...
Реєструйся

Зміна №4 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»


Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739–98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з 4 серпня 2008 року (дата затвердження Зміни № 3 до Класифікатора професій) до 10 грудня 2009 року (дата подання матеріалів на погодження до Міністерства праці та соціальної політики України) проведено роботи з підготовки проекту чергової Зміни № 4 до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (далі — КП).

Після проведення експертизи проекту фахівцями Міністерства праці та соціальної політики України та його погодження керівництвом цього Міністерства проект Зміни № 4 наприкінці минулого року було подано до Держспоживстандарту на затвердження, який, у свою чергу, розглянув і погодив цей проект (лист Держспоживстандарту України до Міністерства праці та соціальної політики України від 5 березня 2010 року № 1957-1-4/19).

Виходячи з того, що обсяг Зміни № 4 перевищує 20 % обсягу тексту документа (КП), то, згідно з вимогами розділу 6 і пункту 7.4 ДСТУ 1.2:2003 «Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів», Держспоживстандарт рекомендував переглянути і перевидати, з урахуванням Зміни № 4, КП. У зв’язку з цим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 затверджено ДК 003:2010 з наданням йому чинності з 1 листопада 2010 року.

Таким чином, чергова Зміна № 4 увійшла до ДК 003:2010 «Класифікатор професій», видання якого заплановане видавництвом «Соцінформ» на серпень — вересень 2010 року.

 

Загальна інформація

На підставі пропозицій 47 користувачів (центральних органів виконавчої влади, галузевих об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, інших органів державного управління) та з урахуванням частини затверджених положень (структура, кодування, підходи щодо інтеграції, окремі описи розділів і класів тощо) проекту нової версії Міжнародної стандартної класифікацій занять (I–08) Зміною № 4 до КП внесено 9745 позицій змін та доповнень, з яких 9412 (96,6 %) стосуються приведення КП у відповідність до міжнародної стандартної професійної класифікації
Левова частка цих змін припадає на усунення п’ятизначного кодування груп, підгруп і назв професій у розділах 5, 7 і 8 КП. Йдеться про угруповання, у яких п’ятий знак коду, що стоїть після крапки (1, 2 та 3), позначає професійні назви робіт різної складності та кваліфікації (низької, середньої чи високої). Відповідно до Зміни № 4 користувач повинен буде застосовувати назву узагальненої групи робітничих професій (професійних назв робіт) із чотиризначним кодом, а складність робіт і рівні кваліфікації визначатимуться у внутрішніх (посадові інструкції) та галузевих чи міжгалузевих (кваліфікаційні характеристики) професійних стандартах.
Слід зазначити, що саме такий підхід використовують більшість країн світу, які приділяють належну увагу розвиткові професійно-кваліфікаційної сфери.
Крім вищеозначених змін, решта 333 позиції стосуються:
— скасування 13 професійних назв робіт, з яких 2 (3115 «Механік маяка» та 3113 «Електромеханік маяка») — як застарілих, а 11 — для подальшої зміни коду КП;
— зміни професійних назв робіт у зв’язку з уточненням і деталізацією професійних назв робіт — 42 позиції;
— внесення 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій;
— зміни 14 назв класифікаційних угруповань;
— внесення 17 нових класифікаційних угруповань.

 

Функціональний та освітньо-галузевий аналіз Зміни № 4

За укрупненими видами економічної діяльності 302 позиції змін до КП ініційовані користувачами стосовно скасування, зміни назви чи коду, внесення нових професійних назв робіт:

Вид економічної діяльності

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

13

13

Обробна промисловість

6

14

20

Виробництво електроенергії, газу та води

15

15

Будівництво

9

9

Оптова та інші види торгівлі

3

3

Готелі та ресторани

3

3

Транспорт

5

16

21

Фінансова діяльність

10

1

11

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2

13

94

109

Державне управління

1

1

13

15

Освіта

1

1

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

10

12

Колективні та індивідуальні послуги

3

6

30

39

Екстериторіальна діяльність

1

1

Наскрізні професії для усіх видів економічної діяльності

5

24

29

Разом

13

42

247

302

Таким чином, найбільше змін до КП за поданням користувачів внесено за такими видами економічної діяльності, як «Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам» (в основному за рахунок нових професій у сфері наукової, дизайнерської діяльності, послуг із захисту та збереження інформації тощо) і «Колективні та індивідуальні послуги» (переважають нові професії сфери відпочинку, фітнесу, перукарської діяльності тощо).
За освітньо-кваліфікаційними рівнями і кваліфікаційними вимогами зміни різняться таким чином:

Освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні вимоги

Скасовано чи включено для зміни коду

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Магістр

3

56

59

Спеціаліст

3

4

34

41

Бакалавр

3

5

46

54

Молодший спеціаліст

3

22

17

42

Кваліфікований робітник

3

2

51

56

Без вимог до професійної підготовки

2

2

4

Інше*

1

4

41

46

Разом

13

2

247

302

* До цієї групи увійшли професійні назви робіт Розділу 1 КП «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», до яких висуваються різні, зокрема, змішані та щодо наявного стажу роботи кваліфікаційні вимоги.

Отже, найбільше змін стосується професій із освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «кваліфікований робітник» та «бакалавр».
За розділами КП зміни, що аналізуються, розподіляється так:

Назва розділу КП

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1

4

41

46

Професіонали

5

96

101

Фахівці

8

8

52

68

Технічні службовці

1

21

5

27

Працівники сфери торгівлі та послуг

3

2

9

14

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

1

1

Кваліфіковані робітники з інструментом

20

20

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

21

21

Найпростіші професії

2

2

4

Разом

13

42

247

302

Таким чином, найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» і «Фахівці».

Деталізовану інформацію щодо змін і доповнень професійних назв робіт до КП читайте в № 9 (за вересень) журналу “ДОВІДНИК КАДРОВИКА”

Матеріали до теми


Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...