’язковим документом, він необхідний у роботі з персоналом. Саме на підставі штатного розпису, а також керуючись правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими (робочими) інструкціями:

  • роботодавець ухвалює рішення з питань персоналу, зокрема про:
    — прийняття, переведення працівників на іншу роботу;
    — встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові відповідно до посади, яку він обіймає (його кваліфікації);
  • служба персоналу здійснює добір персоналу, оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, аналізує якісний склад працівників, вносить роботодавцеві пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує відповідну статистичну звітність.

Розглянемо значення штатного розпису у системі бухгалтерського та управлінського обліку (таблиця 1).

Таблиця 1

Значення штатного розпису у системі бухгалтерського
та управлінського обліку

Складання штатного розпису
Бухгалтерський облік Мотив Доцільність
Бухгалтерія підприємства Підстава для відповідних нарахувань та відрахувань Підставою для відповідних нарахувань та відрахувань є накази. Штатний розпис є допоміжним засобом відслідковування руху кадрів на підприємстві, а не формою обліку та звітності
Управлінський облік Мотив Доцільність
Оптимізація фінансових та трудових ресурсів Необхідність ретельніше планувати підбір персоналу та ФОП З огляду на одну з основних функцій менеджменту — планування — ведення штатного розпису допоможе керівнику підприємства чіткіше підходити до питань набору персоналу та планувати витрати (ФОП, робота, пов’язана з аутсорсингом, функції підбору та навчання персоналу), які належать до загального бюджету підприємства
Чисельність працівників Значна кількість працівників Штатний розпис є зведеною формою відображення розподілу праці між персоналом, що допомагає ефективно управляти великим підприємством
Підбір та переведення персоналу Необхідність мати укомплектований штат У штатному розписі зазначаються вакантні посади, і на підставі цього документа планується необхідна чисельність працівників

 

Отже, наявність штатного розпису є запорукою уникнення непорозумінь з представниками органів контролю за виконанням законодавства про працю, податкових органів, а також можливих трудових спорів з працівниками.

Докладніше читайте у Штатний розпис. Спецвипуск № 1′2020

Матеріали до теми


Подати декларацію для отримання дозволів та ліцензій підприємці зможуть через додаток «Дія»
Уряд прийняв постанову, відповідно до якої удосконалено механізм подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій. Ця послуга буде доступна ...
Бронювання військовозобов’язаних недефіцитних професій Міноборони не погоджує
В Мінагрополітики вказали на уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, ...
Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...