Реєструйся

ЗАКОН «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку реєстрації трудового договору)»


Верховною Радою України 18 травня 2010 року прийнято ЗАКОН «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо порядку реєстрації трудового договору)»


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу законів про працю України такі зміни:

1. У статті 24-1: після слів “фізична особа” доповнити словами “або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...