УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКА У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА МІСЦЕМ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Дата публікації: 18.03.2019

Законодавством чітко не визначено порядку оформлення звільнення працівників від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на пе- ріод виборчого процесу. В одних випадках йдеться про право на отримання на цей період неоплачуваної відпустки, в наданні якої не може бути відмовлено, в інших — про право на звільнення від виробничих або службових обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із роботодавцем. Пропонуємо розглянути ці випадки детальніше

Неоплачувана відпустка надається на підставі заяви працівника, до якої має додаватися копія документа, що підтверджує його статус та участь у виборчому процесі. Законом прямо не передбачено, який документ у цьому випадку має братися до уваги. На нашу думку, такими документами може бути копія постанови (рішення) відповідної виборчої комісії про реєстрацію чи виданого нею посвідчення кандидата.

Відпустка без збереження заробітної плати кандидатові на пост Президента України, кандидатові у депутати до Верховної Ради України, кандидатові у депутати до місцевої ради, кан- дидатові на посаду сільського, селищного, міського голови, старости на період його участі у виборчому процесі ст. 25, 26 Закону № 504 не передбачена, а встановлюється спеціальними нормами Законів № 474, № 4061, № 595. Отже, в наказі (розпорядженні) про надання такої відпустки (додаток 1) має бути посилання на відповідні норми цих законів.

Зазначені кандидати мають право розпочати свою передвиборну агітацію, а тому мають бути звільнені від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів, та закінчити о 24 год. останньої п’ятниці перед днем виборів.

Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, потрібний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених Законом № 4061. У такому повідомленні або рішенні має бути вказана дата, час та запланована тривалість засідання виборчої комісії чи іншого заходу. Якщо засідання виборчої комісії чи інший захід заплановано на час, що збігається з робочим часом, роботодавцеві доцільно видати відповідний наказ (розпорядження) (додаток 2) про звільнення працівника, що є членом виборчої комісії, на цей час від виконання виробничих чи службових обов’язків з урахуванням часу, потрібного на дорогу до місця проведення заходу та в зворотному напрямку. Цей наказ (розпорядження) буде слугувати бухгалтерії підставою для нарахування працівникові середнього заробітку за період його відсутності на роботі у зв’язку з виконанням обов’язків члена ви- борчої комісії, якщо він виконує ці обов’язки на безплатній основі.

Працівники, задіяні у виборчому процесі як представники партії у ЦВК, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, уповноважені представники та довірені особи кандидата на пост Президента України мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків на час виборчого процесу лише за наявності згоди на це роботодавця. Для отримання такої згоди працівники мають звернутися до роботодавця з письмовою заявою, до якої мають додати копію посвідчення, виданого відповідною виборчою комісією. Роботодавець, узгодивши це питання, має видати відповідний наказ (додаток 3).

Зазначені вище особи як учасники виборчого процесу набувають повноважень з дня їх реє- страції відповідною виборчою комісією. Ці повноваження припиняються в день скасування рішення про реєстрацію чи встановлення результатів виборів та їх офіційного оприлюднення. Скасування рішення про реєстрацію може здійснюватися до закінчення виборчого процесу як з ініціативи самої особи, так і суб’єкта подання її кандидатури (кандидата в депутати, партії). Тому в наказі про тимчасове звільнення від виконання службових обов’язків доцільно зазначати, що працівник звільняється від виробничих або службових обов’язків з конкретної дати і на період його участі у виборчому процесі.

Після завершення участі у виборчому процесі працівник має подати роботодавцеві відповідну заяву, що він приступає до виконання виробничих чи службових обов’язків. На підставі цієї заяви роботодавець видає відповідний наказ (додаток 4), який буде підставою для табелювання працівника та нарахування йому заробітної плати.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації