...
Реєструйся

Табелювання мобілізованого працівника та працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати


Ситуація

У табелі обліку робочого часу мобілізованим працівникам робочі дні проставляємо «ІН», вихідні — пусте значення. Відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану, враховуючи вихідні, позначаємо «НА». Чи правильно я роблю?

Табелювання мобілізованого працівника

Табель обліку робочого часу (далі — Табель) є документом, що слугує підставою для нарахування заробітної плати працівникам та ведення статистичних спостережень. Порядок складання й оформлення Табеля законодавством не визначено.

Нормативним актом, який урегульовує питання щодо Табеля, є наказ Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (далі — Наказ № 489).

Наказом № 489 затверджено Типову форму табеля обліку використання робочого часу № П-5 (далі — Типова форма № П-5).

Наказом № 489 передбачено, що Типова форма № П-5 має рекомендаційний характер і складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень.

Типова форма № П-5 містить рекомендований перелік умовних позначень для табелювання працівників.

За потреби користувача цей перелік можна розширювати, ввівши додаткові умовні позначення для обліку того чи іншого періоду.

Нові умовні позначення слід вводити через затвердження їх локальним актом роботодавця (наприклад, Положенням про облік робочого часу).

Для табелювання мобілізованого працівника, як правило, використовують наявне у Типовій формі № П-5 умовне позначення «ІН» (цифровий код «22») — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.).

Табелювати слід весь період перебування на військовій службі (із вихідними днями включно).

Відображення в Табелі відпустки без збереження заробітної плати

Що передбачено Типовою формою № П-5

Щодо відображення в Табелі відпустки без збереження заробітної плати, то Типовою формою № П-5 передбачено:

1) відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки»; далі — Закон № 504) — умовне позначення «НА» (цифровий код «18»);

2) інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) — умовне позначення «БЗ», (цифровий код «19»).

Варто зауважити

Варто зауважити, що відпустка без збереження заробітної плати у період дії воєнного стану може бути 2-х видів.

  1. Відпустка, передбачена частиною 3 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136), якою передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною 1 статті 26 Закону № 504. Тобто ця відпустка надається за угодою сторін і на необмежену кількість днів протягом дії воєнного стану.
  2. Відпустка, визначена частиною 4 статті 12 Закону № 2136, якою передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону № 504. Тобто ця відпустка надається на вимогу працівника (роботодавець не може відмовити у її наданні) і її тривалість не може бути більше 90 календарних днів.

Зразок заповнення відпустки без збереження заробітної плати в табелі

Таким чином, якщо підприємством не введено додаткових умовних позначень для вищевказаних видів відпустки*, то:

  • відпустку без збереження заробітної плати, передбачену частиною 3 статті 12 Закону № 2136, позначаємо умовним позначенням «НА» (цифровий код «18»);
  • відпустку без збереження заробітної плати, передбачену частиною 4 статті 12 Закону № 2136, позначаємо умовним позначенням «БЗ» (цифровий код «19»).

Заключення

У Табелі слід позначати весь період перебування у відпустці (з вихідними днями включно).

* Примітка редакції. Щоб не плутатися, ми все-таки рекомендуємо ввести нові позначення для зазначених видів відпусток.

Добірка «Мобілізований працівник: алгоритм дій для кадровика. Оновлене видання»

Софія Заріцька
Софія Заріцька
експерт в галузі трудового права та управління персоналом, заступник директора з управління персоналом (ПрАТ Дубенський завод ГТВ)

Матеріали до теми


Гарантії для працівника, призваного на службу в ЗСУ
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом ...
Звільнення працівника без двотижневого попередження під час дії воєнного стану: інспекція праці надає пояснення
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці інформує, що рішенням Валківського районного суду Харківської області від 15.12.2022 року ...