Звільнення в запас після закінчення військової служби за контрактом


Багато хто з військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період, вислуживши не менше одинадцяти місяців, уклали зі Збройними Силами України контракти на шість місяців згідно з частиною другою пункту 3 статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ» (далі — Закон № 2232). У свою чергу в частині третій статті 119 КЗпП йдеться про те, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форм власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Відповідно, на цих працівників кадрові служби повинні були підготувати накази про звільнення від роботи з виплатою належної суми середнього заробітку до закінчення терміну дії контракту.

Закінчення терміну дії контракту на проходження військової служби

Якщо орієнтуватись на трудове законодавство, а саме на положення статті 2411 КЗпП, строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Проте, Збройні Сили України мають свої нормативно-правові документи. У пункті 2 статті 24 Закону № 2232 зазначено, що закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України. Більш розлого порядок виключення зі списків особового складу військової частини описано в Положенні про проходження громадянами України Військової служби у Збройних Силах України, що затверджене Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (далі — Положення № 1153) та Інструкція з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333 ( далі — Інструкція № 333).

У пункті 242 Положення № 1153 йдеться про те, що після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення, військовослужбовець повинен здати в установлені строки посаду та підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання.

Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані в п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

Також у № 13’2020 спецвипуску газети «КАДРИ І ЗАРПЛАТА» можна прочитати матеріал «Військовозобов’язані на підприємстві» 

Особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх потрібних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Виключення зі списків особового складу військової частини проводиться наказом по стройовій частині у строки, визначені пунктом 2.9 розділу 2 Інструкції № 333.

КОГО ВИКЛЮЧАЮТЬ

КОЛИ ВИКЛЮЧАЮТЬ

осіб, звільнених з військової служби

з дня вибуття

офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, яким при звільненні з військової служби надано відпустку

з дня, наступного за днем закінчення відпустки

 

Отже, день закінчення строку дії контракту та день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини можуть не збігатися і, переважно, не збігаються.

Юридичним фактом, після настання якого громадянин України перестає бути військовослужбовцем, вважається день виключення зі списків особового складу військової частини.

Матеріали до теми


Засвідчення копій та витягів службових документів
Порядок виготовлення, засвідчення та видавання копій документів визначається інструкцією з діловодства установи. Установа має право засвідчувати копії документів, що створюються ...
Перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави
ПЕРЕЛІК секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави Уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури Сектор Підсектор ...
Військовий облік на підприємстві: актуальні запитання
На запитання читачів журналу «КАДРОВИК.UA» відповідає Юрій Васильєв, начальник відділу кадрів Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної ...