Передплати журнал

Зміна №4 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»


Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739–98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з 4 серпня 2008 року (дата затвердження Зміни № 3 до Класифікатора професій) до 10 грудня 2009 року (дата подання матеріалів на погодження до Міністерства праці та соціальної політики України) проведено роботи з підготовки проекту чергової Зміни № 4 до Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» (далі — КП).

Після проведення експертизи проекту фахівцями Міністерства праці та соціальної політики України та його погодження керівництвом цього Міністерства проект Зміни № 4 наприкінці минулого року було подано до Держспоживстандарту на затвердження, який, у свою чергу, розглянув і погодив цей проект (лист Держспоживстандарту України до Міністерства праці та соціальної політики України від 5 березня 2010 року № 1957-1-4/19).

Виходячи з того, що обсяг Зміни № 4 перевищує 20 % обсягу тексту документа (КП), то, згідно з вимогами розділу 6 і пункту 7.4 ДСТУ 1.2:2003 «Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів», Держспоживстандарт рекомендував переглянути і перевидати, з урахуванням Зміни № 4, КП. У зв’язку з цим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 затверджено ДК 003:2010 з наданням йому чинності з 1 листопада 2010 року.

Таким чином, чергова Зміна № 4 увійшла до ДК 003:2010 «Класифікатор професій», видання якого заплановане видавництвом «Соцінформ» на серпень — вересень 2010 року.

 

Загальна інформація

На підставі пропозицій 47 користувачів (центральних органів виконавчої влади, галузевих об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, інших органів державного управління) та з урахуванням частини затверджених положень (структура, кодування, підходи щодо інтеграції, окремі описи розділів і класів тощо) проекту нової версії Міжнародної стандартної класифікацій занять (I–08) Зміною № 4 до КП внесено 9745 позицій змін та доповнень, з яких 9412 (96,6 %) стосуються приведення КП у відповідність до міжнародної стандартної професійної класифікації
Левова частка цих змін припадає на усунення п’ятизначного кодування груп, підгруп і назв професій у розділах 5, 7 і 8 КП. Йдеться про угруповання, у яких п’ятий знак коду, що стоїть після крапки (1, 2 та 3), позначає професійні назви робіт різної складності та кваліфікації (низької, середньої чи високої). Відповідно до Зміни № 4 користувач повинен буде застосовувати назву узагальненої групи робітничих професій (професійних назв робіт) із чотиризначним кодом, а складність робіт і рівні кваліфікації визначатимуться у внутрішніх (посадові інструкції) та галузевих чи міжгалузевих (кваліфікаційні характеристики) професійних стандартах.
Слід зазначити, що саме такий підхід використовують більшість країн світу, які приділяють належну увагу розвиткові професійно-кваліфікаційної сфери.
Крім вищеозначених змін, решта 333 позиції стосуються:
— скасування 13 професійних назв робіт, з яких 2 (3115 «Механік маяка» та 3113 «Електромеханік маяка») — як застарілих, а 11 — для подальшої зміни коду КП;
— зміни професійних назв робіт у зв’язку з уточненням і деталізацією професійних назв робіт — 42 позиції;
— внесення 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій;
— зміни 14 назв класифікаційних угруповань;
— внесення 17 нових класифікаційних угруповань.

 

Функціональний та освітньо-галузевий аналіз Зміни № 4

За укрупненими видами економічної діяльності 302 позиції змін до КП ініційовані користувачами стосовно скасування, зміни назви чи коду, внесення нових професійних назв робіт:

Вид економічної діяльності

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

13

13

Обробна промисловість

6

14

20

Виробництво електроенергії, газу та води

15

15

Будівництво

9

9

Оптова та інші види торгівлі

3

3

Готелі та ресторани

3

3

Транспорт

5

16

21

Фінансова діяльність

10

1

11

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2

13

94

109

Державне управління

1

1

13

15

Освіта

1

1

2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2

10

12

Колективні та індивідуальні послуги

3

6

30

39

Екстериторіальна діяльність

1

1

Наскрізні професії для усіх видів економічної діяльності

5

24

29

Разом

13

42

247

302

Таким чином, найбільше змін до КП за поданням користувачів внесено за такими видами економічної діяльності, як «Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам» (в основному за рахунок нових професій у сфері наукової, дизайнерської діяльності, послуг із захисту та збереження інформації тощо) і «Колективні та індивідуальні послуги» (переважають нові професії сфери відпочинку, фітнесу, перукарської діяльності тощо).
За освітньо-кваліфікаційними рівнями і кваліфікаційними вимогами зміни різняться таким чином:

Освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні вимоги

Скасовано чи включено для зміни коду

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Магістр

3

56

59

Спеціаліст

3

4

34

41

Бакалавр

3

5

46

54

Молодший спеціаліст

3

22

17

42

Кваліфікований робітник

3

2

51

56

Без вимог до професійної підготовки

2

2

4

Інше*

1

4

41

46

Разом

13

2

247

302

* До цієї групи увійшли професійні назви робіт Розділу 1 КП «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», до яких висуваються різні, зокрема, змішані та щодо наявного стажу роботи кваліфікаційні вимоги.

Отже, найбільше змін стосується професій із освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «кваліфікований робітник» та «бакалавр».
За розділами КП зміни, що аналізуються, розподіляється так:

Назва розділу КП

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено назву

Усього

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1

4

41

46

Професіонали

5

96

101

Фахівці

8

8

52

68

Технічні службовці

1

21

5

27

Працівники сфери торгівлі та послуг

3

2

9

14

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

1

1

Кваліфіковані робітники з інструментом

20

20

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

21

21

Найпростіші професії

2

2

4

Разом

13

42

247

302

Таким чином, найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» і «Фахівці».

Деталізовану інформацію щодо змін і доповнень професійних назв робіт до КП читайте в № 9 (за вересень) журналу “ДОВІДНИК КАДРОВИКА”

Матеріали до теми


Активність під час пошуку роботи: що варто й не варто робити, щоб зацікавити роботодавця
Роботодавці цінують ініціативних співробітників, але чи так само гарно вони ставляться до тих, хто проявляє ініціативу під час пошуку роботи ...
Табелювання мобілізованого працівника та працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати
Ситуація У табелі обліку робочого часу мобілізованим працівникам робочі дні проставляємо «ІН», вихідні — пусте значення. Відпустку без збереження заробітної ...
Юридична сила документа: про оригінали, копії, витяги і дублікати
Унаслідок агресії з боку РФ немало підприємств змушені квапливо залишати території з активними бойовими діями. Нерідко за таких обставин утрачаються оригінали важливих ...