Зміст газети «Кадри і зарплата» № 7, 2016


ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

Нові порядки щодо відкликання держслужбовців з відпустки

Запровадження галузевої мінімальної зарплати

АКТУАЛЬНИЙ КАЛЕНДАР

Подання звітності

Підлягають сплаті

ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Щодо визначення ліцензійного програмного забезпечення як сплати роялті

НА ЧАСІ

Проблеми щодо зовнішньої трудової міграції

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ

Щодо договору про повну індивідуальну майнову відповідальність з керівником

ДЛЯ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ

Бібліотека нормативних актів
Порядок і розміри виплати вихідної допомоги у разі припинення трудового договору

ШКОЛА КАДРОВИКА

Номенклатура справ підприємства

ПІДКАЗКА

Про прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

Особливості спілкування з представниками Словенії