...
Реєструйся

Трансформація строкового трудового договору в безстроковий


Продовження строку трудового договору

За потреби трудовий договір може бути продовжений. Для того, щоб таке продовження було законним, має бути виконано 2 умови.

Умови продовження трудового договору:

  1. Працівник дає згоду на продовження строку трудового договору.
  2. Для продовження строку трудового договору є підстави, передбачені статтею 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) (характер виконуваної роботи, умови її виконання, інтереси працівника або вимоги законодавства).

 

У такому випадку строковий трудовий договір не стане безстроковим, адже, по-перше, КЗпП не містить заборон щодо продовження строку трудового договору, по-друге, навіть у разі переукладення строкового трудового договору, якщо він переукладається на підставі частини другої статті 23 КЗпП, він не стане безстроковим.

Приклад

Строковий трудовий договір, укладений на час перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, може бути продовжений на час її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а потім на час відпустки, яку надано для домашнього догляду за дитиною, що його потребує, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

 

У разі продовження строку трудового договору працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, має написати заяву, на підставі якої видається відповідний наказ. У наказі зазначають підставу продовження строку трудового договору та його новий строк.

Докладніше читайте в 7 розділі спецвипуску № 04 / 2022 «Строкові трудові договори». Замовляйте спецвипуск тут.

Матеріали до теми


Держпраці: чи має право роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді?
При укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається. Відповідно до статті ...
Дії ФОП щодо найманих працівників у разі його мобілізації: пояснює інспектор
Заступник начальника відділу управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області надає роз’яснення з питання мобілізації фізичної особи – підприємця, який використовує ...