...
Реєструйся

Актуальні запитання гарячої лінії


Чи зобов’язаний роботодавець установлювати працівникові на його прохання режим неповного робочого дня або тижня?

У загальному випадку — не зобов’язаний.

 Згідно зі статтею 56 КЗпП за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Водночас законодавством визначено категорії працівників, яким роботодавець зобов’язаний на їхнє прохання встановити режим неповного робочого часу. Це, зокрема:

  • вагітна жінка, жінка, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у т. ч. таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку (частина перша ст. 56 КЗпП);
  • особа з інвалідністю (частина перша ст. 172 КЗпП);
  • особа, яка працює в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (мати, батько дитини, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною) (частини сьома і восьма ст. 179 КЗпП);
  • батьки, які виховують дітей без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), опікуни (піклувальники), один із прийомних батьків, один із батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП).

Отже, роботодавець не зобов’язаний установлювати працівникові на його прохання режим неповного робочого дня або тижня, якщо тільки працівник не належить до зазначених вище категорій осіб.

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...