Реєструйся

Трансформація строкового трудового договору в безстроковий


Продовження строку трудового договору

За потреби трудовий договір може бути продовжений. Для того, щоб таке продовження було законним, має бути виконано 2 умови.

Умови продовження трудового договору:

  1. Працівник дає згоду на продовження строку трудового договору.
  2. Для продовження строку трудового договору є підстави, передбачені статтею 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) (характер виконуваної роботи, умови її виконання, інтереси працівника або вимоги законодавства).

 

У такому випадку строковий трудовий договір не стане безстроковим, адже, по-перше, КЗпП не містить заборон щодо продовження строку трудового договору, по-друге, навіть у разі переукладення строкового трудового договору, якщо він переукладається на підставі частини другої статті 23 КЗпП, він не стане безстроковим.

Приклад

Строковий трудовий договір, укладений на час перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, може бути продовжений на час її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а потім на час відпустки, яку надано для домашнього догляду за дитиною, що його потребує, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

 

У разі продовження строку трудового договору працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, має написати заяву, на підставі якої видається відповідний наказ. У наказі зазначають підставу продовження строку трудового договору та його новий строк.

Докладніше читайте в 7 розділі спецвипуску № 04 / 2022 «Строкові трудові договори». Замовляйте спецвипуск тут.

Матеріали до теми


Програми, які дають змогу блокувати чи обмежувати доступ до крадіїв часу
Опитування показують, що більшість компаній не дозволяють своїм працівникам мати доступ із робочих комп’ютерів до соціальних мереж, зокрема Facebook, нібито з причин ...
Чи надається оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням працівникові, який навчається за кордоном?
Надається лише за певних умов. Умови надання відпусток у зв’язку з навчанням визначені статтею 15 Закону України від 15 листопада ...