...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Особливості звільнення директора за угодою сторін


Дострокове припинення контракту з директором можливе в будь-який час, коли між сторонами досягнуто про це взаємної згоди. Пропозиція про припинення контракту може надходити як з боку директора, так і роботодавця. Якщо друга сторона погоджується з такою пропозицією, то вважається, що сторони досягли угоди про припинення трудового договору — і директора звільняють з роботи за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Угода про припинення контракту має укладатися в письмовій формі, оскільки в письмовій формі укладено й сам контракт. Крім того, у разі надходження ініціативи про припинення трудового договору від роботодавця на нього відповідно до цієї угоди може покладатися виконання певних обов’язків, зазвичай матеріального характеру, після припинення контракту.

 

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

На практиці звільнення за угодою сторін за пропозицією роботодавця застосовується зазвичай у тих випадках, коли в роботодавця виникла потреба звільнити працівника, а підстави для звільнення з ініціативи роботодавця відсутні або цей працівник віднесений до категорії працівників, яких законодавство забороняє звільняти з ініціативи роботодавця, зокрема вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю.

Зверніть увагу! Звільнення за угодою сторін за пропозицією працівника застосовується зазвичай тоді, коли йдеться про дострокове припинення строкового трудового договору (крім договорів про сезонну роботу та з тимчасовими працівниками) за відсутності поважних причин, які перешкоджають виконанню роботи за договором.

 

Експрес-курс «Облікові документи кадрової служби та порядок їх ведення»
0 (800) 219-977podpiska@mediapro.com.ua

Пленум Верховного Суду України в пункті 8 постанови від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» роз’яснив, що в разі домовленості між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП (за згодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.

Читати повністю

Також у випуску:

  • Підстави припинення контракту з директором
  • Особливості звільнення директора з власної ініціативи
  • Особливості звільнення директора з ініціативи роботодавця
  • Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з керівниками підприємств
  • ЗРАЗОК наказу про дострокове розірвання контракту з директором підприємства
  • Про конфлікт інтересів

«Строкові трудові договори. Спецвипуск № 4′ 2022» від експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: спецвипуск «Особливий працівник — директор»


Особливий працівник — директор

Унікальне тематичне видання від експертів журналу «КАДРОВИК.UA».

Кожне видання присвячено одній темі, яка максимально розкрита з боку теорії та практики.
Формат (розмір): 165 x 235 мм
Обсяг: 72-96 с.
тел.: 0 (800) 219-977
Відділ передплати: podpiska@mediapro.com.ua

 

Матеріали до теми


Алгоритм подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування
Роботодавці подають трудові книжки працівників на оцифрування на порталі portal.pfu.gov.ua Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права ...
Що робити з працівниками, які залишили місце проживання і переїхали в іншу область або за кордон?
Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника ...